Karayolunda Tehlikeli Madde

Fiber levha kutular

4G

Kutunun kapasitesine ve kullanım amacına uygun şekilde sağlam ve kaliteli sert veya çift yönlü
oluklu fiber levha (tek veya çok duvarlı) kullanılmalıdır. Dış yüzey, kütle artışının su emilimini
saptamada kullanılan Cobb metoduyla 30 dakikayı aşkın bir süre boyunca yürütülen testte
belirlenen 155 gr/m2’den (bkz. ISO 535:1991'e bakın) daha fazla olmayacağı bir suya dirence sahip
olacaktır. Uygun bükme özelliklerine sahip olmalıdır. Fiber levha çatlama, yüzey kırılması veya
beklenmeyen bükülmeler olmaksızın birleşmeye müsaade edecek şekilde kesilmeli, çizgisiz
katlanmalı ve oluğa oturtulmalıdır. Oluklu fiber levha yivleri yüzeylere sıkıca yapışmalıdır.

Kutunun uçlarında ahşap çerçeve bulunabilir ya da tamamen ahşap veya uygun diğer bir malzemeden
yapılabilir. Güçlendirilmiş ahşap tirizler veya uygun diğer bir malzeme kullanılabilir.

Kutuların gövdesindeki üretim bağlantıları bantlanmalı, oturtulmalı ve yapıştırılmalıdır ya da metal
zımbalar yoluyla oturtulmalı ve dikişlenmelidir. Birbirine ekleme bağlantıları uygun bindirmeye sahip
olmalıdır.

Kapatma işlemi yapıştırma veya bantlama ile gerçekleştiğinde suya dayanıklı yapıştırıcı
kullanılmalıdır.

Kutular taşıyacağı maddeleri tam olarak kavrayacak şekilde tasarlanmalıdır.

Azami net kütle: 400 kg.

Plastik kutular

4H1 genleşmeli plastik kutular
4H2 sert plastik kutular

Kutu, uygun plastik malzemeden üretilmeli; kapasitesi ve kullanım amacına göre yeterince
dayanıklı olmalıdır. Kutu, taşınan malzeme veya ultraviyole radyasyon nedeniyle bozulmaya ve
yıpranmaya karşı yeterince dayanıklı olmalıdır.

Genleşmeli plastik kutu, iç ambalaj için boşluklar içeren alt kısım ile alt bölümün üstünü örten ve
burayı kapatan üst kısım olmak üzere kalıplı genişletilmiş plastik malzemeden iki parçadan
oluşmalıdır. Üst ve alt kısımlar iç ambalaja sıkıca oturacak şekilde tasarlanmalıdır. İç ambalajların
kapama kapakları, bu kutunun üst kısmının içine temas etmemelidir.

Genleşmeli plastik kutu, sevkiyat sırasında açılmasını önleyecek şekilde yeterince dayanıklı ve
kendiliğinden yapışkanlı bant ile kapatılmalıdır. Yapışkanlı bant hava koşullarına dayanıklı
olmalıdır ve yapışkanı kutunun genleşen plastik malzemesi ile uyumlu olmalıdır. En azından
etkinliği eşit olan diğer kapama mekanizmalarına da başvurulabilir.

Sert plastik kutular için ultraviyole radyasyona karşı koruma gerekliyse, karbon siyah tabaka veya
uygun diğer pigmentlerin veya inhibitörlerin ilavesi ile bu sağlanmalıdır. Bu katkı maddeleri, taşınan
maddeler ile uyumlu olmalı ve kutunun kullanım ömrü boyunca etkin kalmalıdır. Test edilen tasarım
tipinin üretiminde kullanılanlar hariç olmak üzere, karbon siyah tabaka, pigmentler veya
inhibitörler kullanıldığında, karbon siyah tabaka kütle olarak %2'yi veya pigmentler kütle olarak
%3'ü aşmıyorsa testin tekrarlanması gerekli olmayabilir; ultraviyole radyasyon inhibitörlerinin içeriği
konusunda sınırlama yoktur.

Ultraviyole radyasyona karşı koruma dışında farklı amaçlar için kullanılan katkı maddeleri kutu
malzemesinin kimyasal veya fiziksel özelliklerini olumsuz şekilde etkilememek kaydıyla
plastik malzemenin bileşimine eklenebilir. Bu durumlarda testin tekrarlanması gerekmeyebilir.

Katı plastik kutular istenmeden açılmasını önleyecek şekilde tasarlanmalı ve uygun
malzemeden yeterince dayanıklı yapılmış kapaklara sahip olmalıdır.

Yeni ambalajların üretilmesinde geri dönüşümlü plastik malzeme kullanıldığı durumlarda, Yetkili
makam tarafından tanınmış bir kalite güvence programının bir parçası olarak geri dönüşümlü plastik
malzemenin belirli özellikleri garanti edilmeli ve belgelendirilmelidir. Kalite güvence programı, her
bir geri dönüşümlü plastik partisinin uygun eritme akış hızına, yoğunluğa ve akma sınırındaki gerilme
direncine sahip olduğunu ve bu tür geri dönüşümlü malzemelerden mamul tasarım tipine uygun
olduğunu gösteren uygun kayıtlara sahip olmalıdır. Bu kayıt, geri dönüşümlü plastiğin elde edildiği
ambalaj malzemesi ile bu ambalajların önceki içerikleri hakkında bilgileri de içermelidir; çünkü
önceki muhteviyatın söz konusu malzeme kullanılarak imal edilmiş yeni ambalajın kabiliyetini
azaltma ihtimali vardır. Ayrıca, ambalaj üreticisinin 6.1.1.4 kapsamındaki kalite güvence programı,
geri dönüşümlü plastik malzemenin her bir partisi üzerinde 6.1.5’teki mekanik tasarım tipi testinin
performansını içermelidir. Bu testte, yığma performansı statik yük testinden ziyade ilgili
dinamik sıkışma testi tarafından doğrulanabilir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018