Karayolunda Tehlikeli Madde

Çinko, kalay, laklı vernik vb. gibi malzemelerden mamul iç kaplamalar sert olmalı ve
kapaklar dahil çeliğin her noktasına yapışmalıdır.

Çıkarılamayan başlıklı (0A1) ambalajların gövdelerindeki veya başlarındaki doldurma,
boşaltma ve havalandırma deliklerinin çapı 7 cm'yi geçmemelidir. Daha büyük deliklere sahip
ambalajların sökülebilir başlık tipinde (0A2) olduğu düşünülecektir.

Sökülemeyen başlıklı ambalajların (0A1) kapakları ya vidalı dişli tipte olmalı ya da
vidalanabilir bir mekanizma veya eşdeğer etkinliğe sahip bir mekanizmayla sabitlenebilir özellikte
olmalıdır. Sökülebilir başlıklı ambalajların (0A2) kapakları sıkı şekilde kapanacak şekilde tasarım
edilmeli ve donatılmalı olup normal taşıma koşullarında ambalajın sızdırmazlığını korumalıdır.

Ambalajların azami kapasitesi: 40 litre.

Azami net kütle: 50 kg.

Ambalajlar için test gereksinimleri

Test performansı ve sıklığı

Her ambalajın tasarım tipi, işaret tahsisine izin veren yetkili makamun belirlediği prosedürlere uygun
olarak, 6.1.5’te ön görüldüğü şekilde test edilecek olup, bu yetkili makam tarafından onaylanacaktır.

Her ambalaj tasarım tipi, kullanımdan önce bu Bölüm’de ön görülen testleri başarıyla
geçecektir. Ambalaj tasarım tipi; tasarım, büyüklük, malzeme ve kalınlık, üretim ve ambalajlama
şekline göre belirlenir; ancak farklı yüzey işlemlerini içerebilir. Tasarım tipinden yalnızca
daha düşük bir tasarım yüksekliği bakımından farklı olan ambalajları da içermektedir.

Testler yetkili makam tarafından belirlenen aralıklarla ürün numunelerinde tekrarlanmalıdır.
Kağıt veya fiber levha ambalajlar üzerinde yürütülecek bu tür testler için ortam koşullarında
hazırlığın 6.1.5.2.3'teki hükümlere eş değer olduğu düşünülmelidir.

Testler tasarım, malzeme veya ambalajın üretim şeklinde bir değişiklik yaratan her bir
modifikasyon durumunda tekrarlanmalıdır.

Yetkili makam, test edilen bir tipten yalnızca küçük özellikler bakımından farklılık gösteren ambalajların, (örneğin daha küçük boyutlardaki iç ambalajlar veya daha küçük net kütleye sahip iç ambalajlar ile dış boyutlarında küçük azaltmalara gidilmiş şekilde imal edilen varil, torba ve kutular gibi ambalajlar) seçici şekilde test edilmesine izin verebilir.

(Rezerve Edilmiş)

NOT: Bir dış pakette farklı iç ambalajların bir araya getirilmesine ilişkin koşullar ve iç ambalajlarda izin verilen varyasyonlar için bkz. 4.1.1.5.1.

 
Katılar  veya  sıvılar  için  kullanılan  herhangi  bir  tipteki  malzemeler  veya  iç    
ambalajlar aşağıdaki
koşullar altında dış paketin test edilmesine gerek kalmaksızın birleştirilebilir ve taşınabilir:
 
(a) Dış paket, paketleme grubu  I  düşme  yüksekliği  kullanılarak,  sıvı  içeren  kırılabilir  iç 
ambalajlarla (örneğin cam) 6.1.5.3'e uygun olarak başarılı şekilde test edilmelidir;
 
(b) İç ambalajların toplam brüt kombine kütlesi yukarıdaki (a) maddesindeki düşürme testinde 
kullanılan iç ambalajların brüt kütlesinin bir buçuk katını aşmamalıdır;
 
(c)  İç  ambalajlar   arasındaki   ve   iç   ambalajlar   ile   ambalajın   dışı   arasındaki   
dolgu   maddesinin kalınlığı orijinal olarak test edilen ambalajın kalınlığına karşılık  gelen  
değerin altına  düşürülmemelidir;  orijinal  testte   yalnızca   tek   bir   iç   ambalajın 
kullanılması  halinde, iç ambalajlar arasındaki dolgu malzemesinin kalınlığı orijinal testteki 
ambalajın dışı ile iç ambalaj arasındaki dolgu malzemesinin kalınlığından az olmamalıdır. Daha az 
ya da daha küçük iç ambalajlar kullanılmışsa (düşürme testinde kullanılan iç ambalajlarla 
karşılaştırıldığında), boş alanları doldurmak için ilave olarak yeterince dolgu malzemesi 
kullanılmalıdır;
 
(d) Dış paket boş iken 6.1.5.6'daki yığma testini başarıyla  geçmelidir.  Aynı  ambalajların toplam 
kütlesi yukarıdaki (a) maddesinde belirtilen düşürme testinde kullanılan iç ambalajların  kombine 
kütlesini baz almalıdır;
 
(e) Sıvı içeren iç ambalajlar iç  ambalajın  tüm  sıvı  içeriğini  emecek  yeterli  miktarda  emici 
 malzeme ile çevrelenmelidir;
 
(f)  Dış  ambalaj  sıvılar   için   kullanılacak   iç   ambalajları   taşımak   için   planlandıysa 
  ve sızdırmaz değilse veya katılar için kullanılacak iç ambalajlar taşımak için planlandıysa ve 
geçirmez değilse sızdırma durumunda sıvı veya katı içeriklerin tutulması için sızdırmaz astar, 
plastik torba veya eşdeğer etkili tutucu  bir  madde  temin  edilmelidir. Sıvı içeren ambalajlar 
için yukarıdaki (e) maddesine göre gerekli olan emici malzemenin sıvı içerikleri tutmak üzere iç 
tarafa yerleştirilmesi gerekir;
 
(g) Ambalajlar, kombine ambalajlar için paketleme grubu I performansına göre test edilmiş olarak 
6.1.3'e uygun işaretlenmelidir. Kilogram cinsinden işaretlenen brüt kütle, dış paket kütlesine ek 
olarak yukarıdaki (a) maddesinde belirtilen düşürme testinde kullanılan iç ambalaj kütlesinin bir 
buçuk katı eklenerek bulunan toplam değer olmalıdır. Böyle bir ambalaj işareti 6.1.2.4'te 
belirtilen "V" harfini de içermelidir.
 

Yetkili makam herhangi bir zamanda bu bölümde belirtilen testler yoluyla seri üretimden mamul ambalajların tasarım tipi testlerinin gereksinimlerini karşıladığına ilişkin bir kanıt ibraz edilmesini talep edebilir. Doğrulama amacıyla bu testlerin kayıtları saklanmalıdır.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018