Karayolunda Tehlikeli Madde

Doğal ahşap kutular

4C1 normal
4C2 toz geçirmez duvarlı

Kullanılacak ahşap iyi kurutulmuş, ticari kurulukta olmalı ve kutunun herhangi bir kısmının
sağlamlığını malzeme açısından azaltabilecek bir kusur içermemelidir. Kullanılan malzemenin
sağlamlığı ve yapım şekli kutunun kapasitesine ve kullanım amacına uygun olmalıdır. Kutunun üst ve
alt tarafları sert odunlifi levha, yonga levha veya diğer bir uygun bir tipte suya dayanıklı yeniden
yapılandırılmış ahşaptan mamul olabilir.

Bağlantı yerleri normal taşıma koşullarında maruz kalınabilecek titreşime dayanıklı olmalıdır.
Uygulanabildiğinde son çivileme işleminden kaçınılmalıdır. Gerilmeye fazlasıyla maruz kalma
ihtimali olan bağlantı yerleri perçinli veya yuvarlak çivileme kasnağı veya eşdeğer bir bağlantı parçası
ile birleştirilmelidir.

Kutu 4C2: her bir kısım, bir adet parça veya eşdeğerinden oluşmalıdır. Yapıştırılarak bir grup haline şu
metotlardan biri ile getirilen parçalar, tek bir parçaya eşdeğer olarak düşünülmektedir: Lindermann
bağlantısı, zıvana lamba bağlantı, oturma bağlantı veya yivli bağlantı veya her bir bağlantıda en az iki
oluklu metal bağlantılı değme bağlantı.

Azami net kütle: 400 kg.

Kontrplak kutular

4D

Kullanılan kontrplak en az üç katlı olmalıdır. Soyma, kesme veya biçilmiş kaplamadan mamul
ve kuru olmalıdır; kutunun dayanıklılığını azaltacak malzeme kusurlarını içermemelidir. Kullanılan
malzemenin sağlamlığı ve yapım şekli kutunun kapasitesine ve kullanım amacına uygun olmalıdır.
Tüm katmanlar birbirlerine suya dayanıklı yapıştırıcılar ile birleştirilmelidir. Kutuların üretilmesi
esnasında kontrplakla birlikte uygun diğer malzemeler kullanılabilir. Kutular, köşelerden veya
uçlarından sağlam şekilde çivilenmeli ya da sabitlenmelidir veya uygun cihazlarla birleştirilmelidir.

Azami net kütle: 400 kg.

Yeniden yapılandırılmış ahşap kutular

4F

Kutunun duvarları sert odunlifi levha, yonga levha veya diğer bir uygun bir tipte suya dayanıklı
yeniden yapılandırılmış ahşaptan mamul olmalıdır. Kullanılan malzemenin sağlamlığı ve yapım şekli
kutunun kapasitesine ve kullanım amacına uygun olmalıdır.

Kutuların diğer kısımları diğer uygun malzemeden mamul olabilir.

Kutular uygun cihazlar yardımıyla sağlam şekilde birleştirilmelidir.

Azami net kütle: 400 kg.

Fiber levha kutular

4G

Kutunun kapasitesine ve kullanım amacına uygun şekilde sağlam ve kaliteli sert veya çift yönlü
oluklu fiber levha (tek veya çok duvarlı) kullanılmalıdır. Dış yüzey, kütle artışının su emilimini
saptamada kullanılan Cobb metoduyla 30 dakikayı aşkın bir süre boyunca yürütülen testte
belirlenen 155 gr/m2’den (bkz. ISO 535:1991'e bakın) daha fazla olmayacağı bir suya dirence sahip
olacaktır. Uygun bükme özelliklerine sahip olmalıdır. Fiber levha çatlama, yüzey kırılması veya
beklenmeyen bükülmeler olmaksızın birleşmeye müsaade edecek şekilde kesilmeli, çizgisiz
katlanmalı ve oluğa oturtulmalıdır. Oluklu fiber levha yivleri yüzeylere sıkıca yapışmalıdır.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018