Karayolunda Tehlikeli Madde

Test numunelerinin sayısı (tasarım tipi ve üreticiye göre) ve düşürme ayarı
Düz düşürmeler haricinde ağırlık merkezi darbe noktasına dikey olmalıdır.
Herhangi bir düşürme testi için birden fazla ayar mümkün olduğunda, ambalajın başarısız olma
ihtimalinin en yüksek olacağı ayar kullanılmalıdır.
 
3 Bkz. ISO Standardı 2248.
 

Ambalaj

Test numunesi sayısı

Düşürme ayarı

(a) Çelik variller Alüminyum variller

Alüminyum veya çelik dışındaki metal variller Çelik

bidonlar Alüminyum bidonlar Kontrplak variller Fiber variller Plastik variller ve bidonlar

Varil şeklinde kompozit ambalajlar İnce metal ambalajlar

 

Altı

(her düşürme için üç adet)

İlk düşürme (üç numune kullanılarak): Ambalaj hedefe uç taraftaki kenarlardan çarpmalı veya ambalajda köşe yoksa, dairesel bir dikişten veya köşeden çarpmalıdır.

 

İkinci düşürme (üç numune kullanılarak): Ambalaj, ilk düşürmede test edilmeyen en zayıf kısmından, örneğin bir kapaktan, hedefe çarpacaktır veya bazı silindirik variller için, varil gövdesinin kaynaklı boylamasına dikişinden çarpacaktır.

(b) Doğal ahşap kutular

Kontrplak kutular Yeniden yapılandırılmış ahşap kutular

Fiber levha kutular Plastik kutular

Çelik veya alüminyum kutular Kutu şeklinde kompozit ambalajlar

 

Beş

(her düşürme için bir adet)

İlk düşürme: alt kısımdan düz

İkinci düşürme: üst kısımdan düz Üçüncü düşürme: uzun yandan düz Dördüncü düşürme: kısa yandan düz Beşinci düşürme: Bir köşeye

(c) Torbalar- yan dikişle tek katmanlı

Üç

(torba başına üç düşürme)

İlk düşürme: geniş yüzey üzerine düz İkinci düşürme: Dar yüzey üzerine düz Üçüncü düşürme: torbanın ucundan

(d) Torbalar- yan dikişsiz tek katmanlı veya çok katmanlı

Üç

(torba başına iki düşürme)

İlk düşürme: geniş yüzey üzerine düz İkinci düşürme: torbanın ucundan

(e) 6.1.3.1 (a) (ii) kapsamında “RID/ADR” sembolü ile işaretlenmiş olan ve varil veya kutu şeklindeki kompozit ambalajlar (cam, seramik veya porselen)

Üç

(her düşürme için bir adet)

Orta uçtan çapraz şekilde veya uç kenar yoksa dairesel bir dikiş veya alt köşe

 

Düşürme testi için test numunelerinin özel hazırlığı
Test numunesinin ve içeriklerinin sıcaklığı aşağıda belirtilen ambalajlar için –18°C veya
aşağısına düşürülmelidir:
(a) Plastik variller (bkz. 6.1.4.8); (b)
Plastik bidonlar (bkz. 6.1.4.8);
(c) Genleşmeli plastik kutular haricindeki plastik kutular (bkz. 6.1.4.13);
(d) Kompozit ambalajlar (plastik malzeme) (bkz. 6.1.4.19) ve
(e) Katıları ve nesneleri taşıması amaçlanan plastik torbalardan farklı plastik iç ambalajlı
kombine ambalajlar.
Test numuneleri bu şekilde hazırlandığında, 6.1.5.2.3'teki hazırlığa gerek olmayabilir. Test sıvıları
gerekirse antifriz ilavesi ile sıvı halde tutulmalıdır.

Sıvılar için çıkarılabilir başlıklı ambalajlar, doldurma işlemi ile her türlü olası conta gevşemesine
izin verecek şekilde kapatıldıktan en az 24 saat sonraya kadar düşürme testine tabi tutulmamalıdır.

Hedef

Hedef, esnemez ve yatay bir yüzeye sahip olacak ve şu özellikleri taşıyacaktır:
- Yerinden oynamamasına yetecek şekilde bütün halinde ve büyük;
- Test sonuçlarını etkiyebilecek bölgesel kusurlardan ari bir yüzeyle birlikte düz;
- Test koşulları altında deforme olmayacak kadar sağlam ve testler nedeniyle hasar görme eğilimi
göstermeyen; ve
- Test edilecek ambalajın tamamen yüzeye düşmesini sağlayacak genişlikte

Düşürme yüksekliği

Katılar ve sıvılar için, test taşınacak katı veya sıvılar ile veya temel olarak aynı fiziksel özelliklere

sahip diğer maddeler ile gerçekleştirilmişse:

 

Paketleme grubu I

Paketleme grubu II

Paketleme grubu III

1,8 m

1,2 m

0,8 m

 

Tekli ambalajlardaki sıvılar ile kombine ambalajların iç ambalajları için, test su ile yürütülüyorsa:

 

NOT: Su ifadesi, - 18 °C’de test işlemi için en az 0,95 özgül ağırlığa sahip su/antifriz çözeltilerini kapsar.

 

(a) Taşınacak maddeler 1,2’yi aşmayan nispi yoğunluğa sahipse:

 

Paketleme grubu I

Paketleme grubu II

Paketleme grubu III

1,8 m

1,2 m

0,8 m

 

(b) Taşınacak maddelerin 1,2’yi aşan nispi yoğunluğa sahip olması durumunda, düşürme yüksekliği taşınacak maddenin nispi yoğunluğu (d) temel alınarak, tek basamağa yuvarlanmak suretiyle aşağıdaki gibi hesaplanır:

 

Paketleme grubu I

Paketleme grubu II

Paketleme grubu III

d × 1,5 (m)

d × 1,0 (m)

d × 0,67 (m)

 

(c) 23°C sıcaklıkta 200 mm2/sn’den fazla viskoziteye sahip maddelerin taşınması için planlanan ve

6.1.3.1 (a) (ii)'ye göre "RID/ADR" sembolü ile işaretli ince cidarlı metal ambalajlar için (ISO Standardı 2431:1993'e göre 6 mm çapında sprey deliğine sahip ISO akış kabıyla 30 saniyelik bir akış süresine karşılık gelmektedir):

 

(i) Nispi yoğunluk 1,2’yi aşmıyorsa:

 

Paketleme grubu II

Paketleme grubu III

0,6 m

0,4 m

 

(ii) Taşınacak maddelerin 1,2’yi aşan nispi yoğunluğa (d) sahip olması durumunda, düşürme yüksekliği taşınacak maddenin nispi yoğunluğu (d) temel alınarak, tek basamağa yuvarlanmak suretiyle aşağıdaki gibi hesaplanır:

 

Paketleme grubu II

Paketleme grubu III

d × 0,5 m

d × 0,33 m

 

Testi geçme kriterleri

İç ve dış basınçlar arasında denge sağlandığında sıvı içeren her bir ambalaj sızdırmaz olmalıdır;
bununla birlikte kombine ambalajların iç ambalajları için ve 6.1.3.1 (a) (ii)'ye göre "RID/ADR"
sembolü ile işaretli kompozit ambalajların (cam, porselen veya seramik) iç ambalajları hariç olmak
üzere basınçların dengelenmesine gerek yoktur.

Katılara yönelik bir ambalajın düşürme testine tabi tutulması ve bu ambalajların üst yüzeyinin hedefe
çarpması durumunda, tüm içerikler iç ambalaj veya iç kap (örneğin plastik torba) tarafından
tutuluyorsa kapak artık geçirmez hale gelmiş olsa dahi test numunesi testi geçmiş kabul edilir.

Kompozit veya kombine bir ambalajın dış paketı veya ambalaj kısmı taşıma esnasında güvenliği
etkileyebilecek bir hasara neden olmamalıdır. İç kaplar, iç ambalajlar veya nesneler, tamamen dış paket
içinde kalmalı ve doldurma maddesi iç kaplardan veya iç ambalajlardan sızıntı yapmamalıdır.

Bir torbanın dış katmanı veya bir dış paket taşıma esnasında güvenliği etkileyecek bir hasara
neden olmamalıdır.

Darbe sonucu kapaktan ufak bir boşalmanın gerçekleşmesi, sızıntının devam etmemesi
koşuluyla başarısızlık olarak değerlendirilmeyecektir.

Sınıf 1 maddelerine yönelik ambalajlarda patlayıcı maddelerin veya nesnelerin dış paketten
dökülmesine neden olabilecek bir delinme gerçekleşemez.

Sızdırmazlık testi
Sızdırmazlık testi sıvı taşıması amaçlanan tüm ambalaj tasarım tipleri için gerçekleştirilmelidir;
bununla birlikte bu test aşağıda belirtilenler için gerekli değildir:
- Kombine ambalajların iç ambalajları;
- 6.1.3.1 (a) (ii) uyarınca "RID/ADR" sembolü ile işaretlenen kompozit ambalajların
(cam, porselen veya seramik) iç kapları;
- 23°C'de 200 mm2/sn'yi aşan viskoziteye sahip sıvıları taşıması için amaçlanan ve
6.1.3.1 (a) (ii) uyarınca "RID/ADR" sembolü ile işaretli ince cidarlı metal ambalajlar.

Test numunesi sayısı: tasarım tipi ve üretici başına üç test numunesi.

Test için test numunelerinin özel hazırlığı: havalandırmalı kapaklar ya benzer
havalandırmasız kapaklarla değiştirilecek veya kapak mühürlenecektir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018