Karayolunda Tehlikeli Madde

Sıvılar için çıkarılabilir başlıklı ambalajlar, doldurma işlemi ile her türlü olası conta gevşemesine
izin verecek şekilde kapatıldıktan en az 24 saat sonraya kadar düşürme testine tabi tutulmamalıdır.

Hedef

Hedef, esnemez ve yatay bir yüzeye sahip olacak ve şu özellikleri taşıyacaktır:
- Yerinden oynamamasına yetecek şekilde bütün halinde ve büyük;
- Test sonuçlarını etkiyebilecek bölgesel kusurlardan ari bir yüzeyle birlikte düz;
- Test koşulları altında deforme olmayacak kadar sağlam ve testler nedeniyle hasar görme eğilimi
göstermeyen; ve
- Test edilecek ambalajın tamamen yüzeye düşmesini sağlayacak genişlikte

Düşürme yüksekliği

Katılar ve sıvılar için, test taşınacak katı veya sıvılar ile veya temel olarak aynı fiziksel özelliklere

sahip diğer maddeler ile gerçekleştirilmişse:

 

Paketleme grubu I

Paketleme grubu II

Paketleme grubu III

1,8 m

1,2 m

0,8 m

 

Tekli ambalajlardaki sıvılar ile kombine ambalajların iç ambalajları için, test su ile yürütülüyorsa:

 

NOT: Su ifadesi, - 18 °C’de test işlemi için en az 0,95 özgül ağırlığa sahip su/antifriz çözeltilerini kapsar.

 

(a) Taşınacak maddeler 1,2’yi aşmayan nispi yoğunluğa sahipse:

 

Paketleme grubu I

Paketleme grubu II

Paketleme grubu III

1,8 m

1,2 m

0,8 m

 

(b) Taşınacak maddelerin 1,2’yi aşan nispi yoğunluğa sahip olması durumunda, düşürme yüksekliği taşınacak maddenin nispi yoğunluğu (d) temel alınarak, tek basamağa yuvarlanmak suretiyle aşağıdaki gibi hesaplanır:

 

Paketleme grubu I

Paketleme grubu II

Paketleme grubu III

d × 1,5 (m)

d × 1,0 (m)

d × 0,67 (m)

 

(c) 23°C sıcaklıkta 200 mm2/sn’den fazla viskoziteye sahip maddelerin taşınması için planlanan ve

6.1.3.1 (a) (ii)'ye göre "RID/ADR" sembolü ile işaretli ince cidarlı metal ambalajlar için (ISO Standardı 2431:1993'e göre 6 mm çapında sprey deliğine sahip ISO akış kabıyla 30 saniyelik bir akış süresine karşılık gelmektedir):

 

(i) Nispi yoğunluk 1,2’yi aşmıyorsa:

 

Paketleme grubu II

Paketleme grubu III

0,6 m

0,4 m

 

(ii) Taşınacak maddelerin 1,2’yi aşan nispi yoğunluğa (d) sahip olması durumunda, düşürme yüksekliği taşınacak maddenin nispi yoğunluğu (d) temel alınarak, tek basamağa yuvarlanmak suretiyle aşağıdaki gibi hesaplanır:

 

Paketleme grubu II

Paketleme grubu III

d × 0,5 m

d × 0,33 m

 

Testi geçme kriterleri

İç ve dış basınçlar arasında denge sağlandığında sıvı içeren her bir ambalaj sızdırmaz olmalıdır;
bununla birlikte kombine ambalajların iç ambalajları için ve 6.1.3.1 (a) (ii)'ye göre "RID/ADR"
sembolü ile işaretli kompozit ambalajların (cam, porselen veya seramik) iç ambalajları hariç olmak
üzere basınçların dengelenmesine gerek yoktur.

Katılara yönelik bir ambalajın düşürme testine tabi tutulması ve bu ambalajların üst yüzeyinin hedefe
çarpması durumunda, tüm içerikler iç ambalaj veya iç kap (örneğin plastik torba) tarafından
tutuluyorsa kapak artık geçirmez hale gelmiş olsa dahi test numunesi testi geçmiş kabul edilir.

Kompozit veya kombine bir ambalajın dış paketı veya ambalaj kısmı taşıma esnasında güvenliği
etkileyebilecek bir hasara neden olmamalıdır. İç kaplar, iç ambalajlar veya nesneler, tamamen dış paket
içinde kalmalı ve doldurma maddesi iç kaplardan veya iç ambalajlardan sızıntı yapmamalıdır.

Bir torbanın dış katmanı veya bir dış paket taşıma esnasında güvenliği etkileyecek bir hasara
neden olmamalıdır.

Darbe sonucu kapaktan ufak bir boşalmanın gerçekleşmesi, sızıntının devam etmemesi
koşuluyla başarısızlık olarak değerlendirilmeyecektir.

Sınıf 1 maddelerine yönelik ambalajlarda patlayıcı maddelerin veya nesnelerin dış paketten
dökülmesine neden olabilecek bir delinme gerçekleşemez.

Sızdırmazlık testi
Sızdırmazlık testi sıvı taşıması amaçlanan tüm ambalaj tasarım tipleri için gerçekleştirilmelidir;
bununla birlikte bu test aşağıda belirtilenler için gerekli değildir:
- Kombine ambalajların iç ambalajları;
- 6.1.3.1 (a) (ii) uyarınca "RID/ADR" sembolü ile işaretlenen kompozit ambalajların
(cam, porselen veya seramik) iç kapları;
- 23°C'de 200 mm2/sn'yi aşan viskoziteye sahip sıvıları taşıması için amaçlanan ve
6.1.3.1 (a) (ii) uyarınca "RID/ADR" sembolü ile işaretli ince cidarlı metal ambalajlar.

Test numunesi sayısı: tasarım tipi ve üretici başına üç test numunesi.

Test için test numunelerinin özel hazırlığı: havalandırmalı kapaklar ya benzer
havalandırmasız kapaklarla değiştirilecek veya kapak mühürlenecektir.

Uygulanacak test metodu ve basıncı: kapaklar dahil ambalajlar içten basınç uygulanırken 5
dakika süre ile su altında tutulur; bu sırada metot test sonuçlarını etkilememelidir.
Uygulanacak hava basıncı (gösterge) aşağıdaki değerlerde olmalıdır:
 

Paketleme grubu I

Paketleme grubu II

Paketleme grubu III

En az 30 kPa (0,3 bar)

En az 20 kPa (0,2 bar)

En az 20 kPa (0,2 bar)

En azından etkinliği eşit olan diğer kapama metotlara da başvurulabilir.

Testi geçme kriteri: sızıntı olmayacaktır.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018