Karayolunda Tehlikeli Madde

Testi geçme kriterleri

İç ve dış basınçlar arasında denge sağlandığında sıvı içeren her bir ambalaj sızdırmaz olmalıdır;
bununla birlikte kombine ambalajların iç ambalajları için ve 6.1.3.1 (a) (ii)'ye göre "RID/ADR"
sembolü ile işaretli kompozit ambalajların (cam, porselen veya seramik) iç ambalajları hariç olmak
üzere basınçların dengelenmesine gerek yoktur.

Katılara yönelik bir ambalajın düşürme testine tabi tutulması ve bu ambalajların üst yüzeyinin hedefe
çarpması durumunda, tüm içerikler iç ambalaj veya iç kap (örneğin plastik torba) tarafından
tutuluyorsa kapak artık geçirmez hale gelmiş olsa dahi test numunesi testi geçmiş kabul edilir.

Kompozit veya kombine bir ambalajın dış paketı veya ambalaj kısmı taşıma esnasında güvenliği
etkileyebilecek bir hasara neden olmamalıdır. İç kaplar, iç ambalajlar veya nesneler, tamamen dış paket
içinde kalmalı ve doldurma maddesi iç kaplardan veya iç ambalajlardan sızıntı yapmamalıdır.

Bir torbanın dış katmanı veya bir dış paket taşıma esnasında güvenliği etkileyecek bir hasara
neden olmamalıdır.

Darbe sonucu kapaktan ufak bir boşalmanın gerçekleşmesi, sızıntının devam etmemesi
koşuluyla başarısızlık olarak değerlendirilmeyecektir.

Sınıf 1 maddelerine yönelik ambalajlarda patlayıcı maddelerin veya nesnelerin dış paketten
dökülmesine neden olabilecek bir delinme gerçekleşemez.

Sızdırmazlık testi
Sızdırmazlık testi sıvı taşıması amaçlanan tüm ambalaj tasarım tipleri için gerçekleştirilmelidir;
bununla birlikte bu test aşağıda belirtilenler için gerekli değildir:
- Kombine ambalajların iç ambalajları;
- 6.1.3.1 (a) (ii) uyarınca "RID/ADR" sembolü ile işaretlenen kompozit ambalajların
(cam, porselen veya seramik) iç kapları;
- 23°C'de 200 mm2/sn'yi aşan viskoziteye sahip sıvıları taşıması için amaçlanan ve
6.1.3.1 (a) (ii) uyarınca "RID/ADR" sembolü ile işaretli ince cidarlı metal ambalajlar.

Test numunesi sayısı: tasarım tipi ve üretici başına üç test numunesi.

Test için test numunelerinin özel hazırlığı: havalandırmalı kapaklar ya benzer
havalandırmasız kapaklarla değiştirilecek veya kapak mühürlenecektir.

Uygulanacak test metodu ve basıncı: kapaklar dahil ambalajlar içten basınç uygulanırken 5
dakika süre ile su altında tutulur; bu sırada metot test sonuçlarını etkilememelidir.
Uygulanacak hava basıncı (gösterge) aşağıdaki değerlerde olmalıdır:
 

Paketleme grubu I

Paketleme grubu II

Paketleme grubu III

En az 30 kPa (0,3 bar)

En az 20 kPa (0,2 bar)

En az 20 kPa (0,2 bar)

En azından etkinliği eşit olan diğer kapama metotlara da başvurulabilir.

Testi geçme kriteri: sızıntı olmayacaktır.

İç basınç (hidrolik) testi

Test edilecek ambalajlar

İç basınç (hidrolik) testi, sıvı içermesi amaçlanan tüm metal, plastik ve kompozit ambalajların 
tasarım
tipleri için gerçekleştirilmelidir. Bu test aşağıda belirtilenler için gerekli değildir:
 
-         Kombine ambalajların iç ambalajları;
 
- 6.1.3.1 (a) (ii) uyarınca "RID/ADR"  sembolü  ile  işaretlenen  kompozit  ambalajların  (cam, 
porselen veya seramik) iç kapları;
- 23°C'de 200 mm2/sn'yi aşan viskoziteye sahip sıvıları taşıması için amaçlanan ve 6.1.3.1 (a) (ii) 
uyarınca "RID/ADR" sembolü ile işaretli ince cidarlı metal ambalajlar.
 

Test numunesi sayısı: tasarım tipi ve üretici başına üç test numunesi.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018