Karayolunda Tehlikeli Madde

İç basınç (hidrolik) testi

Test edilecek ambalajlar

İç basınç (hidrolik) testi, sıvı içermesi amaçlanan tüm metal, plastik ve kompozit ambalajların 
tasarım
tipleri için gerçekleştirilmelidir. Bu test aşağıda belirtilenler için gerekli değildir:
 
-         Kombine ambalajların iç ambalajları;
 
- 6.1.3.1 (a) (ii) uyarınca "RID/ADR"  sembolü  ile  işaretlenen  kompozit  ambalajların  (cam, 
porselen veya seramik) iç kapları;
- 23°C'de 200 mm2/sn'yi aşan viskoziteye sahip sıvıları taşıması için amaçlanan ve 6.1.3.1 (a) (ii) 
uyarınca "RID/ADR" sembolü ile işaretli ince cidarlı metal ambalajlar.
 

Test numunesi sayısı: tasarım tipi ve üretici başına üç test numunesi.

Ambalajların test için özel olarak hazırlanması: havalandırmalı kapaklar yada benzer havalandırmasız kapaklarla değiştirilecek veya kapak mühürlenecektir.

 
Uygulanacak test metodu ve basıncı: Kapaklar dahil metal ambalajlar ve kompozit ambalajlar (cam,
porselen veya seramik) 5 dakika süre ile test basıncına tabi tutulmalıdır. Kapaklar dahil plastik 
ambalajlar ve kompozit ambalajlar (plastik malzeme) 30 dakika süre ile test basıncına tabi 
tutulmalıdır. Bu basınç 6.1.3.1 (d)'de ön görülen işarette yer almalıdır. Ambalajların desteklenme 
şekli test sonuçlarını geçersiz kılmamalıdır. Test basıncı sürekli ve her tarafta eşit olarak 
uygulanmalıdır; test süresi boyunca sabit tutulmalıdır. Uygulanacak hidrolik testi gösterge basıncı 
aşağıdakilerden biri tarafından belirlenecek şekilde olacaktır
 
(a)       En  az  doldurulan  sıvının  ambalajda  ölçüden  ve  1.5  güvenlik  faktörü  ile  
çarpılan
55 °C’deki toplam gösterge basıncı (doldurulan sıvının buhar basıncı ve havanın veya diğer  inert  
gazların  kısmi  basıncı  eksi  100  kPa); bu toplam gösterge basıncı, 4.1.1.4
kapsamındaki azami doldurma derecesi ile l5 °C’de doldurma sıcaklığı baz alınarak belirlenecektir 
veya
 
(b)  En az taşınacak sıvının 50°C'deki buhar basıncının 1,75 katı eksi 100 kPa ancak asgari 100 kPa 
  test basıncı ile, veya
(c)   En az taşınacak sıvının 55 °C'deki buhar basıncının 1,5 katı eksi 100 kPa ancak asgari 100 
kPa   test basıncı ile
 

Buna ilave olarak paketleme grubu I kapsamındaki sıvıları içermesi amaçlanan ambalajlar, ambalajın yapıldığı malzemeye bağlı olarak 5 ila 30 dakikalık bir test süresi boyunca asgari 250 kPa (gösterge) test basıncında test edilmelidir.

İstifleme testi

Torbalar ve diğer istiflenemeyen kompozit ambalajlar (cam, porselen veya seramik) hariç olmak üzere, 6.1.3.1 (a) (ii)'ye göre "RID/ADR" sembolü ile işaretli olan tüm ambalaj tasarım tipleri istifleme testine tabi tutulmalıdır.

Test numunesi sayısı: tasarım tipi ve üretici başına üç test numunesi.

Test yöntemi: Test numunesi, taşıma sırasında üzerine istiflenebilecek aynı ambalajların toplam ağırlığına eş değer olacak şekilde test numunesinin üst yüzeyine uygulanacak bir kuvvete tabi tutulmalıdır; burada test numunesinin içerikleri, taşınacak olan sıvınınkinden farklı bir nispi yoğunluğa sahip sıvılardan oluşuyorsa, kuvvet ikincisine göre hesaplanacaktır. Test numunesi dahil istiflin asgari yüksekliği 3 metre olmalıdır. Testin süresi 24 saat olmalıdır; buna en az 40°C sıcaklıkta 28 günlük bir süre boyunca istifleme testine tabi tutulması gereken sıvı taşımaya yönelik plastik variller, bidonlar ve kompozit ambalajlar 6HH1 ve 6HH2 dahil değildir. 6.1.5.2.5 kapsamındaki test için, asıl doldurma maddesi kullanılmalıdır. 6.1.5.2.6 kapsamındaki test için istifleme testi standart sıvı ile gerçekleştirilmelidir.

Testi geçme kriterleri: hiçbir test numunesi sızıntı yapmayacaktır. Kompozit ambalajlarda ve kombine ambalajlarda, iç kap veya iç ambalajdan doldurulan maddenin sızmaması gerekir. Test numuneleri, taşıma güvenliğini ters şekilde etkileyebilecek veya ambalaj istiflerinin mukavemetini azaltabilecek veya dengesizliğine neden olabilecek bozulmaya neden olmamalıdır. Plastik ambalajlar değerlendirmeden önce ortam sıcaklığına kadar soğutulmalıdır.

6.1.4.8'deki plastik varil ve bidonlar için ve 6HA1 hariç olmak üzere parlama noktası ≤60 °C olan sıvıları taşıması amaçlanan 6.1.4.19 kapsamındaki kompozit ambalajlar için (plastik malzeme) tamamlayıcı geçirgenlik testi

Polietilen ambalajlar yalnızca benzen, toluen, ksilen veya bu maddeleri içeren karışımlar ve müstahzarlar için onaylanması gerekiyorsa bu teste tabi tutulmalıdır.

Test numunesi sayısı: tasarım tipi ve üretici başına üç ambalaj.

Test edilecek test numunesi için özel hazırlık: test numuneleri 6.1.5.2.5 kapsamındaki orijinal doldurma maddesi ile veya polietilen ambalajlar için 6.1.5.2.6 kapsamındaki standart hidrokarbon sıvı karışımı (beyaz ispirto) ile önceden saklanmalıdır.

Test yöntemi: ambalajın onaylanması gereken maddelerle dolu test numuneleri, hem saklanmadan önce hem de sonra 23°C sıcaklıkta ve %50 nispi atmosferik nemde 28 gün boyunca tartılmalıdır. Test, polietilen ambalajlar için benzen, toluen veya ksilen yerine standart sıvı hidrokarbon (beyaz ispirto) karışımı ile gerçekleştirilebilir.

Testi geçme kriteri: Geçirgenlik 0,008 gr/l.sa değerini aşmamalıdır.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018