Karayolunda Tehlikeli Madde

VAKUMLA ÇALIŞAN ATIK TANKLARININ TASARIMINA, ÜRETİMİNE, TEÇHİZATINA, TİP ONAYINA, MUAYENESİNE VE İŞARETLENMESİNE İLİŞKİN ZORUNLULUKLAR

NOT 1: Portatif tanklar ve UN sertifikalı çok elemanlı gaz konteynerleri (MEGC'ler) için bkz. Bölüm 6.7;
metalik malzemeden mamul gövdeli sabit tanklar (tankerler), sökülebilir tanklar ile tank konteynerleri
ve tank takas gövdeleri ve tüplü gaz tankerleri ile UN sertifikalı MEGC’ler haricindeki çok
elemanlı gaz konteynerleri (MEGC’ler) için bkz. Bölüm 6.8; fiber takviyeli plastik tanklar için bkz.
6.9.
NOT 2: Bu bölüm sabit tanklar, sökülebilir tanklar, tank konteynerleri ve tank takas gövdeleri için geçerlidir.

Genel

Tanım

NOT: Bölüm 6.8’in zorunluluklarına tamamen uyan bir tankın “vakumla çalışan atık tankı”
olduğu düşünülmez.

"Korunmuş alan" terimi aşağıdaki şekilde yerleştirilmiş alanlar anlamına gelir:
(a) Alt besleme hattının her iki tarafında 60 °'lik bir açı boyunca uzanan bir bölgedeki tankın
alt kısmı;
(b) Üst besleme hattının her iki tarafında 300'lik bir açı boyunca uzanan bir bölgedeki tankın
üst kısmı;
(c) Motorlu araçlarda tankın ön ucunda;
(d) 9.7.6'da şart koşulan cihaz tarafından oluşturulan koruma hacmi içindeki tankın arka ucu
üzerinde.

Kapsam

6.10.2 ila 6.10.4 arasındaki maddelerin özel zorunlulukları, Bölüm 6.8'i tamamlamakta veya tadil
etmekte olup vakumla çalışan atık tankları için geçerlidir.
Vakumla çalışan atık tankları, Bölüm 4.3'ün zorunlulukları taşınan maddelerin alttan boşaltılmasına
izin veriyorsa (4.3.4.1.1 uyarınca Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (12)'de verilen tank kodunun Kısım
3'ünde "A" veya "B" ile gösterilmektedir) açılabilir uçlarla donatılabilir.
Vakumla çalışan atık tankları, bu Bölümün özel hükmü tarafından üstlenilen gereklilikleri hariç,
Bölüm 6.8'in tüm gerekliliklerine uymaktadır. Bununla birlikte, 6.8.2.1.19, 6.8.2.1.20 ve 6.8.2.1.21
zorunlulukları geçerli değildir.

Yapım

Tanklar, 400 kPa’dan (4 bar) (ölçüm basıncı) az olmamak üzere, doldurma veya boşaltma
basıncının 1,3 katına eşit bir hesaplama basıncına göre tasarlanacaktır. Bölüm 6.8'de tank için daha
yüksek bir hesaplama basıncı belirlenmiş olan maddelerin taşınmasında, daha yüksek olan bu basınç
uygulanacaktır.

Tanklar 100 kPa’lık (1 bar) bir ters iç basınca dayanacak şekilde tasarlanacaktır.

Teçhizat parçaları

Teçhizat parçaları, elleçleme veya taşıma sırasında bükülme veya hasar görme risklerine karşı
korunmayı sağlayacak şekilde düzenlenecektir. Bu gereksinim, donanım kalemlerinin "korunmuş alan"
olarak adlandırılan yere yerleştirilmesiyle karşılanabilir (bkz. 6.10.1.1.1).

Gövdelerin alttan boşaltımı, gövdeye mümkün olduğu kadar yakın monte edilmiş bir
durdurma valfıyla birlikte dış boru sistemi ve boş bir flanş ya da başka bir eşdeğer cihaz gibi ikinci bir
kapak ile sağlanabilir.

Gövdeye veya bölmeli gövdelerde herhangi bir bölmeye bağlanmış durdurma valfının
konumu ve kapatma yönü kesin ve belirgin olacak ve yerden de kapatılabilecektir.

Dış doldurma ve boşaltma bağlantılarına (borular, yanlamasına kapatma cihazları) herhangi bir
zarar gelmesi durumunda, herhangi bir içerik kaybını önlemek için, iç durdurma valfı veya ilk dış
durdurma valfı (varsa) ile bunun yatakları, dış gerilimler tarafından bükülme tehlikesine karşı
korunacak veya dayanacak şekilde tasarlanacaktır. Doldurma ve boşaltma cihazları (flanşlar ve dişli
tapalar dahil) ve her türlü koruyucu kapak istenmeyen açılmalara karşı sağlam şekilde sıkıca duracak
özellikte olmalıdır.

Tanklar açılabilir uçlarla donatılabilir. Açılabilir uçlar aşağıdaki koşulları sağlayacaktır:
(a) Uçlar, kapandıklarında sızdırmazlığı sağlayacak sıkılıkta tasarlanacaktır;
(b) İstenmeyen açılmalar mümkün olmamalıdır;
(c) Açılma mekanizması motorla çalışıyorsa, güç kesildiğinde uç güvenli bir biçimde kapalı
kalacaktır;
(d) Tankın içerisinde hala fazla bir aşırı basınç kaldığı zaman, açılabilir ucun açılmamasını
sağlamak için bir emniyet veya kırılabilir mühür cihazı entegre edilmelidir. Bu gereksinim,
hareketin pozitif olarak kontrol edildiği, motorla çalışan açılabilir uçlar için geçerli değildir.
Bu durumda, kontroller otomatik tipte olacaktır; operatörün açılabilir uçların hareketini her
zaman gözlemleyebileceği ve açılabilir ucun açılması ve kapanması sırasında tehlikede
olmayacağı bir şekilde yerleştirilecektir ve
(e) Açılabilir ucu korumak ve aracın, tank konteynerinin ya da tank değiştirme gövdesinin ters
dönme sırasında açılmaya zorlanmasının önüne geçmek için hükümler konacaktır.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018