Karayolunda Tehlikeli Madde

Muayene

Vakumla çalışan atık tankları, sabit tanklar veya sökülebilir tanklar için her üç yılda bir, tank
konteynerleri ve tank takas gövdeleri için ise her iki buçuk yılda bir iç durum incelemesine tabi
tutulacak ve bunlara ek olarak 6.8.2.4.3 kapsamındaki testlerden geçecektir.

YIĞIN KONTEYNERLERİN TASARIMINA, MUAYENESİNE VE TEST EDİLMESİNE İLİŞKİN ZORUNLULUKLAR

(Rezerve Edilmiş)

Uygulama ve genel zorunluluklar

Yığın konteynerler, hizmet ve yapısal teçhizatları, içerdikleri malzemede kayba yol açmadan, bunların
iç basıncı ile normal elleçleme ve taşıma baskılarına karşı koyacak şekilde tasarlanacak ve yapılacaktır.

Bir boşaltma valfı bulunuyorsa, bu kapalı konumda sabitlenecek ve tüm boşaltma sistemi hasardan
uygun bir biçimde korunacaktır. Seviye kapaklarına sahip valflar, istenmeden açılma riskine karşı
korunabilecek ve açık veya kapalı konumda hemen görünür yerlerde olacaktır.

Yığın konteyner tiplerinin gösterimine yönelik kod

Aşağıdaki tablo, yığın konteyner tiplerinin gösterimi için kullanılacak kodlara yer
vermektedir:
 

Yığın konteyner tipi

Kod

Örtülü yığın konteyner

BK1

Kapalı yığın konteyner

BK2

 

Bilim ve teknolojideki gelişmelerin göz önünde bulundurulması amacıyla, yetkili makam bu
bölümün zorunluluklarının ön gördüğü eş değer güvenliği sağlayan alternatif düzenlemelerinin
kullanımını gözden geçirebilir.

CSC’ye uygunluk gösteren ve BK1 veya BK2 yığın konteyner olarak kullanılan konteynerlerin tasarımına, yapımına, muayenesine ve test edilmesine ilişkin zorunluluklar

Tasarım ve yapım zorunlulukları

Yığın konteynerin ISO 1496-4:1991 "Seri 1 Yük konteynerleri- Teknik özellikler ve test –
Kısım 4: Basınçlandırılmamış kuru yük konteyneri” standardının zorunluluklarına uygunluk göstermesi
ve konteynerin geçirmez olması halinde, bu alt başlığın genel tasarım ve yapım zorunluluklarına
uyulduğu kabul edilir.

ISO 1496-1:1990 “Seri 1 Yük konteynerleri – Teknik özellikler ve test – Kısım 1: Genel
amaçlara yönelik genel kargo konteynerleri” standardına uygun şekilde tasarlanan ve test edilen
konteynerler, konteynere bağlantısı da dahil olmak üzere uç duvarları güçlendirmek ve ISO 1496-
4:1991 ilgili test gereksinimlerine uygunluk gösterilmesi amacıyla boylamasına gerilmeleri azaltmak
için tasarlanmış işletimsel teçhizatla donatılacaktır.

Yığın konteynerler geçirmez olacaktır. Konteynerin geçirmez olması için astar kullanılıyorsa, bu astar
uygun malzemeden mamul olacaktır. Kullanılan malzemenin sağlamlığı ve astarın yapım şekli,
konteynerin kapasitesine ve kullanım amacına uygun olmalıdır. Astarın bağlantıları ve kapaklar
geçirmez olacak ve normal elleçleme ve taşıma koşulları altında meydana gelebilecek basınçlara ve
çarpmalara dayanabilme yeteneğine sahip olacaktır. Havalandırmalı yığın konteynerler için,
astarlar havalandırma cihazlarının çalışmasını olumsuz etkilemeyecektir.

Eğme yoluyla boşaltılacak şekilde tasarlanmış yığın konteynerlerin işletimsel teçhizatı, eğilmiş
yön düzeninde doldurulmuş toplam kütleye dayanabilecek özellikte olacaktır.

Hareket edebilir çatı ya da yan veya uç duvar ya da çatı kesiti, zemin seviyesindeki herhangi bir
gözlemciye kilitlenmiş modu gösterecek şekilde tasarlanmış sabitleme cihazlarına sahip kilitleme
mekanizmalarıyla donatılacaktır.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018