Karayolunda Tehlikeli Madde

Bilim ve teknolojideki gelişmelerin göz önünde bulundurulması amacıyla, yetkili makam bu
bölümün zorunluluklarının ön gördüğü eş değer güvenliği sağlayan alternatif düzenlemelerinin
kullanımını gözden geçirebilir.

CSC’ye uygunluk gösteren ve BK1 veya BK2 yığın konteyner olarak kullanılan konteynerlerin tasarımına, yapımına, muayenesine ve test edilmesine ilişkin zorunluluklar

Tasarım ve yapım zorunlulukları

Yığın konteynerin ISO 1496-4:1991 "Seri 1 Yük konteynerleri- Teknik özellikler ve test –
Kısım 4: Basınçlandırılmamış kuru yük konteyneri” standardının zorunluluklarına uygunluk göstermesi
ve konteynerin geçirmez olması halinde, bu alt başlığın genel tasarım ve yapım zorunluluklarına
uyulduğu kabul edilir.

ISO 1496-1:1990 “Seri 1 Yük konteynerleri – Teknik özellikler ve test – Kısım 1: Genel
amaçlara yönelik genel kargo konteynerleri” standardına uygun şekilde tasarlanan ve test edilen
konteynerler, konteynere bağlantısı da dahil olmak üzere uç duvarları güçlendirmek ve ISO 1496-
4:1991 ilgili test gereksinimlerine uygunluk gösterilmesi amacıyla boylamasına gerilmeleri azaltmak
için tasarlanmış işletimsel teçhizatla donatılacaktır.

Yığın konteynerler geçirmez olacaktır. Konteynerin geçirmez olması için astar kullanılıyorsa, bu astar
uygun malzemeden mamul olacaktır. Kullanılan malzemenin sağlamlığı ve astarın yapım şekli,
konteynerin kapasitesine ve kullanım amacına uygun olmalıdır. Astarın bağlantıları ve kapaklar
geçirmez olacak ve normal elleçleme ve taşıma koşulları altında meydana gelebilecek basınçlara ve
çarpmalara dayanabilme yeteneğine sahip olacaktır. Havalandırmalı yığın konteynerler için,
astarlar havalandırma cihazlarının çalışmasını olumsuz etkilemeyecektir.

Eğme yoluyla boşaltılacak şekilde tasarlanmış yığın konteynerlerin işletimsel teçhizatı, eğilmiş
yön düzeninde doldurulmuş toplam kütleye dayanabilecek özellikte olacaktır.

Hareket edebilir çatı ya da yan veya uç duvar ya da çatı kesiti, zemin seviyesindeki herhangi bir
gözlemciye kilitlenmiş modu gösterecek şekilde tasarlanmış sabitleme cihazlarına sahip kilitleme
mekanizmalarıyla donatılacaktır.

Hizmet teçhizatı

Doldurma ve boşaltma cihazları, elleçleme veya taşıma sırasında bükülme veya hasar görme
risklerine karşı korunmayı sağlayacak şekilde düzenlenecektir. Doldurma ve boşaltma cihazları,
istenmeyen açılmalara karşı emniyete alınabilecek özellikte olacaktır. Kapamanın yönü ile açık ve
kapalı konumu, açıkça gösterilecektir

Ağız mühürleri, yığın konteynerin çalıştırılması, doldurulması ve boşaltılmasından
kaynaklanan her türlü hasarın önlenmesine uygun şekilde düzenlenecektir.

Havalandırma gerekiyorsa, yığın konteynerler, ya ağızlar sayesinde doğal ısı yayımı yoluyla ya da fan
gibi aktif elemanlar yoluyla ısı değişimi mekanizmalarıyla donatılacaktır. Havalandırma, konteyner
içindeki negatif basınçları her zaman önleyecek şekilde tasarlanacaktır. Alevlenir maddelerin veya
alevlenir gaz veya buhar salan maddelerin taşınmasına yönelik yığın konteynerlerin havalandırma
elemanları, herhangi bir tutuşma kaynağı teşkil etmeyecek şekilde tasarlanacaktır.

Muayene ve test

Bu başlık altındaki zorunluluklar kapsamında yığın konteynerler olarak kullanılan, bakımı yapılan
ve kabul edilen konteynerler, CSC uyarınca test edilecek ve onaylanacaktır.

Yığın konteynerler olarak kullanılan ve kabul edilen konteynerler, periyodik olarak CSC
uyarınca muayene edilecektir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018