Karayolunda Tehlikeli Madde

ISO 1496-1:1990 “Seri 1 Yük konteynerleri – Teknik özellikler ve test – Kısım 1: Genel
amaçlara yönelik genel kargo konteynerleri” standardına uygun şekilde tasarlanan ve test edilen
konteynerler, konteynere bağlantısı da dahil olmak üzere uç duvarları güçlendirmek ve ISO 1496-
4:1991 ilgili test gereksinimlerine uygunluk gösterilmesi amacıyla boylamasına gerilmeleri azaltmak
için tasarlanmış işletimsel teçhizatla donatılacaktır.

Yığın konteynerler geçirmez olacaktır. Konteynerin geçirmez olması için astar kullanılıyorsa, bu astar
uygun malzemeden mamul olacaktır. Kullanılan malzemenin sağlamlığı ve astarın yapım şekli,
konteynerin kapasitesine ve kullanım amacına uygun olmalıdır. Astarın bağlantıları ve kapaklar
geçirmez olacak ve normal elleçleme ve taşıma koşulları altında meydana gelebilecek basınçlara ve
çarpmalara dayanabilme yeteneğine sahip olacaktır. Havalandırmalı yığın konteynerler için,
astarlar havalandırma cihazlarının çalışmasını olumsuz etkilemeyecektir.

Eğme yoluyla boşaltılacak şekilde tasarlanmış yığın konteynerlerin işletimsel teçhizatı, eğilmiş
yön düzeninde doldurulmuş toplam kütleye dayanabilecek özellikte olacaktır.

Hareket edebilir çatı ya da yan veya uç duvar ya da çatı kesiti, zemin seviyesindeki herhangi bir
gözlemciye kilitlenmiş modu gösterecek şekilde tasarlanmış sabitleme cihazlarına sahip kilitleme
mekanizmalarıyla donatılacaktır.

Hizmet teçhizatı

Doldurma ve boşaltma cihazları, elleçleme veya taşıma sırasında bükülme veya hasar görme
risklerine karşı korunmayı sağlayacak şekilde düzenlenecektir. Doldurma ve boşaltma cihazları,
istenmeyen açılmalara karşı emniyete alınabilecek özellikte olacaktır. Kapamanın yönü ile açık ve
kapalı konumu, açıkça gösterilecektir

Ağız mühürleri, yığın konteynerin çalıştırılması, doldurulması ve boşaltılmasından
kaynaklanan her türlü hasarın önlenmesine uygun şekilde düzenlenecektir.

Havalandırma gerekiyorsa, yığın konteynerler, ya ağızlar sayesinde doğal ısı yayımı yoluyla ya da fan
gibi aktif elemanlar yoluyla ısı değişimi mekanizmalarıyla donatılacaktır. Havalandırma, konteyner
içindeki negatif basınçları her zaman önleyecek şekilde tasarlanacaktır. Alevlenir maddelerin veya
alevlenir gaz veya buhar salan maddelerin taşınmasına yönelik yığın konteynerlerin havalandırma
elemanları, herhangi bir tutuşma kaynağı teşkil etmeyecek şekilde tasarlanacaktır.

Muayene ve test

Bu başlık altındaki zorunluluklar kapsamında yığın konteynerler olarak kullanılan, bakımı yapılan
ve kabul edilen konteynerler, CSC uyarınca test edilecek ve onaylanacaktır.

Yığın konteynerler olarak kullanılan ve kabul edilen konteynerler, periyodik olarak CSC
uyarınca muayene edilecektir.

İşaretleme

Yığın konteyner olarak kullanılan konteynerler, CSC uyarınca Güvenlik Onay Levhası ile
işaretlenecektir.

CSC’ye uygunluk gösteren konteyner haricindeki BK1 veya BK2 yığın konteynerlerin tasarımı, yapımı ve onayı için zorunluluklar

NOT: Bu başlığın hükümlerine uygunluk gösteren konteynerlerin, dökme halindeki katıların
taşınması için kullanılması halinde, aşağıdaki ifade taşıma belgesinde yer almalıdır:
"Bulk container BK(x) approved by the competent authority of… (… Yetkili makamu
tarafından onaylı yığın konteyner (BK(x))" (bkz 5.4.1.1.17)".

Bu başlık kapsamındaki yığın konteynerler arasında yüklenti araçları, deniz ötesi yığın
konteynerler, dökme bidonlar, tekne şekilli konteynerler, silindirik konteynerler ve araçların yük
bölmeleri yer almaktadır.
NOT: Bu yığın konteynerler arasında ayrıca 7.1.3’te bahsedilen 591, 592 ve 592-2 ila 592-4
numaralı UIC kitapçıklarına uygunluk gösteren ve CSC'ye uygunluk göstermeyen konteynerler
de yer almaktadır.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018