Karayolunda Tehlikeli Madde

Hareket edebilir çatı ya da yan veya uç duvar ya da çatı kesiti, zemin seviyesindeki herhangi bir
gözlemciye kilitlenmiş modu gösterecek şekilde tasarlanmış sabitleme cihazlarına sahip kilitleme
mekanizmalarıyla donatılacaktır.

Hizmet teçhizatı

Doldurma ve boşaltma cihazları, elleçleme veya taşıma sırasında bükülme veya hasar görme
risklerine karşı korunmayı sağlayacak şekilde düzenlenecektir. Doldurma ve boşaltma cihazları,
istenmeyen açılmalara karşı emniyete alınabilecek özellikte olacaktır. Kapamanın yönü ile açık ve
kapalı konumu, açıkça gösterilecektir

Ağız mühürleri, yığın konteynerin çalıştırılması, doldurulması ve boşaltılmasından
kaynaklanan her türlü hasarın önlenmesine uygun şekilde düzenlenecektir.

Havalandırma gerekiyorsa, yığın konteynerler, ya ağızlar sayesinde doğal ısı yayımı yoluyla ya da fan
gibi aktif elemanlar yoluyla ısı değişimi mekanizmalarıyla donatılacaktır. Havalandırma, konteyner
içindeki negatif basınçları her zaman önleyecek şekilde tasarlanacaktır. Alevlenir maddelerin veya
alevlenir gaz veya buhar salan maddelerin taşınmasına yönelik yığın konteynerlerin havalandırma
elemanları, herhangi bir tutuşma kaynağı teşkil etmeyecek şekilde tasarlanacaktır.

Muayene ve test

Bu başlık altındaki zorunluluklar kapsamında yığın konteynerler olarak kullanılan, bakımı yapılan
ve kabul edilen konteynerler, CSC uyarınca test edilecek ve onaylanacaktır.

Yığın konteynerler olarak kullanılan ve kabul edilen konteynerler, periyodik olarak CSC
uyarınca muayene edilecektir.

İşaretleme

Yığın konteyner olarak kullanılan konteynerler, CSC uyarınca Güvenlik Onay Levhası ile
işaretlenecektir.

CSC’ye uygunluk gösteren konteyner haricindeki BK1 veya BK2 yığın konteynerlerin tasarımı, yapımı ve onayı için zorunluluklar

NOT: Bu başlığın hükümlerine uygunluk gösteren konteynerlerin, dökme halindeki katıların
taşınması için kullanılması halinde, aşağıdaki ifade taşıma belgesinde yer almalıdır:
"Bulk container BK(x) approved by the competent authority of… (… Yetkili makamu
tarafından onaylı yığın konteyner (BK(x))" (bkz 5.4.1.1.17)".

Bu başlık kapsamındaki yığın konteynerler arasında yüklenti araçları, deniz ötesi yığın
konteynerler, dökme bidonlar, tekne şekilli konteynerler, silindirik konteynerler ve araçların yük
bölmeleri yer almaktadır.
NOT: Bu yığın konteynerler arasında ayrıca 7.1.3’te bahsedilen 591, 592 ve 592-2 ila 592-4
numaralı UIC kitapçıklarına uygunluk gösteren ve CSC'ye uygunluk göstermeyen konteynerler
de yer almaktadır.

Bu yığın konteynerler, duruma uygun olacak şekilde, taşımacılık modları arasında aktarmalar da dahil
olmak üzere, taşıma sırasında normal koşullarda karşılaşılan şoklara ve yüklemelere dayanabilecek
mukavemette olacak şekilde tasarlanmalı ve yapılmalıdır.

(Rezerve Edilmiş)

Bu yığın konteynerler, yetkili makam tarafından onaylanacak olup, onay 6.11.2.3 ile geçerli
muayene ve test zorunlulukları uyarınca yığın konteyner tiplerini göstermeye yönelik koda yer
verecektir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018