Karayolunda Tehlikeli Madde

İşaretleme

Yığın konteyner olarak kullanılan konteynerler, CSC uyarınca Güvenlik Onay Levhası ile
işaretlenecektir.

CSC’ye uygunluk gösteren konteyner haricindeki BK1 veya BK2 yığın konteynerlerin tasarımı, yapımı ve onayı için zorunluluklar

NOT: Bu başlığın hükümlerine uygunluk gösteren konteynerlerin, dökme halindeki katıların
taşınması için kullanılması halinde, aşağıdaki ifade taşıma belgesinde yer almalıdır:
"Bulk container BK(x) approved by the competent authority of… (… Yetkili makamu
tarafından onaylı yığın konteyner (BK(x))" (bkz 5.4.1.1.17)".

Bu başlık kapsamındaki yığın konteynerler arasında yüklenti araçları, deniz ötesi yığın
konteynerler, dökme bidonlar, tekne şekilli konteynerler, silindirik konteynerler ve araçların yük
bölmeleri yer almaktadır.
NOT: Bu yığın konteynerler arasında ayrıca 7.1.3’te bahsedilen 591, 592 ve 592-2 ila 592-4
numaralı UIC kitapçıklarına uygunluk gösteren ve CSC'ye uygunluk göstermeyen konteynerler
de yer almaktadır.

Bu yığın konteynerler, duruma uygun olacak şekilde, taşımacılık modları arasında aktarmalar da dahil
olmak üzere, taşıma sırasında normal koşullarda karşılaşılan şoklara ve yüklemelere dayanabilecek
mukavemette olacak şekilde tasarlanmalı ve yapılmalıdır.

(Rezerve Edilmiş)

Bu yığın konteynerler, yetkili makam tarafından onaylanacak olup, onay 6.11.2.3 ile geçerli
muayene ve test zorunlulukları uyarınca yığın konteyner tiplerini göstermeye yönelik koda yer
verecektir.

Tehlikeli malların muhafaza edilmesi için bir astarın kullanımı gerekliyse, bu astar 6.11.3.1.3
hükümlerini karşılayacaktır.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018