Karayolunda Tehlikeli Madde

TANKLARIN, YIĞIN KONTEYNERLERİN VE MOBİL PATLAYICI ÜRETİM BİRİMİ (MPÜB) PATLAYICILARINA YÖNELİK ÖZEL BÖLMELERİN YAPIMI, TEÇHİZATI, TİP ONAYI, MUAYENESİ, TEST EDİLMESİ VE İŞARETLENMESİ İÇİN ZORUNLULUKLAR

NOT 1: Portatif tanklar için bkz. Bölüm 6.7; metalik malzemeden mamul gövdeli sabit tanklar
(tankerler), sökülebilir tanklar, tank takas gövdeleri için bkz. Bölüm 6.8; fiber takviyeli plastik tanklar
için bkz. Bölüm 6.9; vakumla çalışan atık tankları için bkz. Bölüm 6.10, yığın konteynerler için bkz.
Bölüm 6.11.
NOT 2: Bu Bölüm, Not 1’de anılan Bölümlerin tüm zorunluluklarını karşılamayan sabit tanklar, sökülebilir
tanklar, tank konteynerleri ve tank takas gövdeleri ile yığın konteynerler ve patlayıcılara mahsus özel
bölmeler için geçerlidir.

Kapsam

Bu Bölümün zorunlulukları, tanklar, yığın konteynerler ve tehlikeli malların MPÜB’lerde
taşınmasına yönelik özel bölmeler için geçerlidir.

Genel hükümler

Bu bölümün özel hükümleri tarafından değiştirilmiş şekliyle, sabit tanklar için 1.2.1 başlığı altında
tanımlanan asgari kapasite göz önünde bulundurulmaksızın, tanklar Bölüm 6.8’in zorunluluklarını
yerine getirecektir.

Tehlikeli malların MPÜB’lerde taşınmasına yönelik yığın konteynerler, BK2 tipi yığın
konteynerler için ön görülen zorunlulukları karşılayacaktır.

Tek bir tankın veya yığın konteynerin birden fazla madde içermesi halinde, her bir madde
aralarındaki hava tahliye edilecek şekilde en az iki duvarla birbirinden ayrılacaktır.

Tanklar

Kapasitesi 1000 litre veya daha fazla olan tanklar

Bu tanklar, 6.8.2 başlığının zorunluluklarını yerine getirecektir.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018