Karayolunda Tehlikeli Madde

TANKLARIN, YIĞIN KONTEYNERLERİN VE MOBİL PATLAYICI ÜRETİM BİRİMİ (MPÜB) PATLAYICILARINA YÖNELİK ÖZEL BÖLMELERİN YAPIMI, TEÇHİZATI, TİP ONAYI, MUAYENESİ, TEST EDİLMESİ VE İŞARETLENMESİ İÇİN ZORUNLULUKLAR

NOT 1: Portatif tanklar için bkz. Bölüm 6.7; metalik malzemeden mamul gövdeli sabit tanklar
(tankerler), sökülebilir tanklar, tank takas gövdeleri için bkz. Bölüm 6.8; fiber takviyeli plastik tanklar
için bkz. Bölüm 6.9; vakumla çalışan atık tankları için bkz. Bölüm 6.10, yığın konteynerler için bkz.
Bölüm 6.11.
NOT 2: Bu Bölüm, Not 1’de anılan Bölümlerin tüm zorunluluklarını karşılamayan sabit tanklar, sökülebilir
tanklar, tank konteynerleri ve tank takas gövdeleri ile yığın konteynerler ve patlayıcılara mahsus özel
bölmeler için geçerlidir.

Kapsam

Bu Bölümün zorunlulukları, tanklar, yığın konteynerler ve tehlikeli malların MPÜB’lerde
taşınmasına yönelik özel bölmeler için geçerlidir.

Genel hükümler

Bu bölümün özel hükümleri tarafından değiştirilmiş şekliyle, sabit tanklar için 1.2.1 başlığı altında
tanımlanan asgari kapasite göz önünde bulundurulmaksızın, tanklar Bölüm 6.8’in zorunluluklarını
yerine getirecektir.

Tehlikeli malların MPÜB’lerde taşınmasına yönelik yığın konteynerler, BK2 tipi yığın
konteynerler için ön görülen zorunlulukları karşılayacaktır.

Tek bir tankın veya yığın konteynerin birden fazla madde içermesi halinde, her bir madde
aralarındaki hava tahliye edilecek şekilde en az iki duvarla birbirinden ayrılacaktır.

Tanklar

Kapasitesi 1000 litre veya daha fazla olan tanklar

Bu tanklar, 6.8.2 başlığının zorunluluklarını yerine getirecektir.

UN No.1942 ve UN No.3375 için, tanklar havalandırma cihazlarıyla ilgili Bölüm 4.3 ve Bölüm
6.8’deki hükümleri karşılamalıdır ve ayrıca tanklarda ülkenin yetkili otoritesi tarafından kullanımı
onaylanmış uygun acil basınç tahliye ekipmanları veya diğer patlayıcı diskler bulunacaktır.

6.8.2.1.4 uyarınca ve burada anılan standartlar ya da teknik kod yoluyla hesaplanamayan örneğin
kutu şeklindeki veya elips gövdeler gibi dairesel çapraz kesite sahip olmayan gövdeler için, izin
verilen gerilmeye dayanma özelliği, yetkili makamun ön gördüğü bir basınç testi yoluyla
gösterilebilir.
Bu tanklar, 6.8.2.1.3, 6.8.2.1.4 ve 6.8.2.1.13 ila 6.8.2.1.22 hariç olmak üzere 6.8.2.1 alt
başlığının zorunluluklarını yerine getirecektir.
 
Bu duvarların kalınlığı, aşağıdaki tabloda verilen değerlerden düşük olamaz:
 

Malzeme

Minimum kalınlık

Paslanmaz östenit çelikler

2,5 mm

Diğer çelikler

3 mm

Alüminyum alaşımlar

4 mm

%99,80 saflıkta alüminyum

6 mm

Tankın, yanal darbe veya devrilme nedeniyle meydana gelen hasarlara karşı korunması sağlanacaktır.
Bu koruma, 6.8.2.1.20’ye uygun şekilde temin edilecek veya yetkili makam alternatif koruma
tedbirleri alacaktır.

6.8.2.5.2 zorunluluklarından farklı olmak üzere, tankların duruma uygun olarak tank kodu ve özel
hükümlerle işaretlenmesine gerek yoktur.

Kapasitesi 1000 litreden az olan tanklar

Bu tanklar, 6.8.2.1.3, 6.8.2.1.4, 6.8.2.1.6, 6.8.2.1.10 ve 6.8.2.1.23 arasındaki hükümler ve
6.8.2.1.28 hariç olmak üzere 6.8.2.1 alt başlığının zorunluluklarını yerine getirecektir.

Bu tankların teçhizatı, 6.8.2.2.1 zorunluluklarını karşılayacaktır. UN No. 1942 ve UN No.
3375 için, tanklar havalandırma cihazlarıyla ilgili Bölüm 4.3 ve Bölüm 6.8’deki hükümleri
karşılamalıdır ve ayrıca tanklarda ülkenin yetkili otoritesi tarafından kullanımı onaylanmış uygun acil
basınç tahliye ekipmanlları veya diğer patlayıcı diskler bulunacaktır.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018