Karayolunda Tehlikeli Madde

Kapasitesi 1000 litre veya daha fazla olan tanklar

Bu tanklar, 6.8.2 başlığının zorunluluklarını yerine getirecektir.

UN No.1942 ve UN No.3375 için, tanklar havalandırma cihazlarıyla ilgili Bölüm 4.3 ve Bölüm
6.8’deki hükümleri karşılamalıdır ve ayrıca tanklarda ülkenin yetkili otoritesi tarafından kullanımı
onaylanmış uygun acil basınç tahliye ekipmanları veya diğer patlayıcı diskler bulunacaktır.

6.8.2.1.4 uyarınca ve burada anılan standartlar ya da teknik kod yoluyla hesaplanamayan örneğin
kutu şeklindeki veya elips gövdeler gibi dairesel çapraz kesite sahip olmayan gövdeler için, izin
verilen gerilmeye dayanma özelliği, yetkili makamun ön gördüğü bir basınç testi yoluyla
gösterilebilir.
Bu tanklar, 6.8.2.1.3, 6.8.2.1.4 ve 6.8.2.1.13 ila 6.8.2.1.22 hariç olmak üzere 6.8.2.1 alt
başlığının zorunluluklarını yerine getirecektir.
 
Bu duvarların kalınlığı, aşağıdaki tabloda verilen değerlerden düşük olamaz:
 

Malzeme

Minimum kalınlık

Paslanmaz östenit çelikler

2,5 mm

Diğer çelikler

3 mm

Alüminyum alaşımlar

4 mm

%99,80 saflıkta alüminyum

6 mm

Tankın, yanal darbe veya devrilme nedeniyle meydana gelen hasarlara karşı korunması sağlanacaktır.
Bu koruma, 6.8.2.1.20’ye uygun şekilde temin edilecek veya yetkili makam alternatif koruma
tedbirleri alacaktır.

6.8.2.5.2 zorunluluklarından farklı olmak üzere, tankların duruma uygun olarak tank kodu ve özel
hükümlerle işaretlenmesine gerek yoktur.

Kapasitesi 1000 litreden az olan tanklar

Bu tanklar, 6.8.2.1.3, 6.8.2.1.4, 6.8.2.1.6, 6.8.2.1.10 ve 6.8.2.1.23 arasındaki hükümler ve
6.8.2.1.28 hariç olmak üzere 6.8.2.1 alt başlığının zorunluluklarını yerine getirecektir.

Bu tankların teçhizatı, 6.8.2.2.1 zorunluluklarını karşılayacaktır. UN No. 1942 ve UN No.
3375 için, tanklar havalandırma cihazlarıyla ilgili Bölüm 4.3 ve Bölüm 6.8’deki hükümleri
karşılamalıdır ve ayrıca tanklarda ülkenin yetkili otoritesi tarafından kullanımı onaylanmış uygun acil
basınç tahliye ekipmanlları veya diğer patlayıcı diskler bulunacaktır.

Bu duvarların kalınlığı, aşağıdaki tabloda verilen değerlerden düşük olamaz:

 

Malzeme

Minimum kalınlık

Paslanmaz östenit çelikler

2,5 mm

Diğer çelikler

3 mm

Alüminyum alaşımlar

4 mm

%99,80 saflıkta alüminyum

6 mm

 

Tankların, dışbükey yarıçapına sahip olmayan yapısal parçaları olabilir. Alternatif
destekleyici tedbirler olarak eğimli duvarlar, oluklu duvarlar veya çubuklar anılabilir. En azından bir
yönde, tankın her bir yanındaki paralel destekler arasındaki mesafe, duvar kalınlığının 100 katından
fazla olmayacaktır.

Kaynak işlemleri titizlikle yapılmalı ve tam güvenlik sağlanmalıdır. Kaynak işlemi usta
kaynakçılar tarafından, etkinliği (gerekli olabilecek ısıl işlemler de dahil olmak üzere) test ile
doğrulanmış olan bir kaynaklama yöntemi ile yapılacaktır.

6.8.2.4 zorunlulukları geçerli değildir. Bununla birlikte, bu tankların ilk ve periyodik
muayeneleri, MPÜB kullanıcısının veya sahibinin sorumluluğu altında yürütülecektir. Gövdeler ve
teçhizatları, dış ve iç durumları için görsel bir inceleme ile en az üç yılda bir yetkili makamu tatmin
edecek bir sızdırmazlık testine tabi tutulacaktır.

6.8.2.3 tip onayı ve 6.8.2.5 işaretleme zorunlulukları geçerli değildir.

Teçhizat parçaları

UN 1942 ve UN 3375’e yönelik alttan boşaltma deliğine sahip tankların en az iki kapağı
olacaktır. Bu kapaklardan biri, ürün karıştırma veya boşaltma pompası veya sondaj pompası
olabilir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018