Karayolunda Tehlikeli Madde

İlk kapaktan sonraki her türlü boru bağlantısı, eriyebilir elemanlardan (örn. kauçuk hortum)
mamul olacak veya eriyebilir elemanlara sahip olacaktır.

Dış borulara ve boşaltma aksamlarına (borular) zarar gelmesi durumunda herhangi bir içerik
kaybını önlemek için, ilk kapak ve oturma yerleri, dış kuvvetler tarafından bükülme tehlikesine
karşı korunacak veya bunlara dayanacak şekilde tasarlanacaktır. Doldurma ve boşaltma cihazları
(flanşlar ve dişli tapalar dahil) ve her türlü koruyucu kapak istenmeyen açılmalara karşı
sağlam şekilde sıkıca duracak özellikte olmalıdır.

UN 3375’e yönelik tanklarda, 6.8.2.2.6 kapsamındaki havalandırma cihazlarının yerini, “kaz
boyunları” alabilir. Bu teçhizatlar, dış gerilmelerden hasar görme tehlikesine karşı korunacak ve
bu gerilmelere dayanabilecek şekilde tasarlanacaktır.

Patlayıcılara yönelik özel bölmeler

Fünye ve/veya fünye grupları içeren patlayıcıları veya uyumluluk grubu D maddelerini ve
nesnelerini içeren ambalajlara yönelik bölmeler, ayırma yöntemiyle etkin bir bölümlendirme
sağlayarak, fünyelerden ve/veya fünye gruplarından uyumluluk grubu D maddeleri veya
nesnelerine ateşleyici aktarımı tehlikesini ortadan kaldıracaktır. Ayırma, ayrı bölmelerin
kullanımı yoluyla veya iki patlayıcı tipinden birinin özel bir muhafaza sistemine yerleştirilmesi
yoluyla gerçekleşebilir. Her iki ayırma yöntemi de yetkili makamun onayına tabidir. Bölme
için kullanılan malzeme metal ise, bölmenin komple iç kısmı, uygun bir yangın direnci
sağlayan malzemelerle kaplanacaktır. Patlayıcı bölmeleri, engebeli topraklarda oluşabilecek
darbelere ve hasarlara karşı korunacak ve araç üzerindeki tehlikeli mallarla tehlikeli tepkimeye
girmesi önlenecek ve egzozlar vb. yoluyla ateş kaynaklarından uzak kalması sağlanacaktır.
NOT: EN 13501-1:2007 + A1:2009 standardı uyarınca B-s3-d2 sınıfı altına alınmış olan
malzemelerin, yangına direnç zorunluluğunu karşıladığı kabul edilir.

7

Taşıma, yükleme, boşaltma ve elleçleme koşullarına ilişkin hükümler

7.1

GENEL HÜKÜMLER

 
Bu Bölüm ile ambalajlar içinde taşıma için Bölüm 7.2, dökme yük halinde taşıma için Bölüm 7.3 ve
tanklarla taşıma için Bölüm 7.4'ün koşullarına göre tehlikeli malların taşınması, özel taşıma 
teçhizatlarının zorunlu olarak kullanımına tabidir. Ayrıca, Bölüm 7.5’in yükleme,boşaltma ve 
elleçleme ile ilgili hükümleri de dikkate alınacaktır.
 
Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (16), (17) ve (18), bu Kısmın belirli tehlikeli belirli tehlikeli mallar 
için
geçerli olan özel hükümlerini göstermektedir.
 

Bu Kısımın koşullarına ek olarak; tehlikeli malların taşınmasında kullanılan araçlar, tasarımları, yapımları ve bazı durumlarda onayları itibariyle, Bölüm 9'un ilgili gereksinimlerine de uygunluk gösterecektir.

Tadil edilmiş şekliyle CSC (1972)'de veya UIC 591 (01.10.2007'deki statü, 3. baskı) 592 (01.10.2013'teki statü 2. baskı ) 592-2 (01.10.2004’deki statü, 6. baskı), 592-3 (01.01.1998’deki baskı, 2. baskı), 592-4 (01.05.2007’deki statü, 3. baskı) kitapçıklarında1 verilen "konteyner" tanımına uyan büyük konteynerler, portatif tanklar ve tank konteyne rleri; büyük konteyner ya da portatif tank veya tank konteyner çerçevesi CSC'nin veya UIC kitapçıkları 591, 592, 592-2, 592-3 ve 592-4'ün koşullarını yerine getirmedikçe, tehlikeli malların taşınmasında kullanılamaz.

Büyük bir konteyner, sadece yapısal olarak hizmet verebilir olduğunda taşımaya sunulabilir. 
"Yapısal
olarak hizmet verebilir" ifadesi, konteynerin örneğin alt ve üst yan rayları, kapı eşiği ve başlık, 
taban çapraz kirişleri, köşe direkleri ve köşe bağlantıları gibi belli başlı yapısal bileşenlerinde 
önemli kusurların bulunmaması anlamına gelir. "Önemli kusurlar", yapısal elemanlarda uzunluklarına 
bakılmaksızın 19 mm derinliğinde çöküntüler ve bükülmeler; yapısal elemanlardaki çatlaklar veya 
kırıklar; üst ve alt uç raylarında veya kapı başlıklarında birden fazla ya da uygunsuz ek yerleri 
(örneğin üst üste binmiş ek yeri) veya herhangi bir üst veya alt uç rayda ikiden fazla ek yeri veya 
kapı eşiği veya köşe direğinde herhangi bir ek yeri; sıkışmış, bükülmüş, kırılmış, eksik ya da 
herhangi bir şekilde çalışmayan kapı menteşeleri ve elemanları; kapanmayan contalar ve 
sızdırmazlıklar; bir şaside veya araçtaki elleçleme donanımının, montajların ve güvenlik 
ünitelerinin düzgün şekilde bir arada çalışmasını önlemeye yetecek şekilde genel yapının herhangi 
bir bozukluğu anlamına gelmelidir.
 
Bunlara ek olarak, konteynerin herhangi bir bileşenindeki, örneğin yan cidarlarda paslanmış metal 
veya bütünlüğü bozulmuş cam fiberı (fiberglas) gibi bozukluklar, yapım malzemelerine bakılmaksızın 
kabul edilmeyecektir. Bununla birlikte, oksidasyon (paslanma) dahil normal aşınma, hafif çöküntüler 
ve çizikler ile hizmete elverişlilik veya hava koşullarına dayanıklılık gibi özellikleri 
etkilemeyen diğer hasarlar kabul edilebilir.
 
Konteyner,  yüklenmeden  önce,  bir  önceki  yüküne  ait  kalıntıların  bulunmadığından  ve  iç  
taban ile
cidarlarda herhangi bir çıkıntı olmadığından emin olunması için kontrol edilecektir.
 

Büyük konteynerler, söz konusu yük için aracın gövdesine ilişkin bu Kısımda ve bazıdurumlarda, Kısım 9'da ön görülen gereksinimleri karşılayacak olup bu nedenle aracın gövdesinin bu koşulları karşılamasına gerek olmayacaktır. Bununla birlikte, bu gereksinimleri karşılayan ve platformları yalıtılmış ve ısıya dirençli olan araçlarda taşınan büyük konteynerlerin bu nedenle söz konusu gereksinimleri karşılamalarına gerek olmayacaktır. Bu koşul, patlayıcı maddelerle Sınıf 1’de yer alan nesnelerin taşınmasında kullanılan küçük konteynerler için de geçerlidir.

7.1.5'in ilk cümlesinin son kısmının koşullarına tabi olmak kaydıyla, tehlikeli malların bir veya daha fazla konteynerde muhafaza edilmesi, taşınan tehlikeli malların yapısı ve miktarları nedeniyle aracın karşılaması gereken koşulları etkilemeyecektir.

7.2

AMBALAJ İÇİNDE TAŞIMACILIK YAPILMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

7.2.2 ila 7.2.4'de aksi öngörülmedikçe, ambalajlar:
 
(a)       Kapalı araçlara veya kapalı konteynerlere veya
 
(b)       Örtülü araçlara veya örtülü konteynerlere veya
 
(c)       Açık araçlara veya açık konteynerlere yüklenebilir.
 

Neme hassas malzemelerden mamul ambalajlardan oluşan paketler, kapalı veya örtülü araçlara ya da kapalı veya örtülü konteynerlerin içine yüklenecektir.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018