Karayolunda Tehlikeli Madde

Periyodik muayene ve test

Kriyojenik    kaplar    haricindeki    yeniden    doldurulabilir    basınçlı    kaplar,    yetkili  
    makamun
yetkilendirdiği bir mercii tarafından aşağıdakiler de dahil olmak üzere periyodik muayenelere ve 
testlere tabi tutulacaktır:
 
(a) Basınçlı kabın dış koşullarının kontrol edilmesi ve teçhizatlar ile  dış  işaretlemelerin  
doğrulanması;
 
(b) Basınçlı kabın iç koşullarının kontrolü (örn.  iç  muayene,  asgari  cidar  kalınlığının 
doğrulanması);
 
(c)         Aksamlar sökülmüşse veya korozyon bulguları varsa dişlerin kontrolü;
 
(d)        Hidrolik basınç testi, gerekirse uygun testlerle malzeme özelliklerinin doğrulanması;
 
(e) Hizmet teçhizatının, diğer aksesuarların ve hizmete yeniden alınacaklarsa basınç tahliye  
cihazlarının kontrolü.
 
NOT 1: Yetkili makamun onayı üzerine, hiçbir tehlike teşkil  etmemek  kaydıyla  hidrolik  basınç  
testinin yerini gaz kullanılan bir test alabilir.
 
NOT 2: Yetkili makamun onayı üzerine, silindirler veya tüpler üzerindeki hidrolik basınç testlerin 
yerini eşdeğer başka bir yöntem alabilir. Bu yöntemin, akustik emisyon testine veya akustik emisyon 
testi ile ultrasonik incelemeye dayanması gerekir. Akustik emisyon testi prosedürleri için ISO 
16148:2006’ya rehber olarak başvurulabilir.
 
NOT 3: Hidrolik basınç testinin yerini, dikişsiz alüminyum alaşımlı gaz silindirlerine ilişkin ISO 
10461:2005+A1:2006 ile dikişsiz çelik gaz silindirlerine ilişkin ISO 6406:2005’e uygun şekilde 
yürütülen ultrasonik bir inceleme alabilir.
 
NOT 4: Periyodik muayene ve test sıklıkları için bkz. ambalajlama talimatı P200, 4.1.4.1 ındaki 
kimyasallar için bknz. P206, 4.1.4.1.
 

UN No. 1001 çözünmüş asetilen ile UN No. 3374, çözücüsüz asetilenin taşınmasına yönelik basınçlı kaplar yalnızca 6.2.1.6.1 (a), (c) ve (e)’de belirtilen şekilde incelenecektir. Gözenekli malzemenin durumu da (örn. çatlaklar, üst boşluk, gevşeme, sıkışma) incelenecektir.

Kapalı kiriyojenik kaplar için basınç tahliye vanaları periyodik muayenelere ve testlere tabidir.

Üreticilerin uyması gereken zorunluluklar

İmalatçı, teknik olarak gerekli yetkinliğe sahip olmalı ve basınçlı kapların gereken şekilde 
üretimi
için istenen diğer uygun kaynaklara sahip olmalıdır; bu özellikle de kalifiye personel için 
geçerlidir:
(a)        Tüm üretim sürecinin denetlenmesi için;
 
(b)        Malzemelerin birleştirilmesi için;
 
(c)       İlgili testlerin yürütülmesi için.
 

Bir üretici yeterlilik testi, onay ülkesinin yetkili makamu tarafından onaylanan bir muayene makamu tarafından her koşul altında yürütülecektir.

Muayene makamları için zorunluluklar

Muayene makamları, üretim tesislerinden bağımsız olacak ve istenen testleri, muayeneleri ve onayları yürütebilecek yetkinliğe sahip olacaktır.

UN sertifikalı basınçlı kaplara ilişkin zorunluluklar

6.2.1'deki genel zorunluluklara ilave olarak UN sertifikalı basınçlı kaplar ilgili standartlar da dahil olmak üzere bu bölümdeki zorunluluklara uygunluk gösterecektir. 6.2.2.1 ve 6.2.2.3' deki herhangi belli bir standart uyarınca yeni basınçlı kapların veya servis ekipmanlarının üretimine tablonun sağ sütununda gösterilen tarihten sonra izin verilmez.

NOT: Üretim tarihinde geçerli olan standartlara göre üretilen UN basınç kalıpları ve servis ekipmanları, ADR nin periyodik muayyene hükümlerine tabi olacak şekilde kullanılmaya devam edilebilir.

Tasarım, üretim ve ilk muayene ile test

6.2.2.1.1 UN sertifikalı silindirlerin tasarımı, üretimi ve ilk muayenesi ile test edilmesi için aşağıdaki standartlar geçerlidir; uygunluk değerlendirme sistemi ve onayla ilgili muayene zorunlulukları ise 6.2.2.5’e uygun şekilde yürütülecektir:
 

Referans

Başlık

Üretim İzni

ISO 9809-1:1999

Gaz silindirleri – Yeniden doldurulabilir dikişsiz çelik gaz silindirleri

– Tasarım, üretim ve test – Kısım 1: Gerilme direnci 1 100 Mpa’dan düşük suverilmiş ve sertleştirilmiş çelik silindirler

NOT: Bu standardın 7.3 numaralı başlığı altında F faktörüne ilişkin not, UN sertifikalı silindirler için geçerli değildir.

 

31 Aralık 2018’e

kadar

ISO 9809-1:2010

Gaz silindirleri – Yeniden doldurulabilir dikişsiz çelik gaz silindirleri

– Tasarım, üretim ve test – Kısım 1: Gerilme direnci 1 100 Mpa’dan düşük suverilmiş ve sertleştirilmiş çelik silindirler

Yeni bildirime kadar

ISO 9809-2:2000

Gaz silindirleri – Yeniden doldurulabilir dikişsiz çelik gaz silindirleri

– Tasarım, üretim ve test – Kısım 2: Gerilme direnci 1 100 MPa’ya eşit veya bundan yüksek suverilmiş ve sertleştirilmiş çelik silindirler

31 Aralık 2018’e

kadar

ISO 9809-2:2010

Gaz silindirleri – Yeniden doldurulabilir dikişsiz çelik gaz silindirleri

– Tasarım, üretim ve test – Kısım 2: Gerilme direnci 1 100 MPa’ya eşit veya bundan yüksek suverilmiş ve sertleştirilmiş çelik silindirler

Yeni bildirime kadar

ISO 9809-3:2000

Gaz silindirleri – Yeniden doldurulabilir dikişsiz çelik gaz silindirleri – Tasarım, üretim ve test – Kısım 3: Normalleştirilmiş çelik silindirler

 

31 Aralık 2018’e kadar

 

 

 

ISO 7866:1999

Gaz silindirleri – Yeniden doldurulabilir dikişsiz çelik gaz silindirleri

– Tasarım, üretim ve test – Kısım 1:

NOT: Bu standardın 7.2 numaralı başlığı altında F faktörüne ilişkin not, UN sertifikalı silindirler için geçerli değildir. Alüminyum alaşımı 6351A - T6 veya eşdeğerine izin verilmez.

 

31 Aralık 2020’ye kadar

ISO 7866:2012

Gaz silindirleri – Yeniden doldurulabilir dikişsiz çelik gaz silindirleri

– Tasarım, üretim ve test – Kısım 1:

NOT: Alüminyum alaşımı 6351A veya eş değerine izin verilmez.

 

Yeni bildirime kadar

ISO 4706:2008

Gaz silindirleri – Yeniden doldurulabilir kaynaklı çelik silindirler – Test basıncı 60 bar veya daha düşük olan

Yeni bildirime kadar

ISO 18172-1:2007

Gaz silindirleri – Yeniden doldurulabilir kaynaklı paslanmaz çelik silindirler – Kısım 1: Test basıncı 6 MPa ve altında olan

Yeni bildirime kadar

ISO 20703:2006

Gaz silindirleri – Yeniden doldurulabilir alüminyum alaşım silindirler – Tasarım, üretim ve test

Yeni bildirime kadar

ISO 11118:1999

Gaz silindirleri – Yeniden doldurulamayan metalik gaz silindirleri – Teknik özellikler ve test yöntemleri

Yeni bildirime kadar

Referans

Başlık

Üretim İzni

ISO 11119-1:2002

Kompozit üretimden mamul gaz silindirleri – Teknik özellikler ve test yöntemleri – Kısım 1: Çember sarımlı kompozit gaz silindirleri

Yeni bildirime kadar

ISO 11119-2:2002

Kompozit üretimden mamul gaz silindirleri – Teknik özellikler ve test yöntemleri – Kısım 2: Tamamen sarımlı, fiber takviyeli, yük paylaşan metal astarlara sahip kompozit gaz silindirleri

Yeni bildirime kadar

ISO 11119-3:2002

Kompozit üretimden mamul gaz silindirleri – Teknik özellikler ve

test yöntemleri – Kısım 3: Tamamen sarımlı, fiber takviyeli, yük paylaşmayan metalik veya metal olmayan astarlara sahip kompozit gaz silindirleri

 

Yeni bildirime kadar

NOT 1: Yukarıda atıfta bulunulan standartlarda kompozit silindirler sınırsız hizmet ömrüne uygun şekilde tasarlanacaktır.

NOT 2: Hizmetlerinin ilk 15 yılının ardından, bu standartlar kapsamında imal edilmiş olan kompozit silindirlerin hizmet ömrü, silindirlerin ilk onayından sorumlu olan yetkili makam tarafından uzatılabilir; yetkili makam kararını üreticinin, silindir sahibinin veya kullanıcının temin ettiği test bilgilerini esas alarak verecektir.

UN sertifikalı tüplerin tasarımı, üretimi ve ilk muayenesi ile test edilmesi için aşağıdaki standartlar geçerlidir; uygunluk değerlendirme sistemi ve onayla ilgili muayene zorunlulukları ise 6.2.2.5’e uygun şekilde yürütülecektir:

Referans Başlık Üretim İzni
ISO 11120:1999 Gaz silindirleri – Sıkıştırılmış gaz taşımacılığına yönelik olan, su kapasitesi 150 litre ila 3000 arasındaki yeniden doldurulabilir dikişsiz çelik tüpler – Tasarım, üretim ve test NOT: Bu standardın 7.1 numaralı başlığı altında F faktörüne ilişkin not, UN sertifikalı tüpler için geçerli değildir. Yeni bildirime kadar

 

UN sertifikalı asetilen silindirlerin tasarımı, üretimi ve ilk muayenesi ile test edilmesi için aşağıdaki standartlar geçerlidir; uygunluk değerlendirme sistemi ve onayla ilgili muayene zorunlulukları ise 6.2.2.5’e uygun şekilde yürütülecektir:

Silindir gövdesi için:

Referans

Başlık

Üretim İzni

ISO 9809-1:1999

Gaz silindirleri – Yeniden doldurulabilir dikişsiz çelik gaz silindirleri – Tasarım, üretim ve test – Kısım 1: Gerilme direnci 1 100 Mpa’dan düşük suverilmiş ve temperlenmiş çelik silindirler NOT: Bu standardın 7.3 numaralı başlığı altında F faktörüne ilişkin not, UN sertifikalı silindirler için geçerli değildir.

 

31 Aralık 2018’e kadar

ISO 9809-1:2010

Gaz silindirleri – Yeniden doldurulabilir dikişsiz çelik gaz silindirleri – Tasarım, üretim ve test – Kısım 1: Gerilme direnci 1100 Mpa’dan düşük suverilmiş ve temperlenmiş çelik silindirler

 

Yeni bildirime Kadar

ISO 9809-3:2000

Gaz silindirleri – Yeniden doldurulabilir dikişsiz çelik gaz silindirleri – Tasarım, üretim ve test – Kısım 3: Normalleştirilmiş çelik silindirler

31 Aralık 2018’e kadar

Referans

Başlık

Üretim İzni

ISO 9809-1:1999

Gaz silindirleri – Yeniden doldurulabilir dikişsiz çelik gaz silindirleri – Tasarım, üretim ve test – Kısım 1: Gerilme direnci 1 100 Mpa’dan düşük suverilmiş ve temperlenmiş çelik silindirler NOT: Bu standardın 7.3 numaralı başlığı altında F faktörüne ilişkin not, UN sertifikalı silindirler için geçerli değildir.

 

31 Aralık 2018’e kadar

ISO 9809-1:2010

Gaz silindirleri – Yeniden doldurulabilir dikişsiz çelik gaz silindirleri – Tasarım, üretim ve test – Kısım 1: Gerilme direnci 1100 Mpa’dan düşük suverilmiş ve temperlenmiş çelik silindirler

 

Yeni bildirime Kadar

ISO 9809-3:2000

Gaz silindirleri – Yeniden doldurulabilir dikişsiz çelik gaz silindirleri – Tasarım, üretim ve test – Kısım 3: Normalleştirilmiş çelik silindirler

31 Aralık 2018’e kadar

ISO 9809-3:2010

Gaz silindirleri – Yeniden doldurulabilir dikişsiz çelik gaz silindirleri –

Tasarım, üretim ve test – Kısım 3: Normalleştirilmiş çelik silindirler

Yeni bildirime

Kadar

 

 

 

Silindirdeki gözenekli malzeme için:

 

Referans

Başlık

Üretim İzni

ISO 3807-1:2000

Asetilen silindirleri – Temel gereksinimler – Kısım 1: Eriyebilir tapaya sahip olmayan silindirler

Yeni bildirime Kadar

ISO 3807-2:2000

Asetilen silindirleri – Temel gereksinimler – Kısım 2: Eriyebilir tapaya sahip olan silindirler

Yeni bildirime Kadar

 

Silindirdeki gözenekli malzeme için:

UN sertifikalı kriyojenik haznelerin tasarımı, üretimi ve ilk muayenesi ile test edilmesi için aşağıdaki standartlar geçerlidir; uygunluk değerlendirme sistemi ve onayla ilgili muayene zorunlulukları ise 6.2.2.5’e uygun şekilde yürütülecektir:

Referans Başlık Üretim İzni
ISO 21029-1:2004 Kriyojenik kaplar – Hacmi en fazla 1000 litre olan vakum yalıtımlı taşınabilir kaplar – Kısım 1: Tasarım, üretim, muayene ve testler Yeni bildirime Kadar

 

UN sertifikalı metal hidrit saklama sistemlerinin tasarımı, üretimi ve ilk muayenesi ile test edilmesi için aşağıdaki standartlar geçerlidir; uygunluk değerlendirme sistemi ve onayla ilgili muayene zorunlulukları ise 6.2.2.5’e uygun şekilde yürütülecektir:

Referans Başlık Üretim İzni
ISO 16111:2008 Taşınabilir gaz saklama cihazları – Geri dönüştürülebilir metal hidrite emdirilmiş hidrojen Yeni bildirime Kadar

 

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018