Karayolunda Tehlikeli Madde

Muayene makamları için zorunluluklar

Muayene makamları, üretim tesislerinden bağımsız olacak ve istenen testleri, muayeneleri ve onayları yürütebilecek yetkinliğe sahip olacaktır.

UN sertifikalı basınçlı kaplara ilişkin zorunluluklar

6.2.1'deki genel zorunluluklara ilave olarak UN sertifikalı basınçlı kaplar ilgili standartlar da dahil olmak üzere bu bölümdeki zorunluluklara uygunluk gösterecektir. 6.2.2.1 ve 6.2.2.3' deki herhangi belli bir standart uyarınca yeni basınçlı kapların veya servis ekipmanlarının üretimine tablonun sağ sütununda gösterilen tarihten sonra izin verilmez.

NOT: Üretim tarihinde geçerli olan standartlara göre üretilen UN basınç kalıpları ve servis ekipmanları, ADR nin periyodik muayyene hükümlerine tabi olacak şekilde kullanılmaya devam edilebilir.

Tasarım, üretim ve ilk muayene ile test

6.2.2.1.1 UN sertifikalı silindirlerin tasarımı, üretimi ve ilk muayenesi ile test edilmesi için aşağıdaki standartlar geçerlidir; uygunluk değerlendirme sistemi ve onayla ilgili muayene zorunlulukları ise 6.2.2.5’e uygun şekilde yürütülecektir:
 

Referans

Başlık

Üretim İzni

ISO 9809-1:1999

Gaz silindirleri – Yeniden doldurulabilir dikişsiz çelik gaz silindirleri

– Tasarım, üretim ve test – Kısım 1: Gerilme direnci 1 100 Mpa’dan düşük suverilmiş ve sertleştirilmiş çelik silindirler

NOT: Bu standardın 7.3 numaralı başlığı altında F faktörüne ilişkin not, UN sertifikalı silindirler için geçerli değildir.

 

31 Aralık 2018’e

kadar

ISO 9809-1:2010

Gaz silindirleri – Yeniden doldurulabilir dikişsiz çelik gaz silindirleri

– Tasarım, üretim ve test – Kısım 1: Gerilme direnci 1 100 Mpa’dan düşük suverilmiş ve sertleştirilmiş çelik silindirler

Yeni bildirime kadar

ISO 9809-2:2000

Gaz silindirleri – Yeniden doldurulabilir dikişsiz çelik gaz silindirleri

– Tasarım, üretim ve test – Kısım 2: Gerilme direnci 1 100 MPa’ya eşit veya bundan yüksek suverilmiş ve sertleştirilmiş çelik silindirler

31 Aralık 2018’e

kadar

ISO 9809-2:2010

Gaz silindirleri – Yeniden doldurulabilir dikişsiz çelik gaz silindirleri

– Tasarım, üretim ve test – Kısım 2: Gerilme direnci 1 100 MPa’ya eşit veya bundan yüksek suverilmiş ve sertleştirilmiş çelik silindirler

Yeni bildirime kadar

ISO 9809-3:2000

Gaz silindirleri – Yeniden doldurulabilir dikişsiz çelik gaz silindirleri – Tasarım, üretim ve test – Kısım 3: Normalleştirilmiş çelik silindirler

 

31 Aralık 2018’e kadar

 

 

 

ISO 7866:1999

Gaz silindirleri – Yeniden doldurulabilir dikişsiz çelik gaz silindirleri

– Tasarım, üretim ve test – Kısım 1:

NOT: Bu standardın 7.2 numaralı başlığı altında F faktörüne ilişkin not, UN sertifikalı silindirler için geçerli değildir. Alüminyum alaşımı 6351A - T6 veya eşdeğerine izin verilmez.

 

31 Aralık 2020’ye kadar

ISO 7866:2012

Gaz silindirleri – Yeniden doldurulabilir dikişsiz çelik gaz silindirleri

– Tasarım, üretim ve test – Kısım 1:

NOT: Alüminyum alaşımı 6351A veya eş değerine izin verilmez.

 

Yeni bildirime kadar

ISO 4706:2008

Gaz silindirleri – Yeniden doldurulabilir kaynaklı çelik silindirler – Test basıncı 60 bar veya daha düşük olan

Yeni bildirime kadar

ISO 18172-1:2007

Gaz silindirleri – Yeniden doldurulabilir kaynaklı paslanmaz çelik silindirler – Kısım 1: Test basıncı 6 MPa ve altında olan

Yeni bildirime kadar

ISO 20703:2006

Gaz silindirleri – Yeniden doldurulabilir alüminyum alaşım silindirler – Tasarım, üretim ve test

Yeni bildirime kadar

ISO 11118:1999

Gaz silindirleri – Yeniden doldurulamayan metalik gaz silindirleri – Teknik özellikler ve test yöntemleri

Yeni bildirime kadar

Referans

Başlık

Üretim İzni

ISO 11119-1:2002

Kompozit üretimden mamul gaz silindirleri – Teknik özellikler ve test yöntemleri – Kısım 1: Çember sarımlı kompozit gaz silindirleri

Yeni bildirime kadar

ISO 11119-2:2002

Kompozit üretimden mamul gaz silindirleri – Teknik özellikler ve test yöntemleri – Kısım 2: Tamamen sarımlı, fiber takviyeli, yük paylaşan metal astarlara sahip kompozit gaz silindirleri

Yeni bildirime kadar

ISO 11119-3:2002

Kompozit üretimden mamul gaz silindirleri – Teknik özellikler ve

test yöntemleri – Kısım 3: Tamamen sarımlı, fiber takviyeli, yük paylaşmayan metalik veya metal olmayan astarlara sahip kompozit gaz silindirleri

 

Yeni bildirime kadar

NOT 1: Yukarıda atıfta bulunulan standartlarda kompozit silindirler sınırsız hizmet ömrüne uygun şekilde tasarlanacaktır.

NOT 2: Hizmetlerinin ilk 15 yılının ardından, bu standartlar kapsamında imal edilmiş olan kompozit silindirlerin hizmet ömrü, silindirlerin ilk onayından sorumlu olan yetkili makam tarafından uzatılabilir; yetkili makam kararını üreticinin, silindir sahibinin veya kullanıcının temin ettiği test bilgilerini esas alarak verecektir.

UN sertifikalı tüplerin tasarımı, üretimi ve ilk muayenesi ile test edilmesi için aşağıdaki standartlar geçerlidir; uygunluk değerlendirme sistemi ve onayla ilgili muayene zorunlulukları ise 6.2.2.5’e uygun şekilde yürütülecektir:

Referans Başlık Üretim İzni
ISO 11120:1999 Gaz silindirleri – Sıkıştırılmış gaz taşımacılığına yönelik olan, su kapasitesi 150 litre ila 3000 arasındaki yeniden doldurulabilir dikişsiz çelik tüpler – Tasarım, üretim ve test NOT: Bu standardın 7.1 numaralı başlığı altında F faktörüne ilişkin not, UN sertifikalı tüpler için geçerli değildir. Yeni bildirime kadar

 

UN sertifikalı asetilen silindirlerin tasarımı, üretimi ve ilk muayenesi ile test edilmesi için aşağıdaki standartlar geçerlidir; uygunluk değerlendirme sistemi ve onayla ilgili muayene zorunlulukları ise 6.2.2.5’e uygun şekilde yürütülecektir:

Silindir gövdesi için:

Referans

Başlık

Üretim İzni

ISO 9809-1:1999

Gaz silindirleri – Yeniden doldurulabilir dikişsiz çelik gaz silindirleri – Tasarım, üretim ve test – Kısım 1: Gerilme direnci 1 100 Mpa’dan düşük suverilmiş ve temperlenmiş çelik silindirler NOT: Bu standardın 7.3 numaralı başlığı altında F faktörüne ilişkin not, UN sertifikalı silindirler için geçerli değildir.

 

31 Aralık 2018’e kadar

ISO 9809-1:2010

Gaz silindirleri – Yeniden doldurulabilir dikişsiz çelik gaz silindirleri – Tasarım, üretim ve test – Kısım 1: Gerilme direnci 1100 Mpa’dan düşük suverilmiş ve temperlenmiş çelik silindirler

 

Yeni bildirime Kadar

ISO 9809-3:2000

Gaz silindirleri – Yeniden doldurulabilir dikişsiz çelik gaz silindirleri – Tasarım, üretim ve test – Kısım 3: Normalleştirilmiş çelik silindirler

31 Aralık 2018’e kadar

Referans

Başlık

Üretim İzni

ISO 9809-1:1999

Gaz silindirleri – Yeniden doldurulabilir dikişsiz çelik gaz silindirleri – Tasarım, üretim ve test – Kısım 1: Gerilme direnci 1 100 Mpa’dan düşük suverilmiş ve temperlenmiş çelik silindirler NOT: Bu standardın 7.3 numaralı başlığı altında F faktörüne ilişkin not, UN sertifikalı silindirler için geçerli değildir.

 

31 Aralık 2018’e kadar

ISO 9809-1:2010

Gaz silindirleri – Yeniden doldurulabilir dikişsiz çelik gaz silindirleri – Tasarım, üretim ve test – Kısım 1: Gerilme direnci 1100 Mpa’dan düşük suverilmiş ve temperlenmiş çelik silindirler

 

Yeni bildirime Kadar

ISO 9809-3:2000

Gaz silindirleri – Yeniden doldurulabilir dikişsiz çelik gaz silindirleri – Tasarım, üretim ve test – Kısım 3: Normalleştirilmiş çelik silindirler

31 Aralık 2018’e kadar

ISO 9809-3:2010

Gaz silindirleri – Yeniden doldurulabilir dikişsiz çelik gaz silindirleri –

Tasarım, üretim ve test – Kısım 3: Normalleştirilmiş çelik silindirler

Yeni bildirime

Kadar

 

 

 

Silindirdeki gözenekli malzeme için:

 

Referans

Başlık

Üretim İzni

ISO 3807-1:2000

Asetilen silindirleri – Temel gereksinimler – Kısım 1: Eriyebilir tapaya sahip olmayan silindirler

Yeni bildirime Kadar

ISO 3807-2:2000

Asetilen silindirleri – Temel gereksinimler – Kısım 2: Eriyebilir tapaya sahip olan silindirler

Yeni bildirime Kadar

 

Silindirdeki gözenekli malzeme için:

UN sertifikalı kriyojenik haznelerin tasarımı, üretimi ve ilk muayenesi ile test edilmesi için aşağıdaki standartlar geçerlidir; uygunluk değerlendirme sistemi ve onayla ilgili muayene zorunlulukları ise 6.2.2.5’e uygun şekilde yürütülecektir:

Referans Başlık Üretim İzni
ISO 21029-1:2004 Kriyojenik kaplar – Hacmi en fazla 1000 litre olan vakum yalıtımlı taşınabilir kaplar – Kısım 1: Tasarım, üretim, muayene ve testler Yeni bildirime Kadar

 

UN sertifikalı metal hidrit saklama sistemlerinin tasarımı, üretimi ve ilk muayenesi ile test edilmesi için aşağıdaki standartlar geçerlidir; uygunluk değerlendirme sistemi ve onayla ilgili muayene zorunlulukları ise 6.2.2.5’e uygun şekilde yürütülecektir:

Referans Başlık Üretim İzni
ISO 16111:2008 Taşınabilir gaz saklama cihazları – Geri dönüştürülebilir metal hidrite emdirilmiş hidrojen Yeni bildirime Kadar

 

Aşağıda gösterilen standart UN silindir demetlerinin tasarım, yapı ve ilk muayyene ve testi için uygulanacaktır. UN silindir demetinin içindeki her bir silindir, UN silindiri olacaktır ve 6.2.2.gereksinimlerini karşılayacaktır. Uygunluk tayin sistemi ile ilgili olan Muayyene gereksinimleri ve UN silindir demetleri onayı 6.2.2.5 ile uyumlu olacaktır.

Referans Başlık Üretim İzni
ISO 10961:2010 Gaz silindirleri – silindir demetleri – tasarım,imalat, test ve muayene Yeni bildirime Kadar
 

 

NOT: Mevcut UN silindir demeti içinde aynı tasarım türündeki bir yada fazla silindiri değiştirmek, aynı test basıncna sahip olmak üzere, mevcut demetin yeniden belgelenmesini gerektirmez

Aşağıdaki standartlar UN silindirlerin, emilmiş gazlar için , tasarı, yapı ve ilk muaynesi için, uygunluk tayin sistemi haricinde uygulanacaktır ve de onay 6.2.2.5. ile uyumlu olacaktır.

Referans

Başlık

Üretim İzni

ISO 11513:2011

Gaz silindirleri – Alt atmosferik gaz ambalaj için malzeme içerem (asetilen hariç) Doldurulabilir kaynaklı çelik silindirler –tasarım, üretim, test ve periyodik muayyene

Yeni bildirime kadar

ISO 9809-1:2010

Gaz silindirleri – Doldurulabilir dikişsiz çelik gaz silindirleri – Tasarım,yapım ve test-- Kısım 1: gerilme mukavemeti 1 100 Mpa'dan az olan Söndürülmüş ve sertleştirilmiş çelik silindirleri

Yeni bildirime kadar

 

Malzemeler

Malzemeler Basınçlı kapların tasarım ve üretim standartlarında belirtilen malzeme gereksinimlerine ve taşınacak gaz(lar)ın ilgili ambalajlama talimatında (örneğin, ambalaj talimatı P200 veya P205, 4.1.4.1) belirtilen kısıtlamalara ilave olarak, aşağıda belirtilen standartlar malzeme uyumluluğu için geçerlidir:

 

ISO 11114-1:2012

Gaz silindirleri – Silindirin ve valf malzemelerinin gaz içerikleriyle uyumluluğu – Kısım 1: Metalik materyaller

ISO 11114-2:2000

Taşınabilir gaz silindirleri – Silindirin ve valf malzemelerinin gaz içerikleriyle uyumluluğu

– Kısım 2: Metalik olmayan materyaller

 

Hizmet teçhizatı

Aşağıdaki standartlar kapaklar ve korunma mekanizmaları için geçerlidir:

Referans

Başlık

Üretim İzni

ISO 11117:1998

Gaz silindirleri – Vana koruma kapakları ve valf muhafazaları sınai ve tıbbi gaz silindirleri için – Tasarım, üretim ve testler

31 Aralık

2014 e kadar

ISO 11117:2008

+Değişiklik 1:2009

Gaz silindirleri – Vana koruma kapakları ve valf muhafazaları – Tasarım, üretim ve testler

Yeni bildirime kadar

ISO 10297:1999

Gas silindirleri– tekrar doldurulabilir gaz silindir vanaları – özellikler ve tip testi

31Aralık 2008 e kadar

ISO 10297:2006

Gas silindirleri– tekrar doldurulabilir gaz silindir vanaları – özellikler ve tip testi

NOT: Bu ISO standartın EN versiyonu da gereksinimleri karşılar ve kullanılabilir.

Yeni bildirime kadar

ISO 13340:2001

Sevkedilebilen gazsilindirleri – doldurulamayan silindirler için silindir vanaları – özellikler ve prototip testi

Yeni bildirime kadar

 

UN metal hidrit saklama sistemleri için, aşağıdaki standartta belirtilen zorunluluklar kapaklara ve koruma sistemlerine ilişkindir:

 

Referans

Başlık

Üretim İzni

ISO 16111:2008

Taşınabilir gaz saklama cihazları – Geri dönüştürülebilir metal hidrite emdirilmiş hidrojen

Yeni bildirime kadar

 

Periyodik muayene ve test

UN sertifikalı silindirler ile UN sertifikalı metal hidrit saklama sistemlerinin periyodik muayenesi ve test edilmesi için aşağıdaki standartlar geçerlidir:

 

Referans

Başlık

İzin

ISO 6406:2005

Dikişsiz çelik silindirlerin periyodik muayenesi ve test edilmesi

Yeni bildirime kadar

ISO 10460:2005

Gaz silindirleri – Kaynaklı Karbon-çelik silindirleri - Teknik özellikler ve tip testi

Not: Bu standardın 12.1 bendinde belirtilen kaynakların onarımına izin verilmeyecektir. 12.2 bendinde belirtilen onarımlar için, 6.2.2.6

ya göre periyodik muayeneleri ve test makamunu onaylayan, yetkili otoritenin onayına gerek vardır.

 

Yeni bildirime kadar

ISO 10461:2005 A1:2006

Dikişsiz alüminyum alaşımlı gaz silindirleri – Periyodik muayene ve test

Yeni bildirime kadar

ISO 10462:2005

Gaz silindirleri – Çözünmüş asetilen için taşınabilir silindirler – Periyodik muayene ve bakım

Yeni bildirime kadar

 

ISO 11513:2011

Gaz silindirleri – alt atmosferik gaz ambalaj için malzeme içeren (aseliten hariç) doldurulabilir kaynaklı çelik silindirler – tasarım, üretim, test, kullanım ve periyodik muayyene

 

Yeni bildirime kadar

ISO 11623:2002

Taşınabilir gaz silindirleri – Kompozit gaz silindirlerinde periyodik muayene ve test

Yeni bildirime kadar

ISO 16111:2008

Taşınabilir gaz saklama cihazları – Geri dönüştürülebilir metal hidrite emdirilmiş hidrojen

Yeni bildirime kadar

 

Uygunluk değerlendirme sistemi ve basınçlı kap üretiminin onaylanması

Tanımlar

Bu alt bölümün amaçları bakımından: Uygunluk değerlendirme sistemi, yetkili makamun, basınçlı kap tasarım tipi onayı, üretici kalite sistemi onayı ve muayene makamları onayından oluşmak üzere, bir üreticiyi onaylaması için kullandığı sistemi ifade eder; Tasarım tipi, belirli bir basınçlı kap standardı tarafından öngörülen basınçlı kap tasarımını ifade eder; Doğrulama, belirtilen zorunlulukların karşılandığının inceleme veya objektif bir kanıtın sunulması yoluyla teyit edilmesini ifade eder.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018