Karayolunda Tehlikeli Madde

UN silindir demetlerinin işaretlenmesi

Silindir demetlerindeki her bir silindir 6.2.2.7. ile uyumlu olarak işaretlenecektir.

Doldurulabilir UN silindir demetleri açık ve okunaklı bir şekilde sertifika, operasyon ve imalat işaretleri ile işaretleneceklerdir. Bu işaretler silindir demetinin çerçevesine kalıcı olarak tutturulmuş olan tabakanın üzerine kalıcı olarak takılacaktır (ör. mühürlü, kazınmış). UN ambalaj sembolü haricinde, işaretlerin minimum ölçüsü 5mm olmalıdır. UN ambalaj sembolünün minimum ölçüsü 10 mm olmalıdır.

 
Aşağıdaki işaretler uygulanacaktır:
(a)       6.2.2.7.2 (a), (b), (c), (d) ve (e) de tanımlanan sertifikalama işaretleri;
 
(b)    6.2.2.7.3 (f), (i), (j) da tanımlanan operasyonel işaretler bu demetin çerçevesinin toplam 
kütlesi ve de kalıcı olarak eklenmiş olan tüm kısımlar ( silindirler, tertibatlar ve vanalar). UN 
1001 asetilenin taşıma amaçlı demetleri, çözülmüş, ve UN 3374 asetilen, çözücüsüz, ISO  10961:2010 
nın B.4.2. hükmünde tanımlanan dara kütlesini taşıyacaktır; ve
 
(c)       6.2.2.7.4 (n), (o)  tanımlanan imalat işaretleri, ve uygulanabilir olduğu müddetçe, (p).
 
 
3         Karayolu Trafiğine ilişkin Viyana Konvansiyonu’nda (l968) öngörülen uluslararası trafikte 
motorlu araçları ayırt etme işareti.
 

 
İşaretler üç grupta yerleştirilecektir:
(a) İmalat işaretleri en üst grup olacak ve 6.2.2.10.3 (c)  verilen  sırayla  arka  arkaya  görünür 
olacaktır;
 
(b) 6.2.2.10.3 (b) daki operasyonel işaretler orta grupta yer alacak ve 6.2.2.7.3 (f) tanımlanan 
operasyonel işaretler 6.2.2.7.3 (i) tanımlanan operasyonel işaretlerin hemen öncesinde  yer  
alacaktır, ikincisi gerektiğinde;
 
(c) Sertifikalama işaretleri alt grupta yer alacak ve de 6.2.2.10.3 (a).de gösterilen  sırayla  
belirtilecektir.
 

Uygunluk değerlendirmesi ile periyodik muayene ve test için eşdeğer prosedürler

Aşağıdaki prosedürlerin uygulanması halinde UN sertifikalı basınçlı kaplar için, 6.2.2.5 ve 6.2.2.6
zorunluluklarının karşılandığı düşünülür.

Prosedür

İlgili makam

Tip onayı (1.8.7.2)

Xa

İmalat denetimi (1.8.7.3)

Xa veya IS

İlk muayene ve testler (1.8.7.4)

Xa veya IS

Periyodik muayene (1.8.7.5)

Xa veya Xb veya IS

 

 

Xa, 1.8.6.2, 1.8.6.4, 1.8.6.5 ve 1.8.6.8’e uygunluk gösteren ve EN ISO/IEC 17020: 2012 (8.1.3 hükmü

hariç) tip A kapsamında akredite olan yetkili makam, temsilcisi veya muayene makamu anlamına gelir.

 

Xb, 1.8.6.2, 1.8.6.4, 1.8.6.5 ve 1.8.6.8’e uygunluk gösteren ve EN ISO/IEC 17020:2012 (8.1.3 hükmü hariç) tip B kapsamında akredite edilen muayene makamu anlamına gelir.

 

IS, 1.8.6.2, 1.8.6.4, 1.8.6.5 ve 1.8.6.8’e uygunluk gösteren ve EN ISO/IEC 17020: 2012 (8.1.3 hükmü hariç) tip A kapsamında akredite edilen bir muayene makamunun denetimi altında, başvuru sahibinin makam için muayene hizmeti anlamına gelir. Makam için muayene hizmeti, tasarım sürecinden, üretim operasyonlarından ve bakım ve onarım faaliyetlerinden bağımsız olacaktır.

UN sertifikalı olmayan kaplar için genel zorunluluklar

Tasarım ve yapı

6.2.2 zorunluluklarına uygun olarak tasarlanmamış, yapılmamış, muayene ve test edilmemiş ve
onaylanmamış olan basınçlı kaplar ile kapakları, bu başlığın zorunlulukları ile 6.2.4 veya 6.2.5’in
zorunlulukları tarafından tamamlanan veya değiştirilen 6.2.1 genel zorunlulukları uyarınca
tasarlanacak, yapılacak, muayene ve test edilecek ve onaylanacaktır.

Mümkün olan her durumda, duvar kalınlığı ihtiyaç duyulursa deneysel gerilme analizleri ile
hesaplanarak tespit edilir. Aksi takdirde duvar kalınlığı deneysel metotlarla belirlenebilir.
Basınç zarfı ve destek aksamlarının uygun tasarım hesaplamaları ilgili basınç kaplarının güvenliğini
sağlamada kullanılmalıdır.
Basınca dayanacak asgari duvar kalınlığı özellikle aşağıda belirtilenlere göre hesaplanır:
- Test basıncından az olmaması gereken hesaplama basınçları;
- Uygun güvenlik paylarına imkan tanıyan hesaplama sıcaklıkları;
- Azami gerilmeler ve gerektiğinde en üst gerilme konsantrasyonları;
- Malzemenin özelliklerinin doğasında bulunan faktörler.

Kaynaklı basınç kapları için sadece –20°C ortam sıcaklığında yeterli darbe mukavemetini
sağlayabilecek kaynak yapılabilir kalitede metaller kullanılmalıdır.

Kapalı kriyojenik kaplar için, 6.2.1.1.8.1 kapsamında belirlenecek darbe mukavemeti 6.8.5.3’te ön
görüldüğü şekilde test edilecektir.

Asetilen silindirlerine erir tapa takılmayacaktır.

(Rezerve Edilmiş)

Hizmet teçhizatı

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018