Karayolunda Tehlikeli Madde

Uygunluk değerlendirmesi ile periyodik muayene ve test için eşdeğer prosedürler

Aşağıdaki prosedürlerin uygulanması halinde UN sertifikalı basınçlı kaplar için, 6.2.2.5 ve 6.2.2.6
zorunluluklarının karşılandığı düşünülür.

Prosedür

İlgili makam

Tip onayı (1.8.7.2)

Xa

İmalat denetimi (1.8.7.3)

Xa veya IS

İlk muayene ve testler (1.8.7.4)

Xa veya IS

Periyodik muayene (1.8.7.5)

Xa veya Xb veya IS

 

 

Xa, 1.8.6.2, 1.8.6.4, 1.8.6.5 ve 1.8.6.8’e uygunluk gösteren ve EN ISO/IEC 17020: 2012 (8.1.3 hükmü

hariç) tip A kapsamında akredite olan yetkili makam, temsilcisi veya muayene makamu anlamına gelir.

 

Xb, 1.8.6.2, 1.8.6.4, 1.8.6.5 ve 1.8.6.8’e uygunluk gösteren ve EN ISO/IEC 17020:2012 (8.1.3 hükmü hariç) tip B kapsamında akredite edilen muayene makamu anlamına gelir.

 

IS, 1.8.6.2, 1.8.6.4, 1.8.6.5 ve 1.8.6.8’e uygunluk gösteren ve EN ISO/IEC 17020: 2012 (8.1.3 hükmü hariç) tip A kapsamında akredite edilen bir muayene makamunun denetimi altında, başvuru sahibinin makam için muayene hizmeti anlamına gelir. Makam için muayene hizmeti, tasarım sürecinden, üretim operasyonlarından ve bakım ve onarım faaliyetlerinden bağımsız olacaktır.

UN sertifikalı olmayan kaplar için genel zorunluluklar

Tasarım ve yapı

6.2.2 zorunluluklarına uygun olarak tasarlanmamış, yapılmamış, muayene ve test edilmemiş ve
onaylanmamış olan basınçlı kaplar ile kapakları, bu başlığın zorunlulukları ile 6.2.4 veya 6.2.5’in
zorunlulukları tarafından tamamlanan veya değiştirilen 6.2.1 genel zorunlulukları uyarınca
tasarlanacak, yapılacak, muayene ve test edilecek ve onaylanacaktır.

Mümkün olan her durumda, duvar kalınlığı ihtiyaç duyulursa deneysel gerilme analizleri ile
hesaplanarak tespit edilir. Aksi takdirde duvar kalınlığı deneysel metotlarla belirlenebilir.
Basınç zarfı ve destek aksamlarının uygun tasarım hesaplamaları ilgili basınç kaplarının güvenliğini
sağlamada kullanılmalıdır.
Basınca dayanacak asgari duvar kalınlığı özellikle aşağıda belirtilenlere göre hesaplanır:
- Test basıncından az olmaması gereken hesaplama basınçları;
- Uygun güvenlik paylarına imkan tanıyan hesaplama sıcaklıkları;
- Azami gerilmeler ve gerektiğinde en üst gerilme konsantrasyonları;
- Malzemenin özelliklerinin doğasında bulunan faktörler.

Kaynaklı basınç kapları için sadece –20°C ortam sıcaklığında yeterli darbe mukavemetini
sağlayabilecek kaynak yapılabilir kalitede metaller kullanılmalıdır.

Kapalı kriyojenik kaplar için, 6.2.1.1.8.1 kapsamında belirlenecek darbe mukavemeti 6.8.5.3’te ön
görüldüğü şekilde test edilecektir.

Asetilen silindirlerine erir tapa takılmayacaktır.

(Rezerve Edilmiş)

Hizmet teçhizatı

Hizmet teçhizatı, 6.2.1.3’e uygunluk gösterecektir.

Ağızlar/Delikler

Basınçlı kaplar, doldurma ve boşaltma işlemleri için ağızlarla ve seviye göstergeleri, basınç
göstergeleri veya tahliye mekanizmalarına yönelik diğer ağızlarla donatılabilir. Deliklerin sayısı
güvenli operasyonlarla tutarlılık sağlamak amacıyla asgari düzeyde tutulmalıdır. Basınçlı kaplar,
ayrıca etkin bir kapak ile kapatılması gereken bir muayene deliği ile donatılmalıdır.

Teçhizatlar

(a) Silindirler, dönmeyi önleyecek bir mekanizmayla donatılmışsa, bu mekanizma valf kapağının
ayrılmaz bir parçası olmamalıdır;
(b) Devrilebilen basınçlı kaplar yuvarlak kasnaklarla donatılmalıdır veya dönme nedeniyle hasar
görmesine karşı diğer bir şekilde korunmalıdır (örneğin, basınçlı kap yüzeyine püskürtülen
korozyona dayanıklı metal ile);
(c) Silindir demetleri, emniyetli bir şekilde elleçlenmelerini ve taşınmalarını sağlayan uygun
mekanizmalarla donatılacaktır.
(d) Seviye göstergeleri, basınç göstergeleri veya tahliye cihazları kuruluysa, bunlar 4.1.6.8'de
valflar için öngörüldüğü şekilde korunmalıdır.

İlk muayene ve test

Yeni basınçlı kaplar, 6.2.1.5’in zorunlulukları uyarınca, üretim öncesi ve sonrasında test ve
muayeneye tabi tutulacaktır.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018