Karayolunda Tehlikeli Madde

Genel zorunluluklar

Yetkili makam

Basınçlı kabı onaylayan yetkili makam, basınçlı kapların ADR zorunluluklarına uygunluğunu temin etmek amacıyla uygunluk değerlendirme sistemini onaylamalıdır. Basınçlı kabı onaylayan yetkili makamun üretici ülkedeki yetkili makam olmaması durumunda onay ülkesinin ve üretim ülkesinin işaretleri basınçlı kap işaretinde gösterilmelidir (bkz. 6.2.2.7 ve 6.2.2.8). Onay ülkesinin yetkili makamu talep üzerine, kullanım ülkesindeki eşdeğer makama, bu uygunluk değerlendirme sistemine uygunluğu gösteren bir kanıt ibraz edecektir.

Yetkili makam, bu uygunluk değerlendirme sistemindeki görevlerini tamamen veya kısmen devredebilir.

Yetkili makam, onaylanmış muayene makamlarıyla tanımlama işaretlerinin ve onaylanan üreticilerle mevcut tanımlama işaretlerinin bir listesinin ibraz edilmesini sağlamalıdır.

Muayene Makamu

 
Muayene  makamu  basınçlı  kapların  muayenesi  için  yetkili  makam  tarafından  onaylanmalıdır   
ve
aşağıda belirtilen hususları yerine getirmelidir:
 
(a) Teknik görevlerini tatminkar şekilde gerçekleştirmek amacıyla gerekli kabiliyete,  eğitime, 
yetkinliğe ve becerilere sahip olan, organizasyonel bir yapıdaki personele sahip olmalıdır;
 
(b)        Uygun ve yeterli tesislere ve teçhizatlara erişimi olmalıdır;
 
(c) Tarafsız bir şekilde çalışmalı ve  bunu  engelleyecek  herhangi  bir  etkiden  bağımsız  
olmalıdır;
 
(d)        Üreticinin ve diğer makamların ticari ve mülki faaliyetlerinin gizliliğini garanti 
etmelidir;
 
 
(e)        Muayene makamunun asıl işlevleriyle ilgili diğer işlevlerin sınırını iyi ayırt 
etmelidir;
 
(f)         Belgelendirilmiş bir kalite sistemi çerçevesinde çalışmalıdır;
 
(g) İlgili basınçlı kap standardında ve ADR'de belirtilen test ve muayenelerin gerçekleştirilmesini 
sağlamalıdır ve
 
(h)        6.2.5.6.6'ya uygun olarak etkili ve uygun bir rapor ve kayıt sistemini temin etmelidir.
 
 

Muayene makamu, ilgili basınçlı kap standardına uygunluğun doğrulanması amacıyla tasarım tipi onayını, basınçlı kap üretim testi ile muayenesini ve sertifikasyonunu gerçekleştirmelidir (bkz. 6.2.2.5.4 ve 6.2.2.5.5).

İmalatçı

İmalatçı şunları karşılayacaktır:
(a)        6.2.5.6.3 uyarınca belgelendirilmiş bir kalite sistemi kapsamında çalışacaktır;
 
(b)        6.2.5.6.4'e uygun tasarım tipi onaylarına başvuracaktır;
 
(c) Onay ülkesindeki yetkili makamun tanıdığı onaylı muayene  makamlarının  listesinden  bir 
muayene makamu seçmelidir ve
 
(d)         6.2.5.6.6 uyarınca kayıtları saklamalıdır.
 

Test laboratuarı

 
Test laboratuarı aşağıda belirtilenlere sahip olmalıdır:
(a) Organizasyonel yapı içerisinde  çalışan,  sayı  bakımından  yeterli,  gerekli  yetkinliğe  ve  
becerilere sahip personel ve
 
(b) Muayene makamunun ön gördüğü şekilde, üretim standardının gerektirdiği testleri 
gerçekleştirilmesi için uygun ve yeterli sayıda tesis ve teçhizat.
 

İmalatçının kalite sistemi

 
Kalite  sistemi  üreticinin  benimsediği  tüm  unsurları,  gereksinimleri  ve  hükümleri  
içermelidir.  Bu
sistem, yazılı politikalar, prosedürler ve talimatlar şeklinde sistemli ve düzenli olarak 
belgelendirilmelidir.
 
Özellikle aşağıda belirtilen hususların yeterli açıklamaları yer almalıdır:
 
(a)        Organizasyonel yapı, personelin tasarım ve ürün kalitesi bakımından sorumlulukları;
 
(b) Basınçlı kapların tasarımı esnasında kullanılacak tasarım kontrolü ve  tasarım  doğrulama 
teknikleri, süreçler kapların tasarımı sırasında izlenecek prosedürler;
 
(c) Basınçlı kapla ilgili olarak başvurulacak üretim, kalite kontrol, kalite güvence ve süreç işlem 
talimatları;
 
(d)        Muayene raporları, test verileri ve kalibrasyon verileri gibi kalite kayıtları;
 
(e) 6.2.2.5.3.2 uyarınca denetimlerden çıkan kalite sisteminin verimli çalışmasını sağlamak üzere 
yönetim incelemeleri;
 
(f)         Müşteri gereksinimlerinin nasıl karşılandığını açıklayan süreç;
 
(g)         Belgelerin ve revizyonlarının kontrolüne ilişkin süreç;
 
 
(h)         Uygun olmayan basınçlı kapların, satın alınan aksamların, ara ve nihai malzemelerin   
kontrol
yöntemleri ve
 
(i)         İlgili personel için eğitim programları ve kalifikasyon prosedürleri.
 
 

Kalite sistemi denetimi

Kalite sistemi, yetkili makamun talebi üzerine öncelikle 6.2.2.5.3.1'deki gereksinimleri karşılayıp karşılamadığının belirlenmesi amacıyla değerlendirilmelidir. Üretici, denetim sonuçları hakkında bilgilendirilmelidir. Bilgilendirme, denetim sonuçlarını ve istenilen düzeltici eylemleri içermelidir. Periyodik denetimler yetkili makamun talebi üzerine, üreticinin kalite sistemini idame ettiğini ve uyguladığını temin etmek üzere gerçekleştirilmelidir. Periyodik denetim raporları üreticiye sunulmalıdır.

Kalite sisteminin idame edilmesi

Üretici, kalite sistemini idame ederek yeterli ve etkili sürdürülmesini sağlamalıdır.
Üretici kalite sistemini onaylayan yetkili makamu planlanan her türlü değişiklik hakkında 
bilgilendirmelidir.     Değiştirilecek     kalite     sisteminin     6.2.2.5.3.1'deki     hükümleri 
    karşılayıp
karşılamadığının belirlenmesi amacıyla önerilen değişiklikler değerlendirilmelidir.
 

Onay süreci

İlk tasarım tipi onayı

İlk tasarım tipi onayı, üreticinin kalite sisteminin onayı ile üretilecek olan basınçlı kabın tasarımının onayını içermelidir. İlk tasarım tipi onayı başvurusu 6.2.2.5.4.2 ila 6.2.2.5.4.6 ve 6.2.2.5.4.9'daki gereksinimleri karşılamalıdır.

Basınçlı kap standardına ve ADR’ye uygun basınçlı kaplar üretmeyi planlayan bir üretici, 6.2.2.5.4.9’da belirtilen prosedüre göre en az bir basınçlı kap tasarım tipi için onay ülkesinin yetkili makamu tarafından düzenlenen bir tasarım tipi onayı sertifikasına başvurmalı, bunu almalı ve saklamalıdır. Bu sertifika talep üzerine kullanım ülkesinin yetkili makamuna ibraz edilmelidir.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018