Karayolunda Tehlikeli Madde

Kurtarma basınçlı kaplar

Kurtarma basınçlı kaplar içinde taşınan basınçlı kapların güvenli elleçlenmesi ve imha edilmesine izin verilmesi için, tasarım , yassı kapaklar, hızlı açılım aygıtları veya silindir kısmındaki açıklıklar gibi silindirlerde veya basınçlı varillerde kullanılmayan teçhizatları içerebilir.

3 Karayolu Trafiğine ilişkin Viyana Konvansiyonu’nda (l968) öngörülen uluslararası trafikte motorlu araçları ayırt etme işareti.

Kurtarma basınçlı kapların güvenli elleçlenmesi ve kullanılması konusundaki talimatlar, onay veren ülkenin yetkili otoritesine yapılan başvuru belgelerinde açıkça belirtilmelidir ve bu talimatlar onay sertifikasının bir parçasını oluşturacaktır.Kurtarma basınçlı kaplarda taşınması onaylanan basınçlı kaplar onay sertifikasında belirtilecektir. Tehlikeli mallarla temas etmesi olası imalatta kullanılan her malzemenin listesi de eklenecektir.

Onay sertifikasının bir nüshası, kurtarma basınçlı kabın sahibine iletilecektir.

6.2.3’e göre kurtarma basınçlı kabın işaretlenmesi, 6.2.3.9 daki uygun olan hükümleri dikkate alarak, onay veren ülkenin yetkili otoritesi tarafından belirlenecektir. İşaret, kurtarma basınçlı kabın su kapasitesini ve test basıncını içerecektir.

Anılan standartlara göre tasarlanan, yapılan ve test edilen UN sertifikasız basınçlı kaplara ilişkin zorunluluklar

NOT: Standartlarda, ADR kapsamındaki sorumluluklara sahip olduğu belirtilen kişiler veya makamlar ADR zorunluluklarını yerine getirecektir.

Tasarım, üretim ve ilk muayene ile test

 
Aşağıdaki tabloda anılan referanslar, sütun (3)’te anılan Bölüm 6.2 zorunluluklarının karşılanması
amacıyla sütun (4)’te belirtilen tip onaylarının düzenlenmesiyle ilgilidir. Sütun (3)’te  anılan    
Bölüm
6.2 zorunlulukları her durumda geçerli olacaktır. Sütun (5), mevcut  tip  onaylarının  1.8.7.2.4  
uyarınca  geri  çekileceği  son  tarihi  vermektedir;  hiçbir  tarih gösterilmiyorsa, tip onayı son 
geçerlilik tarihine kadar devam edecektir.
 
1  Ocak  2009  tarihinden  itibaren,  referansta  bulunulan  standartlara  başvurulması  zorunlu  
olmuştur. İstisnalara 6.2.5’te yer verilmiştir.
 
Aynı zorunlulukların uygulanmasına ilişkin olarak birden fazla standarda atıfta bulunulduysa, 
yalnızca bir tanesi uygulanacak olup, tabloda aksi belirtilmedikçe tamamen uygulanacaktır.
 
Her  bir  standartın  uygulanması,  aksi  aşağıdaki  tabloda  belirtilmediyse,  ilgili  standartın  
   kapsam
hükmünde tanımlanmıştır.
 
 

 

Referans

 

Belgenin başlığı

İlgili alt- başlıklar ve paragraflar

Yeni tip onayları ve yenilemeler için geçerli

Mevcut tip onaylarının geri çekilmesi için son tarih

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Tasarım ve üretim için

Ek I, Kısım 1 ila 3

Üye Devletlerin dikişsiz çelik gaz

     

84/525/EEC (AET)

silindirlerine ilişkin kanunlarının

   

(AET),

yaklaştırılmasına ilişkin, 19.11.1984

tarih ve L 300 sayılı Avrupa

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

İkinci bir bildirime

kadar

 

Toplulukları Resmi Gazetesi’nde

   
 

yayınlanan konsey direktifi.

   

84/526/EEC (AET)

(AET), Ek I, Kısım 1 ila 3

Üye Devletlerin dikişsiz, alaşımsız alüminyum ve alüminyum alaşımlı gaz silindirlerine ilişkin kanunlarının yaklaştırılmasına ilişkin, 19.11.1984 tarih ve L 300 sayılı Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi’nde yayınlanan konsey direktifi.

 

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

 

İkinci bir bildirime kadar

 

84/527/EEC (AET)

(AET), Ek I, Kısım 1 ila 3

Üye Devletlerin kaynaklı, alaşımsız çelik gaz silindirlerine ilişkin kanunlarının yaklaştırılmasına ilişkin, 19.11.1984 tarih ve L 300 sayılı Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi’nde yayınlanan konsey

 

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

 

İkinci bir bildirime kadar

 

 

Referans

 

Belgenin başlığı

İlgili alt- başlıklar ve paragraflar

Yeni tip onayları ve yenilemeler için geçerli

Mevcut tip onaylarının geri çekilmesi için son tarih

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Tasarım ve üretim için

Ek I, Kısım 1 ila 3

Üye Devletlerin dikişsiz çelik gaz

     

84/525/EEC (AET)

silindirlerine ilişkin kanunlarının

   

(AET),

yaklaştırılmasına ilişkin, 19.11.1984

tarih ve L 300 sayılı Avrupa

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

İkinci bir bildirime

kadar

 

Toplulukları Resmi Gazetesi’nde

   
 

yayınlanan konsey direktifi.

   

84/526/EEC (AET)

(AET), Ek I, Kısım 1 ila 3

Üye Devletlerin dikişsiz, alaşımsız alüminyum ve alüminyum alaşımlı gaz silindirlerine ilişkin kanunlarının yaklaştırılmasına ilişkin, 19.11.1984 tarih ve L 300 sayılı Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi’nde yayınlanan konsey direktifi.

 

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

 

İkinci bir bildirime kadar

 

84/527/EEC (AET)

(AET), Ek I, Kısım 1 ila 3

Üye Devletlerin kaynaklı, alaşımsız çelik gaz silindirlerine ilişkin kanunlarının yaklaştırılmasına ilişkin, 19.11.1984 tarih ve L 300 sayılı Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi’nde yayınlanan konsey

 

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

 

İkinci bir bildirime kadar

 

Referans

 

Belgenin başlığı

İlgili alt- başlıklar ve paragraflar

Yeni tip onayları ve yenilemeler için geçerli

Mevcut tip onaylarının geri çekilmesi için son tarih

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

EN 1442:1998 + AC:1999

Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) için taşınabilir yeniden doldurulabilir kaynaklı çelik silindirler – Tasarım

 

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

1 Temmuz 2001 ve

30 Haziran 2007 arası

 

31 Aralık 2012

EN 1442:1998 + A2:2005

Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) için taşınabilir yeniden doldurulabilir kaynaklı çelik silindirler- Tasarım ve üretim

 

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

1 Ocak 2007 ve 31

Aralık 2010 arası

 

EN 1442:2006 + A1:2008

Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) için taşınabilir yeniden doldurulabilir kaynaklı çelik silindirler- Tasarım ve

 

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

İkinci bir bildirime kadar

 

EN 1800:1998 + AC:1999

Taşınabilir gaz silindirleri—Asetilen silindirler—Temel gereksinimler ve tanımlar

 

6.2.1.1.9

1 Temmuz 2001 ve

31 Aralık 2010 arası

 

EN 1800:2006

Taşınabilir gaz silindirleri—Asetilen silindirler—Temel gereksinimler, tanımlar ve tip testi

 

6.2.1.1.9

1 Ocak 2009 ve

31 Aralık 2016

 

EN ISO 3807:2013

Gaz silindirleri – Asetilen silindirleri – Temel gereksinimler ve test tipi NOT: Erir tapa takılmayacaktır.

 

6.2.1.1.9

 

İkinci bir bildirime kadar

 

EN 1964-1:1999

Taşınabilir gaz silindirleri- Kapasitesi 0,5 litre ila 150 litre arasında olan yeniden doldurulabilir, taşınabilir, dikişsiz çelik gaz silindirlerinin tasarımı ve üretimine ilişkin teknik özellikler- Kısım 1: Rm değeri 1 100 MPa’dan az olan dikişsiz çelikten

 

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

 

31 Aralık 2014’e kadar

 

EN 1975:1999 (G Eki

hariç)

Taşınabilir gaz silindirleri- Kapasitesi 0,5 litre ila 150 litre arasında olan yeniden doldurulabilir, taşınabilir, dikişsiz alüminyum ve alüminyum alaşımlı gaz silindirlerinin tasarımı ve üretimine ilişkin teknik özellikler

 

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

 

30 Haziran 2005’e kadar

 

EN 1975:1999 + A1:2003

Taşınabilir gaz silindirleri- Kapasitesi 0,5 litre ila 150 litre arasında olan yeniden doldurulabilir, taşınabilir, dikişsiz alüminyum ve alüminyum alaşımlı gaz silindirlerinin tasarımı ve üretimine ilişkin teknik özellikler

 

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

 

1 Ocak 2009 ve

31 Aralık 2016

 

EN ISO 7866:2012

+ AC:2014

Gaz silindirleri – Yeniden doldurulabilir

lehimsiz alüminyum alaşımlı gaz silindirleri – Tasarım, yapı ve test etme (ISO 7866:2012)

 

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

 

İkinci bir bildirime kadar

 

EN ISO 11120:1999

Gaz silindirleri – Sıkıştırılmış gaz taşımacılığına yönelik olan, su kapasitesi

150 litre ila 3000 litre arasındaki yeniden doldurulabilir dikişsiz çelik

 

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

 

1 Temmuz 2001 ve

30 Haziran 2015

 

6.2.2.7.4 (p) uyarınca "H" harfi ile

işaretlenen tüpler için 31 Aralık 2015

EN ISO 11120:1999

+ A1:2013

Gaz silindirleri – su kapasitesi 150 litre ve 3000 litre arasında olan sıkıstırılmış gaz taşımacılığı için içi doldurulabilir dikişsiz çelik borular –tasarım, üretim ve test

 

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

 

İkinci bir bildirime kadar

 

 

Referans

 

Belgenin başlığı

İlgili alt- başlıklar ve paragraflar

Yeni tip onayları ve yenilemeler için geçerli

Mevcut tip onaylarının geri çekilmesi için son tarih

(1)

(2)

(3

(4)

(5)

EN 1964-3:2000

Taşınabilir gaz silindirleri- Kapasitesi 0,5 litre ila 150 litre arasında olan yeniden doldurulabilir, taşınabilir, dikişsiz çelik gaz silindirlerinin tasarımı ve üretimine ilişkin teknik özellikler- Kısım 3: Rm değeri 1 100 MPa’dan az olan dikişsiz paslanmaz çelikten mamul silindirler

 

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

 

İkinci bir bildirime kadar

 

EN 12862:2000

Taşınabilir gaz silindirleri – Yeniden doldurulabilir, taşınabilir, kaynaklı alüminyum alaşımlı gaz silindirlerinin tasarımına ve üretimine ilişkin teknik

 

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

 

İkinci bir bildirime kadar

 

EN 1251-2:2000

Kriyojenik kaplar – Hacmi en fazla

     
 

1000 litre olan vakum yalıtımlı

taşınabilir kaplar – Kısım 2: Tasarım,

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

İkinci bir bildirime kadar

 

üretim, muayene ve testler

   

EN 12257:2002

Taşınabilir gaz silindirleri – Dikişsiz, çember sarımlı kompozit silindirler

6.2.3.1ve 6.2.3.4

İkinci bir bildirime kadar

 

EN 12807:2001

Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) için

 

1 Ocak 2005 ve 31

 

(Ek A hariç)

taşınabilir yeniden doldurulabilir sert lehimli çelik silindirler- Tasarım ve

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

Aralık 2010

31 Aralık 2012

 

üretim

     

EN 12807:2008

Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) için taşınabilir yeniden doldurulabilir sert lehimli çelik silindirler- Tasarım ve

 

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

İkinci bir bildirime kadar

 
 

üretim

   

EN 1964-2:2001

Taşınabilir gaz silindirleri- Su kapasitesi 0,5 litre ila 150 litre arasında olan yeniden doldurulabilir, taşınabilir, dikişsiz çelik gaz silindirlerinin tasarımı ve üretimine ilişkin teknik özellikler- Kısım 2: Rm değeri 1 100 MPa veya bundan yüksek olan dikişsiz çelikten mamul silindirler

 

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

 

31 Aralık 2014’e kadar

 

EN ISO 9809-1:2010

Gaz silindirleri – Yeniden doldurulabilir, dikişsiz, gaz silindirleri- Tasarım,üretim ve test- Kısım 1: 110m MPa’dan az (ISO 9809-1:2008) çekme direnci olan,su verilmiş ve enevişlenmiş çelik silindirler

 

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

 

İkinci bir bildirime kadar

 

EN ISO 9809-2:2010

Gaz silindirleri – Yeniden doldurulabilir, dikişsiz, gaz silindirleri- Tasarım,üretim ve test- Kısım 2: 110m MPa veya daha fazla (ISO 9809-2:2008) çekme direnci olan,su verilmiş ve menevişlenmiş çelik silindirler

 

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

 

İkinci bir bildirime kadar

 

EN ISO 9809-3:2010

Gaz silindirleri – Yeniden doldurulabilir, dikişsiz, gaz ilindirleri- Tasarım,üretim ve test- Kısım 3: az normalize çelik silindirler (ISO 9809-

 

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

 

İkinci bir bildirime kadar

 

EN 13293:2002

Taşınabilir gaz silindirleri – Sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış ve çözünmüş gazlar için su kapasitesi 0.5 litreye kadar olan ve karbon dioksit için

1 litreye kadar olan, yeniden doldurulabilir ve taşınabilir dikişsiz, normalleştirilmiş, karbon manganez çelik gaz silindirlerinin tasarım ve üretimi için teknik özellikleri

 

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

 

İkinci bir bildirime kadar

 

EN 13322-1:2003

Taşınabilir gaz silindirleri – Yeniden doldurulabilir kaynaklı çelik gaz silindirleri – Tasarım ve üretim – Kısım 1: Kaynaklı çelik

 

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

30 Temmuz 2007’e

kadar

 

 

Referans

 

Belgenin başlığı

İlgili alt- başlıklar ve paragraflar

Yeni tip onayları ve yenilemeler için geçerli

Mevcut tip onaylarının geri çekilmesi için son tarih

(1)

(2)

(3

(4)

(5)

EN 13322-1:2003

+ A1:2006

Taşınabilir gaz silindirleri – Yeniden doldurulabilir kaynaklı çelik gaz silindirleri – Tasarım ve üretim – Kısım 1: Kaynaklı çelik

 

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

İkinci bir bildirime kadar

 

EN 13322-2:2003

Taşınabilir gaz silindirleri – Yeniden doldurulabilir kaynaklı paslanmaz çelik gaz silindirleri – Tasarım ve üretim – Kısım 2: Kaynaklı paslanmaz çelik

 

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

 

30 Temmuz 2007’e

kadar

 

EN 13322-2:2003

+ A1:2006

Taşınabilir gaz silindirleri – Yeniden doldurulabilir kaynaklı paslanmaz çelik gaz silindirleri – Tasarım ve üretim –

 

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

 

İkinci bir bildirime

 
 

Kısım 2: Kaynaklı paslanmaz çelik

 

kadar

EN 12245:2002

Taşınabilir gaz silindirleri – Tamamen sarımlı kompozit silindirler

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

1 Ocak 2015’den önce

 

EN 12245:2002+ A1:2011

Taşınabilir gaz silindirleri – Tamamen sarımlı kompozit silindirler

 

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

 

İkinci bir bildirime kadar

 

EN 12205:2001

Taşınabilir gaz silindirleri – Yeniden doldurulamayan metalik gaz

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

İkinci bir bildirime kadar

 

EN 13110:2002

Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) için

     
 

taşınabilir yeniden doldurulabilir

kaynaklı alüminyum silindirler –

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

31 Aralık 2014’e

 

Tasarım ve üretim

 

kadar

EN 13110:2012

Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) için taşınabilir yeniden doldurulabilir

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

 

İkinci bir bildirime

 
 

kaynaklı alüminyum silindirler –

Tasarım ve üretim

 

kadar

EN 14427:2004

Sıvılaştırılmış petrol gazları için tam olarak sarımlı taşınabilir, yeniden doldurulabilir kompozit silindirler— Tasarım ve üretim

NOT: Bu standart, yalnızca basınç tahliye valfıyla donatılmış silindirler için geçerlidir.

 

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

 

1 Ocak 2005

ve 30 Haziran

2007

 

EN 14427:2004

Sıvılaştırılmış petrol gazları için tam

     

+ A1:2005

olarak sarımlı taşınabilir, yeniden

doldurulabilir kompozit silindirler—

   
 

Tasarım ve üretim

NOT 1: Bu standart, yalnızca basınç tahliye valfıyla donatılmış silindirler için geçerlidir.

 

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

1 Ocak 2007 ve 31 Aralık 2016

 

NOT 2: 5.2.9.2.1 ve 5.2.9.3.1’de, iki

   
 

silindirde, reddedilme kriterlerine eşit

   
 

veya bundan daha düşük hasarlar

   
 

göstermeleri halinde patlama testine

   
 

tabi tutulacaktır.

   

EN 14427:2013

LPG Ekipman ve aksesuaralrı – LPG için doldurulabilir tamamen sarılmış kompozit silindirler –tasarım ve üretim

 

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

 

İkinci bir bildirime kadar

 

EN 14208:2004

Taşınabilir gaz silindirleri – Gazların taşınması için kapasitesi en fazla 1000 litre olan kaynaklı basınç varilleri için teknik özellikler – Tasarım ve üretim

 

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

İkinci bir bildirime kadar

 

EN 14140:2003

Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) için taşınabilir, yeniden doldurulabilir kaynaklı çelik silindirler- Alternatif tasarım ve üretim

 

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

 

1 Ocak 2005 ve

31 Aralık 2010

 

 

Referans

 

Belgenin başlığı

İlgili alt-başlıklar ve paragraflar

Yeni tip onayları ve yenilemeler için geçerli

Mevcut tip onaylarının geri çekilmesi için son tarih

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

EN 14140:2003 + A1:2006

LPG teçhizatı ve aksesuarları – LPG için taşınabilir, yeniden doldurulabilir kaynaklı çelik silindirler – Alternatif tasarım ve üretim

 

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

 

İkinci bir bildirime kadar

 

EN 13769:2003 + A1:2005

Taşınabilir gaz silindirleri – Silindir demetleri – Tasarım, üretim, tanımlama ve test

 

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

 

1 Ocak 2015’den önce

 

EN 10961:2012

Gaz silindirleri – Silindir demetleri – Tasarım, üretim, denetim ve test

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

İkinci bir bildirime kadar

 

EN 14638-1:2006

Taşınabilir gaz silindirleri – Kapasitesi en fazla 150 litre olan yeniden doldurulabilir kaynaklı hazneler – Kısım1 Deneysel yöntemlerle kendini kanıtlamış olan bir tasarıma sahip olan, kaynaklı östenit paslanmaz çelik

 

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

 

İkinci bir bildirime kadar

 

EN 14893:2006 + AC:2007

LPG teçhizatı ve aksesuarları – Kapasitesi 150 ila 1000 litre olan taşınabilir LPG kaynalı çelik basınç varilleri

 

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

 

1 Ocak 2009 ve

31 Aralık 2016

 

EN 14893:2014

LPG gereksinimleri ve aksesuarları – Sevkedilebilir LPG kaynaklı 150 ve 1000 litre arası kapasiteye sahip çelik basınçlı kaplar

 

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

 

İkinci bir bildirime

 

EN 14638- 3:2010/AC

Taşınabilir gaz silindirleri – Kapasitesi en fazla 150 litre olan yeniden doldurulabilir kaynaklı hazneler – Kısım 3: Deneysel yöntemlerle kendini kanıtlamış olan bir tasarıma sahip olan, kaynaklı karbon

 

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

 

İkinci bir bildirime kadar

 

Kapaklar için

EN 849:1996 (Ek A hariç)

Taşınabilir gaz silindirleri – Silindir valfları – Teknik özellikler ve tip testi

6.2.3.1 ve 6.2.3.3

30 Haziran 2003’e kadar

31 Aralık 2014

EN 849:1996 + A2:2001

Taşınabilir gaz silindirleri – Silindir valfları – Teknik özellikler ve tip testi

6.2.3.1 ve 6.2.3.3

30 Haziran 2007’e kadar

31 Aralık 2016

EN ISO 10297:2006

Taşınabilir gaz silindirleri – Silindir valfları – Teknik özellikler ve tip testi

6.2.3.1 ve 6.2.3.3

İkinci bir bildirime kadar

 

EN ISO 14245:2010

Gaz tüpleri - LPG tüp vanalarının özellikleri ve deney yöntemleri - Kendiliğinden kapanan (ISO 14245:2006)

6.2.3.1 ve 6.2.3.3

İkinci bir bildirime kadar

 

EN 13152:2001

LPG’nin teknik özellikleri ve test edilmesi – Silindir valfları – Kendiliğinden kapanan

6.2.3.1 ve 6.2.3.3

1 Ocak 2005 ve 31

Aralık 2010

 

EN 13152:2001 + A1:2003

LPG’nin teknik özellikleri ve test edilmesi – Silindir valfları – Kendiliğinden kapanan

6.2.3.1 ve 6.2.3.3

1 Ocak 2009 ve 31

Aralık 2014 arasında

 

EN ISO 15995:2010

Gaz tüpleri - LPG tüp vanalarının özellikleri ve deney yöntemleri - Elle çalıştırılan (ISO 15995:2006)

6.2.3.1 ve 6.2.3.3

İkinci bir bildirime kadar

 

EN 13153:2001

LPG’nin teknik özellikleri ve test edilmesi – Silindir valfları – Manüel çalıştırılan

6.2.3.1 ve 6.2.3.3

1 Ocak 2005 ve 31

Aralık 2010

 

 

Referans

 

Belgenin başlığı

İlgili alt-başlıklar ve paragraflar

Yeni tip onayları ve yenilemeler için geçerli

Mevcut tip onaylarının geri çekilmesi için son tarih

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

EN 13153:2001 + A1:2003

LPG’nin teknik özellikleri ve test edilmesi – Silindir valfları – Manüel çalıştırılan

6.2.3.1 ve 6.2.3.3

1 Ocak 2009 ve 31

Aralık 2014 arasında

 

EN ISO 13340:2001

Taşınabilir gaz tüpleri - Yeniden doldurulamayan tüpler için vanalar- Özellik ve tip deneyi

6.2.3.1 ve 6.2.3.3

İkinci bir bildirime kadar

 

 

EN 13648-1:2008

Kriyojenik kaplar – Aşırı basınçtan korunmaya yönelik güvenlik cihazları – Kısım 1: Kriyojenik tip güvenlik vanaları

 

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

 

İkinci bir bildirime

kadar

 

EN 1626:2008 (vana

kategorisi B hariç)

Kriyojenik kaplar – Kriyojenik tip vanalar

 

6.2.3.1 ve 6.2.3.4

 

İkinci bir bildirime

kadar

 

 

Periyodik muayene ve test

Aşağıdaki tabloda anılan standartlar, her koşulda geçerli olması gereken 6.2.3.5'in zorunluluklarının
karşılanması amacıyla sütun (3)’te belirtilen basınçlı kaplar üzerinde yürütülecek periyodik muayene
ve test için geçerli olacaktır.
Atıfta bulunulan standardın kullanımı zorunludur.
Bir basınçlı kabın 6.2.5’in hükümlerine göre yapılmış olması durumunda, tip onayında
belirtiliyorsa periyodik muayene prosedürü izlenecektir.
Her bir standartın uygulanması, aksi aşağıdaki tabloda belirtilmediyse, ilgili standartın kapsam
hükmünde tanımlanmıştır."
Aynı zorunlulukların uygulanmasına ilişkin olarak birden fazla standarda atıfta bulunulduysa, yalnızca
bir tanesi uygulanacak olup, tabloda aksi belirtilmedikçe tamamen uygulanacaktır.
 

Referans

Belgenin başlığı

Uygulama bilgisi

(1)

(2)

(3)

Periyodik muayene ve test için

EN 1251-3:2000

Kriyojenik kaplar – Hacmi en fazla 1000 litre olan vakum yalıtımlı taşınabilir kaplar – Kısım 3: İşletimsel gereksinimler

İkinci bir bildirime kadar

EN 1968:2002 + A1:2005

(Ek B hariç)

Taşınabilir gaz silindirleri – Dikişsiz çelik gaz silindirlerinde periyodik muayene ve test

İkinci bir bildirime kadar

EN 1802:2002 (Ek B hariç)

Taşınabilir gaz silindirleri – Alüminyum alaşımlı gaz silindirlerinde periyodik muayene ve test

İkinci bir bildirime kadar

EN 12863:2002 + A1:2005

Taşınabilir gaz silindirleri – Çözünmüş asetilen silindirlerde periyodik muayene ve test

NOT: Bu standartta, “ilk muayene” dendiğinde, yeni bir asetilen silindirin nihai onayının ardından “ilk periyodik muayene” anlaşılmaktadır.

 

31 Aralık 2016

EN ISO 10462:2013

Gaz silindirleri – Asetilen silindirleri – Periyodik inceleme ve bakım (ISO 10462:2013)

1 Ocak 2017'den itibaren zorunlu

EN 1803:2002 (Ek B hariç)

Taşınabilir gaz silindirleri – Kaynaklı çelik gaz silindirlerinde periyodik muayene ve test

İkinci bir bildirime kadar

EN ISO 11623:2002 (kloz 4

hariç)

Taşınabilir gaz silindirleri – Kompozit gaz silindirlerinde periyodik muayene ve test

İkinci bir bildirime kadar

EN ISO 22434:2011

Taşınabilir gaz silindirleri –Silindir valflarında muayene ve bakım

İkinci bir bildirime kadar

EN 14876:2007

Taşınabilir gaz silindirleri – Kaynaklı çelik basınç valflarında periyodik muayene ve test

İkinci bir bildirime kadar

EN 14912:2005

LPG teçhizatı ve aksesuarları – Silindirlerin periyodik muayenesi sırasında LPG silindirinde muayene ve bakım

İkinci bir bildirime kadar

Referans

Belgenin başlığı

Uygulama bilgisi

(1)

(2)

(3)

EN 1440:2008+A1:2012 (Ek

G ve Ek H hariç)

LPG ekipmanları ve aksesuarları – Taşınabilir yeniden doldurulabilir LPG tüplerinin periyodik muayenesi

İkinci bir bildirime kadar

EN 15888: 2014

Sevkedilebilir gaz silindirleri – Silindir demetleri – Periyodik muayyene ve test

İkinci bir bildirime kadar

 

 
Anılan  standartlara  göre  tasarlanmayan,  yapılmayan  ve  test  edilmeyen  UN  sertifikasız    
basınçlı
kaplara ilişkin zorunluluklar
 
“Bilimsel veya teknik bir ilerlemeyi yansıtmak veya 6.2.2  ya  da  6.2.4’te  herhangi  bir 
standarda atıfta bulunulmadıysa veya 6.2.2 ya da 6.2.4’te anılan bir standartta ele alınmayan 
belirli özelliklere değinmek amacıyla, yetkili makam aynı seviyede güvenlik sağlayan teknik bir 
kodun kullanımına izin verebilir.
 
Tip onayında, onayı düzenleyen makam, 6.2.2 ya da 6.2.4’te anılan standartların geçerli olmaması 
halinde periyodik muayene prosedürünü belirlemelidir.
 
Yetkili makam, UNECE sekreterliğine kabul ettiği teknik kodların bir listesini iletecektir. Liste, 
aşağıdaki detaylara yer verecektir: Kodun adı ve tarihi, kodun amacı ve kodun edinilebileceği yerle 
ilgili detaylar. Sekreterlik bu bilgileri web sitesinde halka duyurmalıdır.
 
ADR’nin gelecekteki baskılarından birinde referans olarak benimsenen bir standardın kullanımı, 
UNECE sekreterliğine bildirimde bulunulmaksızın yetkili makam tarafından onaylanabilir.
 
6.2.1, 6.2.1 ve aşağıdaki zorunlulukları karşılanmalıdır.
 
NOT:  Bu  başlığın  amaçları  bakımından,  6.2.1’deki  teknik  standarda  yapılan  referanslar,   
teknik
kod referansları olarak kabul edilmektedir.
 

Malzemeler

Aşağıdaki   hükümler,   6.2.1.2’deki   malzemelerle   ilgili   zorunlulukların   yerine   
getirilmesi   için
kullanılabilecek olan malzeme örneklerini içermektedir.
 
(a) Sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış, soğutulmuş ve çözünmüş gazlar ve 4.1.4.1, ambalajlama talimatı 
P200, Tablo 3, Sınıf 2’de yer almayan maddeler için karbon çelik;
 
(b)  Sıkıştırılmış,  sıvılaştırılmış  ve  çözünmüş  gazlar  ve  4.1.4.1,  ambalajlama   talimatı 
P200, Tablo 3, Sınıf 2’de yer almayan maddeler için alaşım çelik  (özel  çelikler), nikel, nikel  
alaşım (monel gibi);
 
(c)        Şunlar için bakır:
 
(i)   15°C   sıcaklıkta   doldurma   basıncı   2   MPa’yı   (20    bar)    aşmayan    ve 
sınıflandırma kodu 1A, 1O, 1F ve 1TF olan gazlar;
 
(ii)   Sınıflandırma  kodu  2A  olan  gazlar  ve  UN  No.  1033  dimetil  eter;  UN  No. 1037 etil 
klorür; UN No. 1063 metil klorür; UN No. 1079 sülfür dioksit; UN No.  1085  vinil bromür; UN No. 
1086 vinil klorür ve UN No. 3300 etilen oksit ile %87’den  fazla etilen oksite sahip karbon dioksit 
karışımı;
 
(iii)        Sınıflandırma kodları 3A, 3O ve 3F olan gazlar;
 
(d) Alüminyum alaşım: 4.1.4.1'de bulunan ambalajlama talimatı P200 (10)’un özel "a" hükmüne 
bakınız;
 
(e) Sıkıştırılmış,  sıvılaştırılmış,  soğutularak  sıvılaştırılmış  gazlar  ve  çözünmüş  gazlar  
için kompozit malzeme;
 
(f)          Soğutularak sıvılaştırılmış gazlar için sentetik malzemeler ve
 
(g) UN No. 2187  karbondioksit,  soğutulmuş,  sıvı  veya  karışımları  hariç  olmak  üzere  
sınıflandırma kodu 3A olan soğutularak sıvılaştırılmış gazlar  ve  sınıflandırma  kodu  3O olan 
gazlar için cam.
 
 

Hizmet teçhizatı

(Rezerve Edilmiş)

Metal silindirler, borular, basınçlı kaplar ve silindir grupları

Test basıncında, basınçlı kapta en şiddetli gerilmenin meydana geldiği noktadaki metal üzerindeki
gerilme, garanti edilen asgari akma geriliminin (Re) %77'sini aşmamalıdır.
"Akma gerilimi", binde 2 (yani %0.02) oranında kalıcı uzamanın veya östenit çelikler için test
parçasında %1 oranında mastar uzamasının gerçekleştiği gerilmedir.
NOT: Sac metallerde, test parçasının çekme gerilimi ekseni, yuvarlanma doğrultusuna dik açıda
olmalıdır. Kırılmadaki kalıcı uzama, mastar uzunluğunun (l) çapın ( d ) beş katı ( l = 5 d ) olduğu
dairesel kesite sahip test parçası üzerinde ölçülür; dikdörtgen şeklinde kesit alanına sahip test
parçaları kullanılıyorsa mastar uzunluğu "l" şu formül ile hesaplanmalıdır:
 
Burada F0, test parçasının başlangıçtaki kesit alanını göstermektedir.
Basınçlı kaplar ve kapakları, -20 °C ve +50°C sıcaklıklar arasında gevreme kırılmasına ve gerilme
korozyonuna dayanıklı uygun malzemelerden yapılmalıdır.
Kaynak işlemleri titizlikle yapılmalı ve tam güvenlik sağlanmalıdır.

 

Aerosol püskürtücüler ve gaz içeren ufak kaplar (gaz kartuşları) haricindeki gaz içeren malzemelerle birlikte sıkıştırılmış gazlar, sıvılaştırılmış gazlar, çözünmüş gazlar ve özel hükümlere tabi basınçsız gazlar (gaz numuneleri) için kullanılan alüminyum alaşımlı basınçlı kaplarla ilgili ilave hükümler

Kabul edilecek alüminyum alaşımlı basınçlı kapların malzemeleri aşağıdaki hükümleri
karşılamalıdır:
 
 

A

B

C

D

Gerilme direnci,

Rm, MPa cinsinden (= N/mm2)

 

49 ila 186

 

196 ila 372

 

196 ila 372

 

343 ila 490

Akma gerilimi, Re, (MPa) (= N/mm2)

(Kalıcı deformasyon λ = 0.2%)

 

10 ila 167

 

59 ila 314

 

137 ila 334

 

206 ila 412

Kırılmada kalıcı uzama (l = 5d) (yüzde cinsinden)

12 ila 40

12 ila 30

12 ila 30

11 ila 16

Bükme testi (ilk d’nin çapı = n

         

× e, burada e, test parçasının

n=5(Rm ≤ 98)

n=6(Rm ≤ 325)

n=6(Rm ≤ 325)

n=7(Rm

kalınlığıdır)

n=6(Rm > 98)

n=7(Rm > 325)

n=7(Rm > 325)

392)

 
       

n=8(Rm

>

       

392)

 

Alüminyum Derneği Seri No a

1 000

5 000

6 000

2 000

 

a
Bkz. Aluminium Association (Alüminyum Derneği), 750 Third Avenue, New York "Aluminium Standards and
Data” (Alüminyum Standartları ve Bilgileri), beşinci baskı, Ocak 1976.
 
Gerçek özellikler, ilgili alaşım bileşimine ve basınçlı kapta yapılan nihai işleme bağlıdır; fakat hangi alaşım kullanılırsa kullanılsın basınçlı kabın kalınlığı aşağıdaki formüllerden biri ile hesaplanmalıdır:
 
 
e          = basınçlı kabın mm üzerinden asgari kalınlığı
PMPa       = MPa cinsinden test basıncı; 
Pbar         = bar üzerinden test basıncı;
D         =basınçlı kabın mm cinsinden nominal dış çapı ve
Re        = %0,2 gerilime sahip garanti edilen asgari gerilim; MPa cinsinden (=N/mm2)
 
Buna ilave olarak, formüldeki garanti edilen asgari zorlama gerilimi (Re) değeri, hangi çeşit 
alaşım kullanılırsa kullanılsın garanti edilen asgari çekme geriliminin (Rm) 0,85 katından daha 
büyük olmamalıdır.
 
NOT 1: Yukarıdaki özellikler basınçlı kaplar için kullanılan şu malzemelere ilişkin önceki 
deneyimlere dayanmaktadır:
Sütun A:         Alüminyum, alaşımsız, %99,5 saflık; Sütun B:                Alüminyum ve magnezyum 
alaşımları;
Sütun C:     Alüminyum,  silikon  ve   magnezyum  alaşımları,  ISO/R209-Al-Si-Mg (Alüminyum Derneği 
   6351) gibi;
Sütun D:             Alüminyum bakır ve magnezyum alaşımları.
 
NOT 2: Kırılmadaki kalıcı uzama, mastar uzunluğunun (l) çapın ( d ) beş katı ( l = 5 d ) olduğu  
dairesel  kesite  sahip  test  parçalarıyla  ölçülür;  dikdörtgen  şeklinde  kesit  alanına sahip 
test parçaları kullanılıyorsa
luğu şu formül ile hesaplanmalıdır:
Burada F0, test parçasının başlangıçtaki kesit alanını göstermektedir.
 
NOT 3: (a) Bükme testi (şekle bakın)  3e  genişliğinde  iki  eşit  parça  kesilerek  elde  edilen 
numuneler üzerinde gerçekleştirilmelidir; fakat hiç bir zaman silindirin yuvarlak kısmı 25 mm'den 
az olmamalıdır. Numuneler, köşeler dışında hiçbir bölgede makineli işlemden geçmemelidir;
 
(b) Bükme testi, mandrel çapı (d) ile (d + 3e) mesafesiyle ayrılan iki dairesel destek arasında 
yürütülür. Test sırasında, iç yüzler mandrelin çapından daha büyük olmayan bir mesafeyle 
ayrılacaktır;
 
(c) Numune, iç yüzeyler mandrel çapından daha büyük olmayan bir  mesafe  ile  ayrılana kadar 
mandrel ünitesi etrafında içe doğru büküldüğünde kırılma göstermemelidir;
 
(d) Mandrel çapı ve numune kalınlığı arasındaki oran ( n), tabloda verilen değerlere uygun 
olmalıdır.

Basınçlı kapların yapıldığı ülkenin yetkili makamu tarafından onaylanan ilave testin, 6.2.5.4.1'deki tabloda verilen özelliklere uygun olarak yapılan basınçlı kaplardaki kadar taşıma emniyetini sağladığı ispatlandığı durumlarda en düşük asgari uzama değeri kabul edilebilir (ayrıca bkz. EN 1975:1999 + A1:2003).

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018