Karayolunda Tehlikeli Madde

İlk muayene ve test

Yeni basınçlı kaplar, 6.2.1.5’in zorunlulukları uyarınca, üretim öncesi ve sonrasında test ve
muayeneye tabi tutulacaktır.

Alüminyum alaşım basınçlı kaplar için geçerli özel hükümler
(a) 6.2.1.5.1 uyarınca gerekli olan ilk muayeneye ek olarak, bakır içeren alüminyum
alaşımın kullanıldığı veya magnezyum ve manganez içeren ve manganez içeriğinin
%3,5’ten fazla veya %0,5’ten az olduğu alüminyum alaşımların kullanıldığı
durumlarda, basınçlı kapların iç duvarlarının muhtemel tane sınırı korozyonuna karşı test
edilmesi gereklidir.
(b) Alüminyum/bakır alaşım kullanımı durumunda, test yeni alaşımın yetkili makam tarafından
onaylandığı sırada üretici tarafından gerçekleştirilmelidir; ardından üretim esnasında her bir
alaşım dökümünde tekrar edilmelidir;
(c) Alüminyum/magnezyum alaşım kullanımı durumunda yeni alaşımın ve üretim
sürecinin yetkili makam tarafından onaylanması anında üretici tarafından test
gerçekleştirilmelidir. Alaşımın bileşiminde veya üretim sürecinde değişiklik yapılması
durumunda test tekrar edilmelidir.

Periyodik muayene ve test

Periyodik muayene ve test, 6.2.1.6’ ya uygun yürütülecektir.

NOT: Tip onayını düzenleyen ülkenin mutabakatı üzerine, 6,5 litreden az kapasitesi olan UN No. 1965, sıvılaştırılmış hidrokarbon karışımı, b.b.b. taşıması amaçlanan her bir kaynaklı çelik silindir üzerindeki hidrolik basınç testinin yerini eşdeğer güvenlik seviyesini karşılaması kaydıyla diğer bir test alabilir.

 
Kapalı  kriyojenik  kaplar  aşağıdakilere  uygun  olarak  ve  4.1.4.1’deki ambalaj  talimatları  
P203  (8)
(b)’de tanımlanan periyodlarda, periyodik muayene ve testlere tabi olacaktır:
 
(a)       Haznenin dış yüzey kontrolü ve ekipman ve dış işaretlerin doğrulanması;
 
(b)       Sızdırmazlık testi.
 

Basınçlı kapların onaylanması

1.8.7 başlığı altındaki uygunluk değerlendirmesi ve periyodik muayene prosedürleri, aşağıdaki tabloya göre ilgili makam tarafından yürütülecektir.

Prosedür

İlgili makam

Tip onayı (1.8.7.2)

Xa

İmalat denetimi (1.8.7.3)

Xa veya IS

İlk muayene ve testler (1.8.7.4)

Xa veya IS

Periyodik muayene (1.8.7.5)

Xa veya Xb veya IS

Basınçlı  kaplar  için,  doğrudan  güvenlik işlevine sahip  valfların  ve  diğer  sökülebilir  
aksesuarların
uygunluk değerlendirilmesi, kaplardan ayrı bir şekilde  yürütülebilir;  uygunluk değerlendirme 
süreci ise kurulu oldukları basınçlı kabın tabi tutulduğu prosedürle en az eşit sıkılıkta 
olacaktır.
 
Xa, 1.8.6.2, 1.8.6.4, 1.8.6.5 ve 1.8.6.8’e uygunluk gösteren ve EN ISO/IEC 17020: 2012 (8.1.3 hükmü 
hariç) tip A kapsamında akredite olan yetkili makam, temsilcisi veya muayene makamu  anlamına 
gelir.
 
Xb, 1.8.6.2, 1.8.6.4, 1.8.6.5 ve 1.8.6.8’e uygunluk gösteren ve EN ISO/IEC 17020: 2012 (8.1.3 hükmü 
hariç) tip B kapsamında akredite edilen muayene makamu anlamına gelir.
 
IS, 1.8.6.2, 1.8.6.4, 1.8.6.5 ve 1.8.6.8’e uygunluk gösteren ve EN ISO/IEC 17020: 2012 (8.1.3 hükmü 
hariç) tip A kapsamında akredite edilen bir  muayene  makamunun  denetimi  altında,  başvuru 
sahibinin  makam  için  muayene  hizmeti  anlamına  gelir.  Makam  içi   muayene  hizmeti,     
tasarım
sürecinden, üretim operasyonlarından ve bakım ve onarım faaliyetlerinden bağımsız olacaktır.
 

Onay ülkesi, ADR'ye taraf ülke değilse, 6.2.1.7.2'de bahsedilen yetkili makam, ADR'ye taraf ülkenin yetkili makamu olacaktır.

İmalatçıların uyması gereken zorunluluklar

1.8.7’nin ilgili zorunlulukları yerine getirilecektir.

Muayene makamları için zorunluluklar

1.8.6’nın ilgili zorunlulukları yerine getirilecektir.

Yeniden doldurulabilir basınçlı kapların işaretlenmesi

İşaretler, aşağıdaki varyasyonlar gözetilmek suretiyle, 6.2.2.7 alt başlığına uygun olacaktır.

6.2.2.7.2 (a)’da Birleşmiş Milletler ambalaj sembolü, uygulanmayacaktır.

6.2.2.7.3 (j)’nin zorunluluklarının yerini aşağıdakiler alacaktır:

(j) Basınçlı kabın su kapasitesi, litre cinsinden belirtilerek, ardından “L” harfi gelecektir. Sıvılaştırılmış gazlara mahsus basınçlı kaplar durumunda, litre cinsinden su kapasitesi, son basamağa yuvarlanmış üç anlamlı rakam ile ifade edilecektir. Asgari veya nominal su kapasitesi tam sayı ise, ondalık basamaktan sonraki rakamlar ihmal edilebilir.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018