Karayolunda Tehlikeli Madde

İmalatçıların uyması gereken zorunluluklar

1.8.7’nin ilgili zorunlulukları yerine getirilecektir.

Muayene makamları için zorunluluklar

1.8.6’nın ilgili zorunlulukları yerine getirilecektir.

Yeniden doldurulabilir basınçlı kapların işaretlenmesi

İşaretler, aşağıdaki varyasyonlar gözetilmek suretiyle, 6.2.2.7 alt başlığına uygun olacaktır.

6.2.2.7.2 (a)’da Birleşmiş Milletler ambalaj sembolü, uygulanmayacaktır.

6.2.2.7.3 (j)’nin zorunluluklarının yerini aşağıdakiler alacaktır:

(j) Basınçlı kabın su kapasitesi, litre cinsinden belirtilerek, ardından “L” harfi gelecektir. Sıvılaştırılmış gazlara mahsus basınçlı kaplar durumunda, litre cinsinden su kapasitesi, son basamağa yuvarlanmış üç anlamlı rakam ile ifade edilecektir. Asgari veya nominal su kapasitesi tam sayı ise, ondalık basamaktan sonraki rakamlar ihmal edilebilir.

UN No. 1965, sıvılaştırılmış hidrokarbon gaz karışımı, b.b.b’ye mahsus basınçlı kaplar için 6.2.2.7.3 (g) ve (h) ile 6.2.2.7.4 (m)’de belirtilen işaretler aranmaz.

6.2.2.7.7 (c)’nin ön gördüğü tarih işaretlenirken, periyodik muayene aralığının 10 yıl veya daha fazla olduğu gazlar için ayın belirtilmesine gerek yoktur (bkz. ambalajlama talimatı P200 ve P203, 4.1.4.1).

6.2.2.7.7 işaretleri, valf kuruluysa silindire iliştirilmiş uygun malzemeden mamul bir halka üzerine kazınabilir; bu halkanın yalnızca valfin silindirden çıkarılması durumunda sökülebilmesi gerekir.

Silindir demetlerinin işaretlenmesi

Bir silindir demeti içerisindeki her bir silindir 6.2.3.9.1 ila 6.2.3.9.6'ya uygun olarak işaretlenecektir

Silindir demetlerinin işaretlenmesi 6.2.2.10.2 ve 6.2.2.10.3'e uygun olacaktır, fakat 6.2.2.7.2 (a)'da belirtilen Birleşmiş Milletler ambalaj sembolü geçerli olmayacaktır

 
Yukarıda yer alan işaretlemelere ek olarak, 6.2.4.2'nin periyodik inceleme ve test gerekliliklerini 
 karşılayan
her bir silindir demeti aşağıdakileri belirtecek şekilde işaretlenecektir:
 
(a)   Uluslararası trafikte motorlu taşıtların ayırt edici işareti ile belirtilen şekilde, 
periyodik inceleme ve  testi gerçekleştiren makamu yetkilendiren ülkeyi tanımlayan karakter(ler) 3. 
Bu makam, imalatı onaylayan ülkenin yetkili makamı tarafından onaylanmışsa, bu işaretlemeye gerek 
yoktur;
 
(b)  Periyodik inceleme ve test gerçekleştirmek üzere yetkili makam tarafından yetkilendirilen 
makamun tescilli markası;
 
(c)     Yılı (iki hane) ayın (iki hane) takip ettiği ve taksim (yani: "/") işareti ile ayrılmış 
periyodik inceleme ve test tarihi. Yılı belirtmek için dört hane kullanılabilir.
 
Yukarıda yer alan işaretler, 6.2.2.10.2'de belirtilen plakada ya da silindir demeti şasisine kalıcı 
olarak zerinde, verilen sıralamaya uygun olarak bir biri ardından görünecektir.
 

Yeniden doldurulamayan basınçlı kapların işaretlenmesi

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018