Karayolunda Tehlikeli Madde

 
Basınçlı kapların en ince noktasındaki cidar kalınlığı aşağıdaki gibi olmalıdır:
-           Basınçlı kabın çapı 50 mm'den az ise: en az 1,5 mm;
 
-           Basınçlı kabın çapı 50 mm ila 150 mm arasında ise: en az 2 mm; ve
 
-           Basınçlı kabın çapı 150 mm'den fazla ise: en az 3 mm.
 

Basınçlı kapların uçları yarı dairesel, elips şeklinde veya "sepet tutamağı" bölümlerine sahip olmalıdır; bunlar basınçlı kapların gövdesiyle aynı derecede güvenlik sağlamalıdır.

Kompozit malzemeden mamul basınçlı kaplar

Kompozit silindirler ile  kompozit  malzemeden  mamul  tüpler, basınçlı  variller ve silindir  
demetleri
için, asgari patlama oranının (test basıncına bölünen patlama basıncı) şu şekilde olmasını 
sağlayacak bir üretim prosedürü izlenecektir:
-      Halka sarılı basınçlı kaplar için 1,67;
 
-      Tamamen sargılı basınçlı kaplar için 2,00.
 

Kapalı kriyojenik kaplar

Aşağıdaki zorunluluklar, soğutularak sıvılaştırılmış gazlar için kapalı kriyojenik kapların üretimi için geçerlidir:

Metal olmayan malzemeler kullanılmışsa basınçlı kabın ve aksamlarının en düşük çalışma sıcaklığındaki gevreme kırılmasına dayanıklı olmalıdır.

Basınç tahliye cihazları, en düşük çalışma sıcaklıklarında bile kusursuz çalışacak bir üretime sahip olacaktır. Bu sıcaklıktaki güvenilirlikleri ve işleyişleri her bir valfın veya aynı üretim tipindeki valf numunelerinin test edilmesiyle saptanacak ve kontrol edilecektir.

Basınçlı kaplardaki kapaklar ve basınç tahliye cihazları, sıvıların dışarı saçılmasını önleyecek şekilde tasarlanmalıdır;

Aeresol püskürtücüler, gaz içeren küçük kaplar (gaz kartuşları) ve sıvılaştırılmış alevlenir gaz içeren yakıt hücresi kartuşları için genel zorunluluklar

Tasarım ve üretim

Yalnızca tek bir gaz veya gaz karışımı içeren aerosol püskürtücüler (UN No. 1950 aerosoller) ve gaz
içeren ufak kaplar (gaz kartuşları) metalden mamul olmalıdır. Bu zorunluluk, UN No. 1011 bütandan
azami 100 ml kapasiteye sahip gaz içeren aerosollar ve ufak kaplar için geçerli değildir Diğer
aerosol püskürtücüler (UN No. 1950 aerosoller) metal, sentetik malzeme veya camdan
yapılmalıdır. Metalden mamul ve en az 40 mm dış çapa sahip kaplar içbükey (konkav) şeklinde alt
kısma sahip olmalıdır.

Metalden mamul kapların kapasitesi 1000 ml’yi; sentetik malzeme veya camdan mamul kapların
kapasitesi 500 ml’yi aşmamalıdır.

Her kap modeli (ister aerosol püskürtücü ister kartuş olsun) hizmete alınmadan önce
6.2.6.2'ye uygun şekilde gerçekleştirilecek bir hidrolik basıncı karşılamalıdır.

Aerosol püskürtücülerin (UN No. 1950 aerosoller) bırakma valfları ve püskürtme
mekanizmaları ile UN No. 2037 gaz içeren küçük kapların (gaz kartuşları) valfları, kapların sızdırmaz
olmasını sağlayacak şekilde kapatılmalı ve kazara açılmalara karşı korunmalıdır. Yalnızca iç basınç
hareketi ile kapanan valflar ve püskürtme mekanizmaları kabul edilmez.

Aerosol püskürtücülerin 50 °C deki iç basıncı test basıncının üçte ikisini ya da 1.32 MPa’yı (13.2 bar)
aşmamalıdır. Aerosol püskürtücüler 50 °C de sıvı fazının kapasitesinin 95% ni aşmayacaktır. Gaz
içeren küçük kaplar (gaz kartuşları) test basıncını ve 4.1.4.1 deki P200 gereksinimlerini karşılayacaktır.

Hidrolik basınç testi

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018