Karayolunda Tehlikeli Madde

Tasarım ve üretim

Yalnızca tek bir gaz veya gaz karışımı içeren aerosol püskürtücüler (UN No. 1950 aerosoller) ve gaz
içeren ufak kaplar (gaz kartuşları) metalden mamul olmalıdır. Bu zorunluluk, UN No. 1011 bütandan
azami 100 ml kapasiteye sahip gaz içeren aerosollar ve ufak kaplar için geçerli değildir Diğer
aerosol püskürtücüler (UN No. 1950 aerosoller) metal, sentetik malzeme veya camdan
yapılmalıdır. Metalden mamul ve en az 40 mm dış çapa sahip kaplar içbükey (konkav) şeklinde alt
kısma sahip olmalıdır.

Metalden mamul kapların kapasitesi 1000 ml’yi; sentetik malzeme veya camdan mamul kapların
kapasitesi 500 ml’yi aşmamalıdır.

Her kap modeli (ister aerosol püskürtücü ister kartuş olsun) hizmete alınmadan önce
6.2.6.2'ye uygun şekilde gerçekleştirilecek bir hidrolik basıncı karşılamalıdır.

Aerosol püskürtücülerin (UN No. 1950 aerosoller) bırakma valfları ve püskürtme
mekanizmaları ile UN No. 2037 gaz içeren küçük kapların (gaz kartuşları) valfları, kapların sızdırmaz
olmasını sağlayacak şekilde kapatılmalı ve kazara açılmalara karşı korunmalıdır. Yalnızca iç basınç
hareketi ile kapanan valflar ve püskürtme mekanizmaları kabul edilmez.

Aerosol püskürtücülerin 50 °C deki iç basıncı test basıncının üçte ikisini ya da 1.32 MPa’yı (13.2 bar)
aşmamalıdır. Aerosol püskürtücüler 50 °C de sıvı fazının kapasitesinin 95% ni aşmayacaktır. Gaz
içeren küçük kaplar (gaz kartuşları) test basıncını ve 4.1.4.1 deki P200 gereksinimlerini karşılayacaktır.

Hidrolik basınç testi

Uygulanacak iç basınç (test basıncı), asgari 1 MPa (10 bar) basınçla 50°C'deki iç basıncın 1,5 katı
olmalıdır.

 
Hidrolik     basınç     testleri     her     bir     modelden     en     az     beş     adet     
boş     kap    üzerinde
gerçekleştirilmelidir:
 
(a) Ön görülen test basıncına, herhangi bir sızıntı veya gözle görülür kalıcı deformasyon 
gerçekleşmeksizin ulaşılana kadar ve
 
(b) Sızıntı veya patlama gerçekleşene kadar;  varsa  konkav  uç  akma  yapmalı  ve  kap  test  
basıncının 1,2 katı bir basınca ulaşılana veya bu basınç aşılana kadar sızma yapmamalı veya 
patlamamalıdır.
 

Sıkılık (sızdırmazlık) testi

Doldurulmuş olan her bir aeresol püskürtücü veya kartuşu veya yakıt hücresi kartuşu sıcak su
havuzunda 6.2.6.3.1 ile veya 6.2.6.3.2 ile uyumlu olarak onaylanmış alternatif su havuzu testine tabi
tututalacaktır.

Sıcak su havuz testi

Havuz suyunun sıcaklığı ve testin süresi 55 °C de ulaşılabilecek iç basınca erişebileceği şekilde
ayarlanmalıdır. (50 °C deki sıvı fazı, aeresol püskürtücünün, gaz kartuşunun veya yakıt hücresi
kartuşunun kapasitesinin 95% ni aşmıyor ise). Bununla birlikte, içeriklerin ısıya hassas olması veya
aerosol püskürtücülerin, gaz kartuşlarının ya da yakıt hücresi kartuşlarının, bu sıcaklıkta yumuşayan
bir plastik malzemeden mamul olması halinde, havuz sıcaklığı 20 °C ila 30 °C arasında
olacaktır. Ayrıca her 2000 tanede bir aeresol dağıtıcı, gaz kartuşu veya yakıt hücresi kartuşu, daha
sıcak bir derecede test edilecektir.

Plastik aeresol püskürtücü, gaz kartuşu veya yakıt hücresi kartuşundan hiçbir sızıntı gerçekleşmemeli
veya bunların üzerinde kalıcı deformasyon olmamalıdır; bununla birlikte bir plastik aeresol
püskürtücü, gaz kartuşu veya yakıt hücresi kartuşu sızdırmamak koşuluyla yumuşama nedeniyle
deforme olabilir.

Alternatif yöntemler

Yetkili makamın onayı ile, 6.2.6.3.2.1 ve, uygun olduğu ölçüde, 6.2.6.3.2.2 veya 6.2.6.3.2.3 gereksinimlerinin karşılanması şartıyla, aynı emniyeti sağlayan alternatif yöntemler kullanılabilir.

Kalite sistemi

 Aeresol püskürtücü, gaz kartuşu veya yakıt hücresi kartuşu doldurucuları ve birleşik üreticiler 

kalite
sistemine sahip olacaktır. Kalite sistemi, tüm deforme olmuş olan aeresol püskürtücüleri, gaz 
kartuşları veya yakıt hücresi kartuşlarının reddedilmesi ve sevkiyat için önerilmemesini temin 
etmek için tüm prosedürleri sağlayacaktır.
 
Kalite sistemi aşağıdakileri içerecektir:
 
(a)       Organizasyonel yapının ve sorumlulukların tanımı;
 
(b)       Kullanılacak olan ilgili muayene, kalite kontrol, kalite güvencesi, süreç ve operasyon 
talimatları;
 
(c)       Muayene raporları, test verileri, kalibrasyon verileri ve sertifikalar gibi kalite 
kayıtları;
 
(d)       Kalite sisteminin etkin yürütüldüğünü gösteren yönetim değerlendirmeleri;
 
(e)       Belgelerin ve revizyonlarının kontrolüne ilişkin süreç;
 
(f) Uygunsuz aeresol püskirtücüler, gaz kartuşları veya yakıt hücresi kartuşlarının kontrolü için 
yöntemler;
 
(g)       İlgili personel için eğitim programları ve kalifikasyon prosedürleri; ve
 
(h)       Nihai üründe hasar meydana gelmemesini temin etmek için prosedürler.
 
İlk denetim ve periyodik denetim yetkili makamı tatmin etmek üzere yapılacaktır. Bu denetimler, 
onaylı sistemin yeterli ve etkili olmasını sağlayacaktır. Onaylı sistemle ilgili sunulan 
değişiklikler, yetkili
önceden bildirilecektir.
 
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018