Karayolunda Tehlikeli Madde

Yetkili makam, test edilen bir tipten yalnızca küçük özellikler bakımından (örneğin ana kaplarda daha küçük boyutlar veya daha düşük net kütle gibi) farklılık gösteren, ambalajlar ile dış boyutlarında küçük azaltmalara gidilmiş şekilde imal edilen varil, torba ve kutular gibi ambalajların seçici şekilde test edilmesine izin verebilir.

Herhangi  bir  tipteki  ana  kaplar,  orta  (ikincil)  ambalaj  içinde  bir  araya  getirilebilir  
ve      aşağıda
belirtilen koşullar kapsamında sert dış pakette, teste gerek kalınmaksızın taşınabilir:
 
(a)  Dış paket, kırılabilir (örneğin, cam)  iç kaplar ile  6.3.5.2.2'ye uygun olarak başarılı bir 
şekilde   test edilmiş olmalıdır;
 
(b) Ana kapların toplam brüt kombine kütlesi yukarıdaki (a) maddesindeki düşürme testinde  
kullanılan ana kapların brüt kütlesinin bir buçuk katını aşmamalıdır;
 
(c)  Ana  kaplar  arasındaki  ve  ana  kaplar  ile  ikincil  ambalajın   dışı   arasındaki   dolgu  
 maddesinin kalınlığı orijinal olarak test edilen kabın kalınlığına karşılık gelen değerin altına 
düşürülmemelidir; orijinal testte yalnızca tek bir ana kabın kullanılması halinde, ana kaplar 
arasındaki dolgu malzemesinin kalınlığı orijinal testteki ikincil ambalajın dışı ile ana kap 
arasındaki dolgu malzemesinin kalınlığından az olmamalıdır. Daha az ya da daha küçük ana kaplar 
kullanılmışsa (düşürme testinde kullanılan ana kaplarla karşılaştırıldığında),  boş  alanları   
doldurmak   için  ilave   olarak   yeterince   dolgu malzemesi kullanılmalıdır;
 
(d) Sağlam dış paket boş iken 6.1.5.6'daki yığma testini başarıyla geçmelidir. Aynı ambalajların  
toplam  kütlesi  yukarıdaki  (a)  maddesinde  belirtilen  düşürme testinde
kullanılan ambalajların kombine kütlesini baz almalıdır;
 
(e)  Sıvı  içeren  ana  kaplar  için  ana  kapların  tüm   sıvı   içeriğini   emecek   şekilde   
yeterli miktarda emici malzeme bulunmalıdır;
 
(f) Eğer sağlam dış paket sıvılar için kullanılacak ana  kapları  taşımak  için  planlandıysa  ve  
sızdırmaz  değilse  veya  katılar   için   kullanılacak   ana   kapları   taşımak   için 
planlandıysa ve geçirmez değilse sızdırma durumunda sıvı veya katı içeriklerin tutulması için 
sızdırmaz astar, plastik torba veya eşdeğer etkili tutucu bir madde temin edilmelidir;
 
(g) 6.3.4.2 (a) ila (f)'de öngörülen işaretlere ilave olarak ambalajlar 6.3.4.2 (g)'ye uygun olarak 
işaretlenmelidir.
 

Yetkili makam herhangi bir zamanda bu bölümde belirtilen testler yoluyla seri üretimtan mamul ambalajların tasarım tipi testlerinin gereksinimlerini karşıladığına ilişkin bir kanıt ibraz edilmesini talep edebilir.

Test sonuçlarının geçerliliğinin etkilenmemesi ve yetkili makam onay alınması koşuluyla tek bir numunede bir kaç test gerçekleştirilebilir.

Ambalajların teste hazırlanması

Her bir ambalaj numunesi aynı şekilde taşımaya hazırlanacaktır. Sıvı veya katı bulaşıcı maddelerin yerini ise su veya sıcaklığın –18 °C olması ön görüldüyse, su/antifriz alacaktır. Ana kaplar, kapasitelerinin %98’inden daha az olacak şekilde durdurulmayacaktır. NOT: Su ifadesi, –18 °C’de test işlemi için en az 0,95 özgül ağırlığa sahip su/antifriz çözeltilerini kapsar.

İstenen testler ve numune sayısı

Ambalaj tipleri için istenen testler

 

Ambalaj tipi a

İstenen testler

Sert dış ambalajlar;

Ana kap

Su püskürtme 6.3.5.3.6.1

Soğuk iklimlendir- me 6.3.5.3.6.2

Düşürme 6.3.5.3

Ek düşürme 6.3.5.3.6.3

Delme 6.3.5.4

İstifleme 6.1.5.6

Plastik

Diğer

Numune sayısı

Numune sayısı

Numune sayısı

Numune sayısı

Numune sayısı

Numune sayısı

Fiber levha kutular

x

 

5

5

10

     
 

x

5

0

5

2

 

Fiber levha varil

x

 

3

3

6

2

 

6.3.5.1.6’da

açıklanan “U” işaretli ambalajların özel hükümlerine yönelik olarak test edilmesi sırasında üç numune üzerinde gerekir

 

x

3

0

3

2

Plastik kutular

x

 

0

5

5

2

 

x

0

5

5

2

Plastik veril/bidon

x

 

0

3

3

2

 

x

0

3

3

2

Diğer malzemeden mamul kutular

x

 

0

5

5

2

 

x

0

0

5

2

Diğer malze- melerden mamul variller/ bidonlar

x

 

0

3

3

2

 

x

0

0

3

2

a “Ambalaj tipi”, ambalaj türüne ve malzeme özelliklerine göre ambalajları test amaçlarıyla kategorilere
ayırmaktadır.
NOT 1: Ana kabın, iki farklı veya daha fazla malzemeden yapılmış olduğu durumlarda zarar
görme ihtimali en yüksek olan malzeme ilgili testleri belirleyecektir.
NOT 2: İkincil ambalajların malzemesi, testin seçimi veya testin hazırlanması
sırasında dikkate alınmayacaktır.
Tablonun kullanımına ilişkin açıklama:
Test edilecek ambalajın, plastik iç kaba sahip bir fiber levha dış kutudan oluşması halinde, beş
numune düşürme testinden önce su püskürtme testinden geçecek (bkz. 6.3.5.3.6.1) ve diğer beş
numune ise düşürme testinden önce – 18 °C’ye iklimlendirilecektir (bkz.
6.3.5.3.6.2). Ambalajın, kuru buz içereceği hallerde, bir tane daha numune 6.3.5.3.6.3 uyarınca
iklimlendirme işleminden geçtikten sonra beş kere düşürülecektir.
Taşıma işlemine hazırlanan ambalajlar, 6.3.5.3 ve 6.3.5.4’teki testlere tabi tutulacaktır. Dış paketler
için, tablodaki başlıklar performansı nemden hızla etkilenebilen fiber levha veya benzer materyalleri;
düşük sıcaklıkta gevrekleşebilen plastikleri ve performansı nemden veya sıcaklıktan etkilenmeyen
metal benzeri diğer malzemeleri ifade etmektedir.

Düşürme testi

Numuneler, 6.1.5.3.4’e uygun, sert, yatay, düz, büyük ve esnek olmayan bir yüzeye, 9 m
yükseklikten serbest düşüşlere tabi tutulacaktır.

Numunelerin bir kutu şeklinde olması halinde bunlardan beşi, her biri aşağıdaki yönlerde olmak
üzere düşürülecektir:
(a) tabandan düz;
(b) üst kısımdan düz;
(c) uzun yandan düz;
(d) kısa yandan düz;
(e) bir köşeye.

 
Numunelerin  bir  varil  şeklinde  olması  halinde  bunlardan  üçü,  her  biri  aşağıdaki  yönlerde 
olmak
üzere düşürülecektir:
(a) çapraz olarak üst kenar üzerine, ağırlık merkezi doğrudan çarpma  noktası  üzerinde  olacak 
şekilde,
 
(b)       çapraz olarak alt kenar üzerine;
 
(c)       yandan düz.
 

Numunenin istenen düzenleme sırasında bırakılması gerekmektedir; fakat aerodinamik nedenlerden dolayı bu düzenlemede istenen darbenin gerçekleşmeyebileceği kabul edilmektedir.

Uygun düşürme sırasını takiben ana kaptan (kaplardan) hiçbir sızıntı olmayacak olup bu ana kaplar, ikincil ambalaj içerisindeki dolgu amaçlı/emici malzeme tarafından korunmaya devam edecektir.

Düşürme testi için test numunelerinin özel hazırlığı

Fiber levha (Fiber levha) - Su püskürtme testi:

Fiber levha dış paketler: Numuneler en az bir saat süre ile saatte yaklaşık 5 cm’lik yağmur düşüşüne maruziyeti taklit eden bir su püskürtmesine tabi tutulmalıdır. Daha sonra 6.3.5.3.1’de belirtilen teste tabi tutulmalıdır.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018