Karayolunda Tehlikeli Madde

Ambalajların teste hazırlanması

Her bir ambalaj numunesi aynı şekilde taşımaya hazırlanacaktır. Sıvı veya katı bulaşıcı maddelerin yerini ise su veya sıcaklığın –18 °C olması ön görüldüyse, su/antifriz alacaktır. Ana kaplar, kapasitelerinin %98’inden daha az olacak şekilde durdurulmayacaktır. NOT: Su ifadesi, –18 °C’de test işlemi için en az 0,95 özgül ağırlığa sahip su/antifriz çözeltilerini kapsar.

İstenen testler ve numune sayısı

Ambalaj tipleri için istenen testler

 

Ambalaj tipi a

İstenen testler

Sert dış ambalajlar;

Ana kap

Su püskürtme 6.3.5.3.6.1

Soğuk iklimlendir- me 6.3.5.3.6.2

Düşürme 6.3.5.3

Ek düşürme 6.3.5.3.6.3

Delme 6.3.5.4

İstifleme 6.1.5.6

Plastik

Diğer

Numune sayısı

Numune sayısı

Numune sayısı

Numune sayısı

Numune sayısı

Numune sayısı

Fiber levha kutular

x

 

5

5

10

     
 

x

5

0

5

2

 

Fiber levha varil

x

 

3

3

6

2

 

6.3.5.1.6’da

açıklanan “U” işaretli ambalajların özel hükümlerine yönelik olarak test edilmesi sırasında üç numune üzerinde gerekir

 

x

3

0

3

2

Plastik kutular

x

 

0

5

5

2

 

x

0

5

5

2

Plastik veril/bidon

x

 

0

3

3

2

 

x

0

3

3

2

Diğer malzemeden mamul kutular

x

 

0

5

5

2

 

x

0

0

5

2

Diğer malze- melerden mamul variller/ bidonlar

x

 

0

3

3

2

 

x

0

0

3

2

a “Ambalaj tipi”, ambalaj türüne ve malzeme özelliklerine göre ambalajları test amaçlarıyla kategorilere
ayırmaktadır.
NOT 1: Ana kabın, iki farklı veya daha fazla malzemeden yapılmış olduğu durumlarda zarar
görme ihtimali en yüksek olan malzeme ilgili testleri belirleyecektir.
NOT 2: İkincil ambalajların malzemesi, testin seçimi veya testin hazırlanması
sırasında dikkate alınmayacaktır.
Tablonun kullanımına ilişkin açıklama:
Test edilecek ambalajın, plastik iç kaba sahip bir fiber levha dış kutudan oluşması halinde, beş
numune düşürme testinden önce su püskürtme testinden geçecek (bkz. 6.3.5.3.6.1) ve diğer beş
numune ise düşürme testinden önce – 18 °C’ye iklimlendirilecektir (bkz.
6.3.5.3.6.2). Ambalajın, kuru buz içereceği hallerde, bir tane daha numune 6.3.5.3.6.3 uyarınca
iklimlendirme işleminden geçtikten sonra beş kere düşürülecektir.
Taşıma işlemine hazırlanan ambalajlar, 6.3.5.3 ve 6.3.5.4’teki testlere tabi tutulacaktır. Dış paketler
için, tablodaki başlıklar performansı nemden hızla etkilenebilen fiber levha veya benzer materyalleri;
düşük sıcaklıkta gevrekleşebilen plastikleri ve performansı nemden veya sıcaklıktan etkilenmeyen
metal benzeri diğer malzemeleri ifade etmektedir.

Düşürme testi

Numuneler, 6.1.5.3.4’e uygun, sert, yatay, düz, büyük ve esnek olmayan bir yüzeye, 9 m
yükseklikten serbest düşüşlere tabi tutulacaktır.

Numunelerin bir kutu şeklinde olması halinde bunlardan beşi, her biri aşağıdaki yönlerde olmak
üzere düşürülecektir:
(a) tabandan düz;
(b) üst kısımdan düz;
(c) uzun yandan düz;
(d) kısa yandan düz;
(e) bir köşeye.

 
Numunelerin  bir  varil  şeklinde  olması  halinde  bunlardan  üçü,  her  biri  aşağıdaki  yönlerde 
olmak
üzere düşürülecektir:
(a) çapraz olarak üst kenar üzerine, ağırlık merkezi doğrudan çarpma  noktası  üzerinde  olacak 
şekilde,
 
(b)       çapraz olarak alt kenar üzerine;
 
(c)       yandan düz.
 

Numunenin istenen düzenleme sırasında bırakılması gerekmektedir; fakat aerodinamik nedenlerden dolayı bu düzenlemede istenen darbenin gerçekleşmeyebileceği kabul edilmektedir.

Uygun düşürme sırasını takiben ana kaptan (kaplardan) hiçbir sızıntı olmayacak olup bu ana kaplar, ikincil ambalaj içerisindeki dolgu amaçlı/emici malzeme tarafından korunmaya devam edecektir.

Düşürme testi için test numunelerinin özel hazırlığı

Fiber levha (Fiber levha) - Su püskürtme testi:

Fiber levha dış paketler: Numuneler en az bir saat süre ile saatte yaklaşık 5 cm’lik yağmur düşüşüne maruziyeti taklit eden bir su püskürtmesine tabi tutulmalıdır. Daha sonra 6.3.5.3.1’de belirtilen teste tabi tutulmalıdır.

Plastik malzeme – Soğuk iklimlendirme

Plastik ana kaplar veya dış paketler: Test numunesi ile içeriklerinin sıcaklığı, en az 24 saatlik bir süre boyunca, – 18 °C veya daha düşük bir sıcaklığa düşürülmeli ve bu ortamdan alındıktan sonraki 15 dakika içerisinde test numunesi 6.3.5.3.1’de açıklanan teste tabi tutulacaktır. Numunenin kuru buz içerdiği hallerde, iklimlendirme süresi 4 saat olacaktır.

Kuru buz içermesi amaçlanan ambalajlar – İlave düşürme testi

Ambalajın kuru buz içermesi amaçlanıyorsa, 6.3.5.3.1 ve ilgili durumlarda 6.3.5.3.6.1 veya 6.3.5.3.6.2’de belirtilenlere ilave bir test gerçekleştirilmelidir. Bir numune, kuru buzun kaybolacağı şekilde saklanmalı ve ardından, 6.3.5.3.2’de açıklanan, ambalajın bozukluk göstermesinin en muhtemel olduğu yön düzenlerinden birinde düşürülmelidir.

Delme testi

Brüt kütlesi 7 kg veya daha az olan ambalajlar

Numuneler sert düz bir yüzeye yerleştirilmelidir. En az 7 kg kütleye, 38 mm'yi aşmayan bir çapa ve 6 mm'yi aşmayan çarpma ucu kenarlarına sahip silindir şeklindeki çelik çubuk (bkz. Şekil 6.3.5.4.2), 1 m yükseklikten dikey olarak serbest bırakılmalıdır. Bu yükseklik, çarpma ucundan numunenin çarpma yüzeyine kadarki ölçümdür. Bir adet numune ambalajın tabanına yerleştirilmelidir. İkinci bir numune, ilkinde kullanılana göre dikey olacak şekilde yerleştirilmelidir. Her iki durumda da çelik çubuk ana kaba çarpacak şekilde yönlendirilmelidir. Her çarpmadan sonra, birincil kaptan sızıntı olmaması koşuluyla ikincil ambalaja nüfuz edilmesi kabul edilir.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018