Karayolunda Tehlikeli Madde

0,1 kg veya daha fazla uranyum hekzaflorür içermek üzere tasarlanmış ambalajların muayenesi

İmal edilen her bir ambalaj ile hizmet ve yapısal teçhizatları hem birlikte hem de ayrı olarak işletmeye alınmadan önce ve daha sonra periyodik olarak muayene edilmelidir. Bu muayeneler yetkili makamun onayı ile gerçekleştirilmeli ve sertifikalandırılmalıdır.

Başlangıç muayenesinde tasarım karakteristiklerinin kontrolü, yapısal test, sızdırmazlık testi, su kapasite testi ve servis cihazlarının tatminkar çalışmasının kontrolü yer almalıdır.

Periyodik muayenelerde gözle muayene, yapısal test, sızdırmazlık testi ve servis cihazlarının tatminkar çalışmasının kontrolü yer almalıdır. Periyodik muayeneler arasındaki azami zaman aralığı beş sene olmalıdır. Beş senelik süre içerisinde muayene edilmeyen ambalajlar yetkili makam tarafından onaylanan programa uygun olarak taşımadan önce incelenmelidir. Bu ambalajlar, periyodik muayenenin tüm programının tamamlanmasından önce tekrar doldurulmamalıdır.

Tasarım özelliklerinin kontrolü, tasarım tipi özellikleri ve üretim programı ile uyum göstermelidir.

İlk yapısal test için, 0,1 kg veya daha fazla uranyum hekzaflüorür içermek üzere tasarlanan ambalajlar en azından 1,38 MPa dahili basınçta hidrolik olarak test edilmelidir; ancak test basıncı 2,76 MPa'dan daha az olduğunda tasarım için çok taraflı onay gereklidir.Ambalajların tekrar test edilmesi için imha edici olmayan eşdeğer diğer bir test çok taraflı onaya tabi tutulabilir.

Sızdırmazlık testi, 0,1 Pa.l/sn (10-6 bar.l/sn) değerinde hassasiyete sahip muhafaza sistemindeki sızdırmaları gösterebilen bir prosedüre uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

Ambalajların su kapasitesi, 15°C referans sıcaklıkta ve ± %0,25 hassasiyette belirlenmelidir. Hacim değeri 6.4.21.8'de tanımlanan plaka üzerinde belirtilmelidir.

 
Paslanmaz metalden yapılmış plaka ambalaj üzerinde kolay erişilebilecek bir yere sağlam   bir 
şekilde
takılmalıdır. Plakanın takılma metodu ambalajın dayanıklılığını bozmamalıdır. En azından aşağıda 
belirtilen özellikler  damgalama  veya  eşdeğer  başka  bir  metot  ile  plaka üzerine 
işaretlenmelidir.
-         Onay numarası;
-         Üreticinin seri numarası;
-         Azami çalışma basıncı (gösterge basıncı);
-         Test basıncı (gösterge basıncı);
-          İçindekiler: uranyum hekzaflüorür;
-         Litre olarak ifade edilen kapasite;
-         uranyum hekzaflüorürün azami müsaade edilen doldurma kütlesi;
-          Boş kütle;
-         İlk testin ve son periyodik testin tarihi (ay, yıl);
-         Testleri gerçekleştiren uzmanın mührü.
 

 

Ambalaj tasarımlarının ve malzemelerinin onayı

 
0,1   kg   veya   daha   fazla   uranyum   hekzaflorür   içeren   ambalajlarının   tasarım   onayı  
     aşağıda
belirtilenleri gerektirmektedir:
 
(a)     6.4.6.4'teki hükümleri karşılayan her bir tasarım çok taraflı onayı gerektirmektedir;
 
(b)   6.4.6.1 ila 6.4.6.3 zorunluluklarını karşılayan her bir tasarım için, ADR’nin başka bir 
kısmında  çok taraflı onay istenmediği takdirde tasarımın menşe ülkesinin yetkili makamu tarafından 
tek taraflı bir onayın verilmesi gerekir.
 

Her   bir   Tip   B(U)   ve   Tip   C   ambalaj   tasarımı   aşağıda   belirtilenler   hariç   tek  
 taraflı    onay
gerektirmektedir:
(a)  6.4.22.4, 6.4.23.7 ve 5.1.5.2.1’e tabi olan bölünebilen malzemelere yönelik ambalaj tasarımı 
da   çok taraflı onayı gerektirir ve
 
(b) Düşük yayılımlı radyoaktif malzeme için Tip B(U) ambalaj tasarımı çok taraflı onayı 
gerektirmektedir.
 

6.4.22.4, 6.4.23.7 ve 5.1.5.2.1 hükümlerine tabi olan bölünebilen malzemeler ve düşük yayılımlı radyoaktif malzemeler dahil her bir Tip B(M) ambalaj tasarımı çok taraflı onayı gerektirmektedir.

2.2.7.2.3.5 (a) den (f), 6.4.11.2 ve 6.4.11.3 paragrafların hiçbiri tarafından istisna edilmeyen bölünebilen mazlemeler için herbir ambalaj tasarımı, karşılıklı onay gerektirecektir.

Özel biçimde ambalajlanmış radyoaktif malzemelerin tasarımı tek taraflı onayı gerektirmektedir. Düşük yayılımlı radyoaktif malzeme tasarımı çok taraflı tasarımı gerektirmektedir (ayrıca bkz. 6.4.23.8).

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018