Karayolunda Tehlikeli Madde

 
Paslanmaz metalden yapılmış plaka ambalaj üzerinde kolay erişilebilecek bir yere sağlam   bir 
şekilde
takılmalıdır. Plakanın takılma metodu ambalajın dayanıklılığını bozmamalıdır. En azından aşağıda 
belirtilen özellikler  damgalama  veya  eşdeğer  başka  bir  metot  ile  plaka üzerine 
işaretlenmelidir.
-         Onay numarası;
-         Üreticinin seri numarası;
-         Azami çalışma basıncı (gösterge basıncı);
-         Test basıncı (gösterge basıncı);
-          İçindekiler: uranyum hekzaflüorür;
-         Litre olarak ifade edilen kapasite;
-         uranyum hekzaflüorürün azami müsaade edilen doldurma kütlesi;
-          Boş kütle;
-         İlk testin ve son periyodik testin tarihi (ay, yıl);
-         Testleri gerçekleştiren uzmanın mührü.
 

 

Ambalaj tasarımlarının ve malzemelerinin onayı

 
0,1   kg   veya   daha   fazla   uranyum   hekzaflorür   içeren   ambalajlarının   tasarım   onayı  
     aşağıda
belirtilenleri gerektirmektedir:
 
(a)     6.4.6.4'teki hükümleri karşılayan her bir tasarım çok taraflı onayı gerektirmektedir;
 
(b)   6.4.6.1 ila 6.4.6.3 zorunluluklarını karşılayan her bir tasarım için, ADR’nin başka bir 
kısmında  çok taraflı onay istenmediği takdirde tasarımın menşe ülkesinin yetkili makamu tarafından 
tek taraflı bir onayın verilmesi gerekir.
 

Her   bir   Tip   B(U)   ve   Tip   C   ambalaj   tasarımı   aşağıda   belirtilenler   hariç   tek  
 taraflı    onay
gerektirmektedir:
(a)  6.4.22.4, 6.4.23.7 ve 5.1.5.2.1’e tabi olan bölünebilen malzemelere yönelik ambalaj tasarımı 
da   çok taraflı onayı gerektirir ve
 
(b) Düşük yayılımlı radyoaktif malzeme için Tip B(U) ambalaj tasarımı çok taraflı onayı 
gerektirmektedir.
 

6.4.22.4, 6.4.23.7 ve 5.1.5.2.1 hükümlerine tabi olan bölünebilen malzemeler ve düşük yayılımlı radyoaktif malzemeler dahil her bir Tip B(M) ambalaj tasarımı çok taraflı onayı gerektirmektedir.

2.2.7.2.3.5 (a) den (f), 6.4.11.2 ve 6.4.11.3 paragrafların hiçbiri tarafından istisna edilmeyen bölünebilen mazlemeler için herbir ambalaj tasarımı, karşılıklı onay gerektirecektir.

Özel biçimde ambalajlanmış radyoaktif malzemelerin tasarımı tek taraflı onayı gerektirmektedir. Düşük yayılımlı radyoaktif malzeme tasarımı çok taraflı tasarımı gerektirmektedir (ayrıca bkz. 6.4.23.8).

“BÖLÜNEBİLEN” sınıflandırmasından hariç tutulan bölünebilen malzeme tasarımı 2.2.7.2.3.5 (f) ile uyumlu olarak, karşılıklı onay gerektirecektir.

Araç/gereçlerin veya nesnelerin muaf gönderisinin alternatif aktivite limitleri veya 2.2.7.2.2.2 (b) ile uyumlu nesneler karşılıklı onay gerektirir.

ADR'ye  taraf  ülkeden  tek  taraflı  onayı  gerektiren  herhangi  bir  tasarım  o  ülkenin  
yetkili makamu
tarafından onaylanmalıdır; ambalajın tasarlandığı ülke ADR'ye taraf ülke değilse taşıma işlemi 
aşağıda belirtilen koşullar sağlandığında mümkündür:
 
(a) Ambalaj tasarımının ADR teknik zorunluluklarını karşıladığını kanıtlayan sertifika bu ülke 
tarafından temin edilmiş ve bu sertifika sevkiyatın ulaştığı ADR'ye taraf ülkenin yetkili makamu 
tarafından ikinci defa imzalanmıştır;
 
(b) ADR'ye taraf ülke tarafından sertifika ve ambalaj tasarım onayı temin edilmemişse, ambalaj 
tasarımı sevkiyatın ulaştığı ilk ADR'ye taraf ülkenin yetkili makamu tarafından onaylanır.
 

Geçici tedbirler kapsamında onaylanan tasarımlar için, bkz. 1.6.6.

Radyoaktif malzemelerin taşınmasına ilişkin başvurular ve onaylar

(Rezerve Edilmiş)

 
Sevkiyat onayı başvurusunda aşağıdakiler yer almalıdır:
 
(a)       Onayın talep edildiği sevkiyatın zaman dilimi;
 
(b) Gerçek radyoaktif içerikler, beklenen edilen taşıma  modları,  araç  tipi  ve  muhtemel veya  
önerilen güzergah ve
 
(c) 5.1.5.2.1 kapsamında düzenlenen, eğer mümkün ise,  5.1.5.2.1  (a)  (v),  (vi)  veya  (vii)  
kapsamında yayınlanan, ambalaj tasarım onay sertifikalarında anılan önlemler ile idari veya 
operasyonel kontrollerin nasıl uygulanacağına ilişkin ayrıntılar.
 

 
Özel   düzenlemelere   tabi   sevkiyat   onayı   başvurusunda,   taşıma   sırasındaki   toplam      
güvenlik
seviyesinin, ilgili tüm ADR hükümlerinin karşılanmasıyla edinilecek seviyeye eş değer  olduğunu 
yetkili makama kanıtlayacak tüm bilgiler yer alacaktır.
 
Başvuruda şunlar yer alacaktır:
 
(a)  Taşıma  işleminin  ilgili  ADR   hükümlerine   tam   olarak   uygun   yapılamaması   ve   
nedenlerine ilişkin beyan ve
 
(b)      İlgili   ADR   hükümlerini   karşılamadaki   yetersizliği   telafi   etmek   üzere,   
taşıma sırasında
uygulanacak özel tedbirlerin veya özel idari ya da operasyonel kontrollerinin beyanı.
 
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018