Karayolunda Tehlikeli Madde

Uranyum hekzaflorür içeren ambalajlara ilişkin zorunluluklar

Uranyum heksaflorid içermek için tasarlanan ambalajlar, ADR nin herhangi bir yerinde tanımlanmış
olan malzemenin radyoaktif ve bölünebilir özelliklerine mahsus olan gereksinimleri karşılayacaktır.
6.4.6.4'te izin verilen durum hariç olmak üzere, 0,1 kg veya daha fazla miktarlardaki uranyum
hekzaflorür, ISO 7195:2005 "Nükleer Enerji – Uranyum hekzaflorürün (UF6) taşıma için
ambalajlanması" (Packaging of uranium hexafluoride (UF6) for transport) hükümleri ile 6.4.6.2 ve
6.4.6.3 zorunluluklarına uygun olarak ambalajlanacak ve taşınacaktır.

0.1 kg veya daha fazla uranyum hekzaflüorür içermek üzere tasarlanan her bir ambalaj aşağıda
belirtilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlanmalıdır:
(a) ISO 7195:2005'te belirtildiği üzere sızıntı ve kabul edilemez gerilme göstermeksizin
6.4.21.5'te belirtilen yapısal testlere dayanabilecek özellikte olmalıdır; 6.4.6.4 te izin verilenler
hariç
(b) Uranyum hekzaflorür kaybı veya dağılımı olmaksızın 6.4.15.4'te belirtilen serbest düşüş
testine dayanacak özellikte olmalıdır ve
(c) Saklama sistemi kırılmaksızın 6.4.17.3'te belirtilen termal (ısıl) teste dayanmalıdır. 6.4.6.4 te
izin verilenler hariç

0.1 kg veya daha fazla uranyum hekzaflüorür içermek üzere tasarlanan ambalajlar, basınç tahliye
cihazları ile donatılmamalıdır.

Yetkili makamun karşılıklı onayına bağlı olmak üzere, 0,1 kg veya daha fazla uranyum
hekzaflorür içermek üzere tasarlanan ambalajlar aşağıdaki hususların karşılanması koşuluyla
taşınabilir:
(a) E şdeğer bir güvenlik seviyesinin sağlanması koşuluyla ISO 7195:2005 dışındaki uluslararası
veya ulusal standartlara uygun şekilde; ve /veya
(b) Sızdırmalar ve kabul edilemeyecek gerilmeler göstermeksizin, 6.4.21.5'te belirtildiği üzere
2,76 MPa'dan düşük bir test basıncına dayanacak şekilde; ve/veya
(c) 9000 kg veya daha fazla uranyum hekzaflüorür ve ambalajlar içerdiğinde 6.4.6.2 (c)
zorunluluğunun karşılanmasına gerek yoktur.
Diğer tüm konularda, 6.4.6.1 ila 6.4.6.3’te belirtilen zorunluluklar yerine getirilecektir.

 

Tip A ambalajlarına ilişkin zorunluluklar

Tip A ambalajları, 6.4.2 ve 6.4.7.2 - 6.4.7.17'deki genel zorunlulukları karşılayacak şekilde
tasarlanmalıdır.

Ambalajın en küçük toplam dış boyutu 10 cm'den az olmamalıdır.

Ambalajın dış tarafında kolay kırılmayan ve dokunulmadığında ambalajın açılmadığını
gösteren mühür gibi bir özellik bulunmalıdır.

Ambalajlardaki sabitleme aksesuarları, taşıma sırasındaki normal koşullarda ve kaza
durumlarında bu aksesuarlar üzerindeki kuvvetlerin ambalajın ADR hükümlerini karşılama özelliğini
azaltmamasını sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır.

Ambalajın tasarımında, ambalajın bileşenleri için sıcaklığın -40°C ile +70°C arasında
değişebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Sıvılar için dondurucu sıcaklıklar ile verilen sıcaklık
aralığındaki ambalaj malzemelerinin muhtemel bozulma durumları dikkate alınmalıdır.

Tasarım ve üretim teknikleri ulusal ve uluslararası standartlara veya Yetkili makam tarafından kabul
edilebilecek diğer zorunluluklara uygunluk göstermelidir.

Tasarımda, bir sabitleme mekanizmasıyla istenmeden ya da ambalaj içerisinde oluşacak bir basınç
nedeniyle açılamayacak şekilde sabitlenmiş olan bir saklama sistemi bulunmalıdır.

Özel biçimde ambalajlanmış radyoaktif malzemeler, saklama sisteminin bir bileşeni olarak
düşünülebilir.

Saklama sistemi ambalajda ayrı bir ünite oluşturuyorsa, ambalajın diğer kısımlarından
bağımsız bir sabitleme mekanizması ile sıkıca kapatılabilir özellikte olmalıdır.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018