Karayolunda Tehlikeli Madde

Tip A ambalajlarına ilişkin zorunluluklar

Tip A ambalajları, 6.4.2 ve 6.4.7.2 - 6.4.7.17'deki genel zorunlulukları karşılayacak şekilde
tasarlanmalıdır.

Ambalajın en küçük toplam dış boyutu 10 cm'den az olmamalıdır.

Ambalajın dış tarafında kolay kırılmayan ve dokunulmadığında ambalajın açılmadığını
gösteren mühür gibi bir özellik bulunmalıdır.

Ambalajlardaki sabitleme aksesuarları, taşıma sırasındaki normal koşullarda ve kaza
durumlarında bu aksesuarlar üzerindeki kuvvetlerin ambalajın ADR hükümlerini karşılama özelliğini
azaltmamasını sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır.

Ambalajın tasarımında, ambalajın bileşenleri için sıcaklığın -40°C ile +70°C arasında
değişebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Sıvılar için dondurucu sıcaklıklar ile verilen sıcaklık
aralığındaki ambalaj malzemelerinin muhtemel bozulma durumları dikkate alınmalıdır.

Tasarım ve üretim teknikleri ulusal ve uluslararası standartlara veya Yetkili makam tarafından kabul
edilebilecek diğer zorunluluklara uygunluk göstermelidir.

Tasarımda, bir sabitleme mekanizmasıyla istenmeden ya da ambalaj içerisinde oluşacak bir basınç
nedeniyle açılamayacak şekilde sabitlenmiş olan bir saklama sistemi bulunmalıdır.

Özel biçimde ambalajlanmış radyoaktif malzemeler, saklama sisteminin bir bileşeni olarak
düşünülebilir.

Saklama sistemi ambalajda ayrı bir ünite oluşturuyorsa, ambalajın diğer kısımlarından
bağımsız bir sabitleme mekanizması ile sıkıca kapatılabilir özellikte olmalıdır.

Saklama sistemindeki herhangi bir bileşenin tasarımı, ilgili durumlarda, sıvıların ve diğer hassas
malzemelerin radyolitik dekompozisyonu ve kimyasal reaksiyon veya radyoliz nedeniyle gaz üretimi
göz önünde bulundurularak yapılmalıdır.

Saklama sistemi, ortam basıncının 60 kPa’nın altına inmesi durumunda radyoaktif içeriğini tutmaya
devam etmelidir.

Basınç tahliye valfları hariç tüm valflar valftan sızıntıyı tutacak şekilde bir koruyucu zarfa sahip
olmalıdır.

Saklama sisteminin bir parçası olarak tanımlanan bir ambalaj bileşenini kaplayan radyasyon
koruyucu plaka, bu bileşenin koruyucu plakadan istenmeden çıkışını önleyecek şekilde
tasarlanmalıdır. Radyasyon koruyucu plakanın ve içindeki söz konusu bileşenin ayrı bir ünite
oluşturduğu hallerde, radyasyon koruyucu plaka diğer ambalaj yapısından bağımsız bir sabitleme
mekanizması ile sıkıca kapanacak özellikte olmalıdır.

Ambalaj, 6.4.15'te belirtilen testlere tabi tutulması halinde aşağıdakileri önleyecek şekilde
tasarlanmalıdır:
(a) Radyoaktif içeriklerin kaybı veya dağılması ve
(b) Ambalajın herhangi bir dış yüzeyinde azami radyasyon seviyesinde %20’den fazla bir artış.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018