Karayolunda Tehlikeli Madde

6.5

ORTA BOY HACİMLİ KONTEYNERLERİN (IBC’ler) ÜRETİMİNE VE TEST EDİLMESİNE İLİŞKİN ZORUNLULUKLAR

Genel zorunluluklar

Kapsam

Bu bölümdeki zorunluluklar, Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (8)'de gösterilen ambalajlama
talimatlarına göre belirli tehlikeli maddelerin taşınması için özellikle onaylanan orta boy hacimli
konteynerler (IBC’ler) için geçerlidir. Sırasıyla Bölüm 6.7 veya 6.8'deki zorunlulukları karşılayan
portatif tank ve tank konteyerler, IBC olarak kabul edilmemektedir. Bu bölümdeki zorunlulukları
karşılayan IBC'ler, ADR amaçlarına uygun konteynerler olarak kabul edilmeyecektir. IBC harfleri bu
metnin ilerleyen bölümlerinde de orta boy hacimli konteynerleri temsil etmek üzere kullanılacaktır.

Bir istisna olarak, burada sözü edilen zorunluluklara tam olarak uymayan ancak kabul edilebilir
alternatifleri olan IBC’ler ile hizmet teçhizatları, Yetkili makam tarafından onaya uygun görülebilir.
Buna ek olarak, bilim ve teknolojideki gelişmelerin dikkate alınması amacıyla, taşınan maddelerin
özellikleriyle uyumluluk bakımından eşdeğer bir güvenlik ile darbeye, yüklere ve yangına üstün direnç
gösteren alternatif düzenlemelerin kullanımı da yetkili makam tarafından göz önünde bulundurulabilir

IBC’lerin üretimi, teçhizatı, test edilmesi, işaretlenmesi ve işletimi, IBC’lerin onaylandığı ülkenin
yetkili makamun onayına tabi olacaktır.
NOT: IBC’nin hizmete sunulmasından sonra diğer ülkelerde muayeneleri ve deneyleri yapılan
partiler, IBC’nin onaylanmış olduğu ülkenin yetkili otoritesi tarafından kabul edilme zorunluluğu
yoktur, fakat kontroller ve deneyler IBC’nin onaylanmasında belirtilen kurallara göre
gerçekleştirilmelidir.

IBC üreticileri ve dağıtıcıları, izlenecek prosedürlerin yanı sıra, taşımada kullanılacak IBC’lerin
bu Bölümdeki uygulanabilir performans testlerini geçebilmesini sağlamak için ihtiyaç duyulan
kapakların ve diğer aksamların (ilgili contalar da dahil olmak üzere) tipleri ve boyutları hakkında
bilgi sunmalıdır.

(Rezerve Edilmiş)

(Rezerve Edilmiş)

IBC’ler için gösterim kodu sistemi

Kod, (a)'da belirtilen iki rakamdan oluşacak, bunu (b)'de belirtilen büyük harf(ler) izleyecek ve
arkasından da, münferit bir bölümde bahsi geçiyorsa, IBC kategorisini gösteren bir rakam gelecektir.
 
(a)
 

Tip

Katılar için, dolu veya boşaltılmış

yerçekimiyle

10 kPa (0.1 bar) dan fazla basınç altında

   

Sert Esnek

11

13

21

-

 
(b)     Malzemeler
 
A.     Çelik (tüm tipleri ve yüzey işlemleri)
B.     Alüminyum
C.     Doğal ahşap D.      Kontrplak
F.     Yeniden yapılandırılmış ahşap
G.     Fiber levha
H.     Plastik malzeme
L.     Tekstil
M.    Kağıt, çok katmanlı
N.     Metal (çelik veya alüminyum hariç metal).
 

Kompozit IBC’ler için kodun ikinci pozisyonundaki sırada iki büyük Latin harfi
kullanılacaktır. Bunlardan birincisi IBC'nin iç kabının malzemesini ve ikincisi de IBC'nin dış paketini
ifade edecektir.

Aşağıdaki IBC tipleri ve kodları tahsis edilmiştir:

 

 

Malzeme Kategori Kod Altbaşlık
Metal

A.Çelik

katılar için, yer çekimiyle doldurulmuş veya boşaltılmış

11A

 

6.5.5.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.5.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.5.3

katılar için, basınç altında doldurulmuş veya boşaltılmış

21A

sıvılar için

31A

B. Alüminyum

katılar için, yer çekimiyle doldurulmuş veya

11B

katılar için, basınç altında doldurulmuş veya

21B

sıvılar için

31B

N. Çelik veya alüminyum hariç

katılar için, yer çekimiyle doldurulmuş veya

11N

katılar için, basınç altında doldurulmuş veya

21N

sıvılar için

31N

Esnek

H. Plastik

dokumalı plastik, kaplamasız veya astarsız

13H1

dokumalı plastik, kaplamalı

13H2

dokumalı plastik, astarlı

13H3

dokumalı plastik, kaplamalı ve astarlı

13H4

plastik tabaka

13H5

L. Tekstil

kaplamasız veya astarsız

13L1

kaplamalı

13L2

astarlı

13L3

kaplamalı ve astarlı

13L4

M. Kağıt

çok katmanlı

13M1

çok katmanlı, su geçirmez

13M2

H. Sert plastik

 

katılar için, yer çekimiyle doldurulmuş veya boşaltılmış, yapısal teçhizatla donatılmış

11H1

katılar için, yer çekimiyle doldurulmuş veya boşaltılmış, desteksiz

11H2

katılar için, basınç altında doldurulmuş veya boşaltılmış, yapısal teçhizatla donatılmış

21H1

katılar için, basınç altında doldurulmuş veya boşaltılmış, desteksiz

21H2

sıvılar için, yapısal teçhizatla donatılmış

31H1

sıvılar için, desteksiz

31H2

HZ. Plastik iç kaba sahip, kompozita

katılar için, yer çekimiyle doldurulmuş veya boşaltılmış, sert plastik iç kapla birlikte

11HZ1

 

6.5.5.4

 

katılar için, yer çekimiyle doldurulmuş veya boşaltılmış, esnek plastik iç kapla birlikte

11HZ2

katılar için, basınç altında doldurulmuş veya boşaltılmış, sert plastik iç kapla birlikte

21HZ1

katılar için, basınç altında doldurulmuş veya boşaltılmış, esnek plastik iç kapla birlikte

21HZ2

sıvılar için, sert plastik iç kapla birlikte

31HZ1

sıvılar için, esnek plastik iç kapla birlikte

31HZ2

G. Mukavva

katılar için, yer çekimiyle doldurulmuş veya boşaltılmış

11G

6.5.5.5

Ahşap

C. Doğal ahşap

katılar için, yer çekimiyle doldurulmuş veya boşaltılmış, iç astarla birlikte

11C

 

6.5.5.6

D. Kontrplak

katılar için, yer çekimiyle doldurulmuş veya boşaltılmış, iç astarla birlikte

11D

F. Yeniden yapılandırılmış ahşap

katılar için, yer çekimiyle doldurulmuş veya boşaltılmış, iç astarla birlikte

11F

a Kod, Z harfi yerine, dış muhafaza için kullanılan malzemenin özelliğine atıfta bulunmak amacıyla
6.5.1.4.1 (b)’ye uygun bir büyük harf kullanılarak tamamlanacaktır.

IBC kodunun arkasından "W" harfi gelebilir. “W" harfi, kodun işaret ettiği tiple aynı olmasına
rağmen IBC'nin 6.5.5'tekilerden farklı bir özellikte üretildiğini ve 6.5.1.1.2 zorunlulukları uyarınca
eşdeğer kabul edildiğini göstermektedir.

İşaretleme

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018