Karayolunda Tehlikeli Madde

İşaretleme

İlk işaretleme

 
6.5.2.1.1              ADR  kapsamında  imal  edilen  ve  kullanımı  amaçlanan  her  bir  IBC  
kalıcı,  okunaklı  ve    kolayca
görülen bir yere yerleştirilmiş olan bir işaret taşımalıdır. Harfler, rakamlar ve semboller en az 
12 mm yüksekliğinde olmalı ve aşağıdakileri göstermelidir:
 
(a)        Birleşmiş Milletler ambalaj sembolü                                                  ;
 
 
Bu sembol, bir ambalajın, portatif tankın veya MEGC’nin Bölüm 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6 veya 6.7’nin1 
ilgili zorunluluklarına uygunluk gösterdiğini belgeleme amaçları haricindeki bir amaç için 
kullanılmayacaktır. İşaretin damgalama veya kabartma ile konduğu metal IBC’ler için, sembol yerine 
büyük harflerle "UN" yazılabilir;
(b)     6.5.1.4 kapsamında IBC tipini gösteren kod;
 
(c)       Tasarım tipinin onaylandığı paketleme grubunu (gruplarını) gösteren büyük harf:
 
(i)          Paketleme grubu I, II ve III için X (yalnızca katılara yönelik IBC’ler için);
 
(ii)         Paketleme grubu II ve III için Y;
 
(iii)        Yalnızca paketleme grubu III için Z;
 
 
 
1 Bu sembol UN Model Düzenlemesi Bölüm 6.8’deki kurallara uygun diğer taşıma modları için 
yetkilendirilmiş dökme yük konteynerleri belgelendirmekte de kullanılır.
 
 
(d)     Üretimin yapıldığı ay ve yıl (son iki basamak);
 
(e) Uluslararası trafikte motorlu araçlara yönelik ayırt edici işaret tarafından gösterilen ve 
işaretin tahsisini yapan devlet ; 2
 
(f) Üreticinin adı veya sembolü ya da yetkili makam tarafından belirtilen diğer IBC tanımları;
 
(g) Kg olarak istifleme testi yükü. İstiflemeye uygun olarak tasarlanmış olmayan IBC’ler için, "0" 
rakamı konulacaktır;
 
(h)     Kg cinsinden izin verilen azami brüt kütle.
 
Yukarıdaki istenen birinci işaretleme işlemi, aşağıdaki alt paragrafların belirttiği sırayla  
uygulanacaktır: 6.5.2.2'de istenen işaret ile yetkili makam tarafından gerekli görülen diğer ek 
işaretleme işlemleri işaret bölümlerinin doğru tanımlanmasını mümkün kılacaktır.
 
(a)  ila  (g)   maddeleri  ve  6.5.2.2  kapsamında  uygulanan  işaretlerin  her  bir  bileşeni,   
kolayca    lde örneğin boşluk veya kesme işaretleri ile açıkça ayrılmalıdır.
 
 

Çeşitli IBC tipleri için, yukarıdaki ( a ) ve ( h ) ' y e uygun işaretleme örnekleri:

 

2 Karayolu Trafiğine ilişkin Viyana Konvansiyonu’nda (l968) öngörülen uluslararası trafikte motorlu
araçları ayırt etme işareti.

Ek işaretler

Her IBC, 6.5.2.1'de belirtilen işaretleri ve bunlara ek olarak, muayene için kolaylıkla

erişilebilecek bir yere kalıcı şekilde iliştirilmiş aşınmaya dayanıklı bir plaka üzerinde gösterilebilecek olan aşağıdaki bilgileri taşıyacaktır:

 

 

Ek işaretler

IBC kategorisi

Metal

Sert plastik

Kompozit

Fiber levha

Ahşap

20 °C’de litre kapasitesia

X

X

X

   

kg cinsinden dara kütle a

X

X

X

X

X

Varsa, test (gösterge) basıncı, kPa veya bar a

 

X

X

   

kPa veya bar cinsinden

maksimum doldurma/boşaltma basıncı

X

X

X

   

Gövde malzemesi ve mm cinsinden minimum kalınlığı

X

       

Son sızdırmazlık testi tarihi (ay ve yıl)

X

X

X

   

Son muayene tarihi (ay ve yıl)

X

X

X

   

İmalatçının seri numarası

X

       

İzin verilen maksimum yükb

X

X

X

X

X

 

Kullanılan birim belirtilecektir.

Bkz.6.5.2.2.2. Bu ilave işaret, 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren imal edilen, onarılan veya yeniden imal edilen tüm IBC’ler için geçerli olacaktır (ayrıca bkz. 1.6.1.15).

IBC kullanımda olduğunda izin verilen maksimum geçerli yük istifleme Şekil 6.5.2.2.2.1 veya Şekil 6.5.2.2.2.2.de gösterildiği gibi bir sembol ile gösterilecektir. Sembol dayanıklı ve açıkca görülebilir olacaktır.

 

Minimum boyutlar 100 mm x 100 mm. Olacaktır. Kütleyi gösteren harf ve rakamlar en az 12 mm yükseklikte olacaktır. Boyutsal oklarla gösterilen basılmış yerin içindeki alan kare şeklinde olacaktır. Boyutların tanımlanamadığı hallerde, tüm özellikler bu gösterilenlerle uygun orantıda olacaktır. Sembolün üstünde işaretlenen kütle taarım testinde yüklenen yükü (bakınız 6.5.6.6.4) 1.8 ile bölünen yükü aşmayacaktır.

Esnek IBC’ler, 6.5.2.1'de belirtilen işaretlemelere ek olarak, önerilen kaldırma yöntemlerini gösteren bir resimli yazı taşıyacaktır.

1 Ocak 2011’den sonra imal edilen kompozit IBC’lerin iç kapları, 6.5.2.1.1 (b), (c), (d)’de
belirtilen işaretleri; bu tarihin plastik iç astarın üretimini belirtmek içinse (e) ve (f)’de belirtilen
işaretleri taşıyacaktır. UN ambalaj sembolü uygulanmayacaktır. İşaret, 6.5.2.1.1’de verilen sırada
uygulanacaktır. Dayanıklı ve okunaklı olan bu işaret, iç kap dış muhafazaya yerleştirildiyse hemen
görülebilecek bir konuma yerleştirilecektir.
Plastik iç kabın üretim tarihi, iç kabın üzerine, işaretin geri kalanının yanına da eklenebilir. Bu gibi
hallerde, işarette yer alan yılın son iki harfi ve saatin iç dairesi özdeş olacaktır.Uygun işaretleme
yöntemine şöyle bir örnek verilebilir:
 
NOT: dayanıklı, görünür ve okunaklı biçimde minimum bilgiyi sağlayan diğer yöntemler de kabül
edilebilirdir

 

Kompozit IBC’lerin, dış muhafazaların boş iken taşıma için sökülecekleri şekilde tasarlanmış olduğu
durumlarda (örneğin IBC'nin yeniden kullanımı için onu sevk eden kuruluşa iade edilmesi için),
sökülecek parçaların her biri söküldüğünde, üretim ayı ve yılı ile üreticinin adı ve sembolü ve
yetkili makam tarafından istendiği şekilde IBC'nin diğer tanımlarının işaretlerini taşımalıdır
(bkz. 6.5.2.1.1 (f)).

Tasarım tipine uygunluk

İşaret, IBC’lerin başarıyla test edilmiş bir tasarım tipine tekabül ettiğini ve sertifikada anılan
zorunlulukları karşıladığını ifade etmektedir.

Yeniden imal edilmiş kompozit IBC’lerin işaretlenmesi (31HZ1)

6.5.2.1.1 ve 6.5.2.2’de belirtilen işaret, asıl IBC’den çıkarılacak ve kalıcı olarak okunamaz hale
getirilecek olup, yeni işaretler, ADR’ye uygun şekilde yeniden imal edilmiş IBC’ye uygulanacaktır.

Üretim zorunlulukları

Genel zorunluluklar

IBC’ler dış ortama bağlı bozulmalara karşı dayanıklı olacak veya bunlara karşı eksiksiz
korunacaktır.

IBC’ler normal taşıma koşullarında titreşim etkileri veya sıcaklık, nem veya basınç
değişiklikleri karşısında, içerdikleri malzemelerin hiçbirinin dışarıya çıkmasına izin vermeyecek
şekilde yapılacak ve kapatılacaktır.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018