Karayolunda Tehlikeli Madde

Ek işaretler

Her IBC, 6.5.2.1'de belirtilen işaretleri ve bunlara ek olarak, muayene için kolaylıkla

erişilebilecek bir yere kalıcı şekilde iliştirilmiş aşınmaya dayanıklı bir plaka üzerinde gösterilebilecek olan aşağıdaki bilgileri taşıyacaktır:

 

 

Ek işaretler

IBC kategorisi

Metal

Sert plastik

Kompozit

Fiber levha

Ahşap

20 °C’de litre kapasitesia

X

X

X

   

kg cinsinden dara kütle a

X

X

X

X

X

Varsa, test (gösterge) basıncı, kPa veya bar a

 

X

X

   

kPa veya bar cinsinden

maksimum doldurma/boşaltma basıncı

X

X

X

   

Gövde malzemesi ve mm cinsinden minimum kalınlığı

X

       

Son sızdırmazlık testi tarihi (ay ve yıl)

X

X

X

   

Son muayene tarihi (ay ve yıl)

X

X

X

   

İmalatçının seri numarası

X

       

İzin verilen maksimum yükb

X

X

X

X

X

 

Kullanılan birim belirtilecektir.

Bkz.6.5.2.2.2. Bu ilave işaret, 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren imal edilen, onarılan veya yeniden imal edilen tüm IBC’ler için geçerli olacaktır (ayrıca bkz. 1.6.1.15).

IBC kullanımda olduğunda izin verilen maksimum geçerli yük istifleme Şekil 6.5.2.2.2.1 veya Şekil 6.5.2.2.2.2.de gösterildiği gibi bir sembol ile gösterilecektir. Sembol dayanıklı ve açıkca görülebilir olacaktır.

 

Minimum boyutlar 100 mm x 100 mm. Olacaktır. Kütleyi gösteren harf ve rakamlar en az 12 mm yükseklikte olacaktır. Boyutsal oklarla gösterilen basılmış yerin içindeki alan kare şeklinde olacaktır. Boyutların tanımlanamadığı hallerde, tüm özellikler bu gösterilenlerle uygun orantıda olacaktır. Sembolün üstünde işaretlenen kütle taarım testinde yüklenen yükü (bakınız 6.5.6.6.4) 1.8 ile bölünen yükü aşmayacaktır.

Esnek IBC’ler, 6.5.2.1'de belirtilen işaretlemelere ek olarak, önerilen kaldırma yöntemlerini gösteren bir resimli yazı taşıyacaktır.

1 Ocak 2011’den sonra imal edilen kompozit IBC’lerin iç kapları, 6.5.2.1.1 (b), (c), (d)’de
belirtilen işaretleri; bu tarihin plastik iç astarın üretimini belirtmek içinse (e) ve (f)’de belirtilen
işaretleri taşıyacaktır. UN ambalaj sembolü uygulanmayacaktır. İşaret, 6.5.2.1.1’de verilen sırada
uygulanacaktır. Dayanıklı ve okunaklı olan bu işaret, iç kap dış muhafazaya yerleştirildiyse hemen
görülebilecek bir konuma yerleştirilecektir.
Plastik iç kabın üretim tarihi, iç kabın üzerine, işaretin geri kalanının yanına da eklenebilir. Bu gibi
hallerde, işarette yer alan yılın son iki harfi ve saatin iç dairesi özdeş olacaktır.Uygun işaretleme
yöntemine şöyle bir örnek verilebilir:
 
NOT: dayanıklı, görünür ve okunaklı biçimde minimum bilgiyi sağlayan diğer yöntemler de kabül
edilebilirdir

 

Kompozit IBC’lerin, dış muhafazaların boş iken taşıma için sökülecekleri şekilde tasarlanmış olduğu
durumlarda (örneğin IBC'nin yeniden kullanımı için onu sevk eden kuruluşa iade edilmesi için),
sökülecek parçaların her biri söküldüğünde, üretim ayı ve yılı ile üreticinin adı ve sembolü ve
yetkili makam tarafından istendiği şekilde IBC'nin diğer tanımlarının işaretlerini taşımalıdır
(bkz. 6.5.2.1.1 (f)).

Tasarım tipine uygunluk

İşaret, IBC’lerin başarıyla test edilmiş bir tasarım tipine tekabül ettiğini ve sertifikada anılan
zorunlulukları karşıladığını ifade etmektedir.

Yeniden imal edilmiş kompozit IBC’lerin işaretlenmesi (31HZ1)

6.5.2.1.1 ve 6.5.2.2’de belirtilen işaret, asıl IBC’den çıkarılacak ve kalıcı olarak okunamaz hale
getirilecek olup, yeni işaretler, ADR’ye uygun şekilde yeniden imal edilmiş IBC’ye uygulanacaktır.

Üretim zorunlulukları

Genel zorunluluklar

IBC’ler dış ortama bağlı bozulmalara karşı dayanıklı olacak veya bunlara karşı eksiksiz
korunacaktır.

IBC’ler normal taşıma koşullarında titreşim etkileri veya sıcaklık, nem veya basınç
değişiklikleri karşısında, içerdikleri malzemelerin hiçbirinin dışarıya çıkmasına izin vermeyecek
şekilde yapılacak ve kapatılacaktır.

IBC’ler ve kapakları, aşağıdakilere yol açmayacak şekilde, içinde taşınan maddelerle uyumlu bir
malzemeden yapılmış olacak veya içerden korunacaklardır:
(a) Kullanımlarını tehlikeli hale getirecek şekilde malzemeden etkilenme;
(b) Taşınan maddelerin reaksiyona girmesine veya çözülmesine neden olması veya
IBC’lerle zararlı veya tehlikeli bileşikler oluşturması.

Conta kullanılıyorsa, bunlar IBC’lerde taşınan malzemelerden etkilenmeye maruz
kalmayacak malzemelerden yapılacaktır.

Tüm hizmet teçhizatı, elleçleme ve taşıma sırasında oluşabilecek hasarlar sonucu
malzemelerin kaçma riski en aza inecek şekilde yerleştirilecek ve korunacaktır.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018