Karayolunda Tehlikeli Madde

Yeniden imal edilmiş kompozit IBC’lerin işaretlenmesi (31HZ1)

6.5.2.1.1 ve 6.5.2.2’de belirtilen işaret, asıl IBC’den çıkarılacak ve kalıcı olarak okunamaz hale
getirilecek olup, yeni işaretler, ADR’ye uygun şekilde yeniden imal edilmiş IBC’ye uygulanacaktır.

Üretim zorunlulukları

Genel zorunluluklar

IBC’ler dış ortama bağlı bozulmalara karşı dayanıklı olacak veya bunlara karşı eksiksiz
korunacaktır.

IBC’ler normal taşıma koşullarında titreşim etkileri veya sıcaklık, nem veya basınç
değişiklikleri karşısında, içerdikleri malzemelerin hiçbirinin dışarıya çıkmasına izin vermeyecek
şekilde yapılacak ve kapatılacaktır.

IBC’ler ve kapakları, aşağıdakilere yol açmayacak şekilde, içinde taşınan maddelerle uyumlu bir
malzemeden yapılmış olacak veya içerden korunacaklardır:
(a) Kullanımlarını tehlikeli hale getirecek şekilde malzemeden etkilenme;
(b) Taşınan maddelerin reaksiyona girmesine veya çözülmesine neden olması veya
IBC’lerle zararlı veya tehlikeli bileşikler oluşturması.

Conta kullanılıyorsa, bunlar IBC’lerde taşınan malzemelerden etkilenmeye maruz
kalmayacak malzemelerden yapılacaktır.

Tüm hizmet teçhizatı, elleçleme ve taşıma sırasında oluşabilecek hasarlar sonucu
malzemelerin kaçma riski en aza inecek şekilde yerleştirilecek ve korunacaktır.

IBC’ler, bağlantıları ve hizmet ve yapısal teçhizatları, içerdikleri malzemede kayba yol
açmadan, bunların iç basıncı ile normal elleçleme ve taşıma baskılarına karşı koyacak şekilde
tasarlanacaklardır. İstifleme amaçlı IBC’ler, istiflemeye uygun şekilde tasarlanacaklardır. IBC’lerin
kaldırma ve güvenlik özellikleri, bariz bir bükülme veya aksaklık olmadan, normal elleçleme ve
taşıma baskılarına karşı koyacak güçte ve IBC’lerin herhangi bir bölümünde istenmeyen bir baskıya
yol açmayacak şekilde yerleştirilecektir.

IBC'nin bir çerçeve içerisindeki bir gövdeden oluşması durumunda, aşağıdaki hususlar hesaba katılarak
tasarlanacaktır:
(a) Gövde çerçeveye, gövde malzemesine zarar verecek şekilde sürtünmeyecek ve onu
aşındırmayacaktır;
(b) Gövde her zaman çerçevenin içinde muhafaza edilecektir;
(c) Teçhizat bileşenleri, gövde ile çerçeve arasındaki bağlantılar göreceli genleşme veya harekete
izin veriyorsa bunlardan zarar görmeyecek şekilde sabitlenecektir.

Bir alt boşaltma valfı bulunuyorsa, bu kapalı konumda sabitlenecek ve tüm boşaltma sistemi
hasardan uygun bir biçimde korunacaktır. Seviye kapaklarına sahip valflar, kazara açılma riskine karşı
korunabilecek ve açık veya kapalı konumda hemen görünür yerlerde olacaktır. Sıvı içeren IBC’lerde
boşaltma ağzının sızdırmazlığını sağlayacak boş bir flanş veya buna eşdeğer bir cihaz gibi ikinci bir
mekanizma bulunacaktır.

Test, belgelendirme ve muayene

Kalite güvence: Üretilen, yeniden üretilen veya onarılan IBC’lerin bu Bölümdeki hükümleri
karşılamasını temin etmek amacıyla IBC’ler Yetkili makamu tatmin eden bir kalite güvence
programına göre üretilmeli, onarılmalı ve test edilmelidir.
NOT: İzlenebilecek prosedürler hakkında rehberlik için, ISO 16106:2006 "Ambalaj – Tehlikeli
maddeler için taşıma ambalajları – Tehlikeli madde ambalajları, orta boy hacimli konteynerler
(IBC’ler) ve büyük ambalajlar –ISO 9001’in uygulanmasına yönelik kılavuz ilkelere başvurulabilir.

Test zorunlulukları: IBC’ler tasarım tipi testlerine ve ilgili durumlarda, 6.5.4.4 maddesine göre
başlangıç ve periyodik testlere tabi tutulacaklardır.

Sertifikasyon: Her IBC tasarım tipi ile ilgili olarak, teçhizatı da dahil olmak üzere, tasarım tipinin
test hükümlerini karşıladığını kanıtlayan bir sertifika ve işaret (6.5.2'deki gibi) düzenlenecektir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018