Karayolunda Tehlikeli Madde

Onarılan IBC’ler

Bir IBC çarpışma (örneğin bir kaza) veya başka bir nedenle hasar görmüşse, tasarım tipine uygun
bir biçimde tamir edilecek veya bir şekilde bakımı yapılacaktır (1.2.1'deki "IBC’lerin düzenli
bakımları" tanımına bakınız). Hasar görmüş olan sert plastikten mamul IBC’lerin gövdeleri ile
kompozit IBC’lerin iç hazneleri değiştirilecektir.

ADR'deki diğer test ve muayene zorunluluklarına ek olarak, IBC’ler 6.5.4.4’te ön görülen test ve
muayene zorunluluklarına tabi tutulacak ve her tamir edildiklerinde, istenen raporlar hazırlanacaktır.

Onarımdan sonra testleri ve muayeneleri yürüten Taraf, üreticinin UN tasarım tipi işaretlemesine yakın
bir yere, aşağıdaki hususları göstermek üzere, kendi işaretini kalıcı olarak koyacaktır:
(a) Testlerin ve muayenelerin yürütüldüğü Devlet;
(b) Testleri ve muayeneleri gerçekleştiren tarafın adı veya yetkili sembolü ve
(c) Testlerin ve muayenelerin tarihi (yıl, ay).

6.5.4.5.2 kapsamında yürütülen test ve muayenelerin, iki buçuk yıllık ve beş yıllık periyodik testler
ve muayenelerin gereksinimlerini karşıladığı düşünülebilir.

IBC’ler için özel zorunluluklar

Metal IBC’ler için özel zorunluluklar

Bu zorunluluklar, katıların ve sıvıların taşınmasına yönelik metal IBC’lere uygulanmaktadır. Metal
IBC’lerin üç kategorisi bulunmaktadır:
(a) Katılar için yer çekimi altında doldurulan veya boşaltılan IBC’ler (11A, 11B, 11N);
(b) Katılar için, 10 kPa’dan (0,1 bar) yüksek bir gösterge basıncında doldurulan veya
boşaltılan IBC’ler (21A, 21B, 21N) ve
(c) Sıvılar için IBC’ler (31A, 31B, 3 31N).

 

Gövdeler kaynak işleminin yapılabilirliğinin tamamen gösterildiği uygun bir yumuşak
malzemeden yapılmış olacaktır. Kaynaklar titizlikle yapılacak ve tam bir güvenlik sağlayacaktır.
Malzemenin düşük sıcaklıktaki performansı hesaba katılacaktır.

Farklı metallerin yan yana oluşundan kaynaklanan galvanik hareketin yol açacağı hasarın
önlenmesine dikkat edilecektir.

Alevlenir sıvıların taşınmasına yönelik olarak kullanılan alüminyum IBC’lerde, alüminyum ile
sürtünme veya çarpma şeklinde temas sonucu tehlikeli bir reaksiyona neden olabilecek paslanma
ihtimali bulunan korunmamış çelikten yapılmış kapak, örtü, vb. hareketli parça bulunmayacaktır.

Asgari duvar kalınlığı:

(a)

Rm x A0 = 10 000 değerinde bir ürüne sahip olan bir referans çeliği için, cidar kalınlığı aşağıdakilerden az olmayacaktır:

 

Mm cinsinden duvar

Tip 11A, 11B, 11N

Tip 21A, 21B, 21N, 31A, 31B, 31N

Korumasız

Korumalı

Korumasız

Korumalı

C ≤ 1000

2.0

1.5

2.5

2.0

1000 < C ≤ 2000

T = C/2000 + 1,5

T = C/2000 +1,0

T = C/2000 +2,0

T = C/2000 + 1,5

2000 < C ≤ 3000

T = C/2000 + 1,5

T = C/2000 +1,0

T = C/1000 +1,0

T = C/2000 + 1,5

 

Bu denklemde: A= gerilme baskısı altındaki kırıkta kullanılacak referans çeliğin asgari

uzaması (yüzde olarak) (bakınız 6.5.5.1.5);

 

(b) (a)’da açıklanan referans çelik haricindeki metaller için, asgari duvar kalınlığı aşağıdaki formülle belirlenir:

 

Bu denklemde:          
 
e1      = kullanılacak metal için istenen eşdeğer kalınlık (mm olarak);
 
e0       = referans çelik için istenen asgari duvar kalınlığı (mm olarak);
 
Rm1 = Kullanılacak metalin garanti edilen asgari gerilme direnci (N/mm2 cinsinden) (bkz (c));
 
A1 = gerilme baskısı altında kırıkta kullanılan metalin asgari uzaması (yüzde olarak) (bakınız 6.5.5.1.5).
 
Bununla birlikte, cidar kalınlığı hiçbir şekilde 1,5 mm'den az olmayacaktır.
 
(c) (b)'de tarif edilen hesaplama amaçları bakımından, kullanılacak metalin garanti edilen asgari 
gerilme mukavemeti (Rm1) ulusal veya uluslararası malzeme standartlarına göre kabul edilmiş asgari 
değer olacaktır. Bununla birlikte, östenit çelikler için, malzeme standartlarına göre belirlenmiş 
olan Rm değeri, malzeme muayene sertifikasında daha yüksek bir değer beyan ediliyorsa % 15 
arttırılabilir. Söz konusu malzeme için hiçbir malzeme standardı yoksa Rm'nin
ayene sertifikasında beyan edilen asgari değer olacaktır.
 

 

Basınç tahliye zorunlulukları: Sıvılara yönelik I BC'ler, gövdede hiçbir hasarın olmamasını
sağlamak için, herhangi bir yangın durumunda uygun miktarda buharın dışarı çıkmasını sağlayacak
nitelikte olacaktır. Bu, klasik basınç tahliye cihazlarıyla veya başka yapısal vasıtalarla sağlanabilir.
Boşaltmaya başlama basıncı 65kPa’dan (0,65 bar) yüksek ve IBC’lerde 550C'de, 4.1.1.4'te
tanımlandığı şekilde azami doldurma derecesi bazında saptanmış toplam ayar basıncından düşük
(yani doldurulan maddenin buhar basıncı artı hava veya diğer atıl gazların kısmi basıncı eksi 100 kPa
(1 bar)) olmayacaktır. Gerekli tahliye cihazları buhar alanına takılmalıdır.

Esnek IBC’ler için özel zorunluluklar

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018