Karayolunda Tehlikeli Madde

Metal IBC’ler için özel zorunluluklar

Bu zorunluluklar, katıların ve sıvıların taşınmasına yönelik metal IBC’lere uygulanmaktadır. Metal
IBC’lerin üç kategorisi bulunmaktadır:
(a) Katılar için yer çekimi altında doldurulan veya boşaltılan IBC’ler (11A, 11B, 11N);
(b) Katılar için, 10 kPa’dan (0,1 bar) yüksek bir gösterge basıncında doldurulan veya
boşaltılan IBC’ler (21A, 21B, 21N) ve
(c) Sıvılar için IBC’ler (31A, 31B, 3 31N).

 

Gövdeler kaynak işleminin yapılabilirliğinin tamamen gösterildiği uygun bir yumuşak
malzemeden yapılmış olacaktır. Kaynaklar titizlikle yapılacak ve tam bir güvenlik sağlayacaktır.
Malzemenin düşük sıcaklıktaki performansı hesaba katılacaktır.

Farklı metallerin yan yana oluşundan kaynaklanan galvanik hareketin yol açacağı hasarın
önlenmesine dikkat edilecektir.

Alevlenir sıvıların taşınmasına yönelik olarak kullanılan alüminyum IBC’lerde, alüminyum ile
sürtünme veya çarpma şeklinde temas sonucu tehlikeli bir reaksiyona neden olabilecek paslanma
ihtimali bulunan korunmamış çelikten yapılmış kapak, örtü, vb. hareketli parça bulunmayacaktır.

Asgari duvar kalınlığı:

(a)

Rm x A0 = 10 000 değerinde bir ürüne sahip olan bir referans çeliği için, cidar kalınlığı aşağıdakilerden az olmayacaktır:

 

Mm cinsinden duvar

Tip 11A, 11B, 11N

Tip 21A, 21B, 21N, 31A, 31B, 31N

Korumasız

Korumalı

Korumasız

Korumalı

C ≤ 1000

2.0

1.5

2.5

2.0

1000 < C ≤ 2000

T = C/2000 + 1,5

T = C/2000 +1,0

T = C/2000 +2,0

T = C/2000 + 1,5

2000 < C ≤ 3000

T = C/2000 + 1,5

T = C/2000 +1,0

T = C/1000 +1,0

T = C/2000 + 1,5

 

Bu denklemde: A= gerilme baskısı altındaki kırıkta kullanılacak referans çeliğin asgari

uzaması (yüzde olarak) (bakınız 6.5.5.1.5);

 

(b) (a)’da açıklanan referans çelik haricindeki metaller için, asgari duvar kalınlığı aşağıdaki formülle belirlenir:

 

Bu denklemde:          
 
e1      = kullanılacak metal için istenen eşdeğer kalınlık (mm olarak);
 
e0       = referans çelik için istenen asgari duvar kalınlığı (mm olarak);
 
Rm1 = Kullanılacak metalin garanti edilen asgari gerilme direnci (N/mm2 cinsinden) (bkz (c));
 
A1 = gerilme baskısı altında kırıkta kullanılan metalin asgari uzaması (yüzde olarak) (bakınız 6.5.5.1.5).
 
Bununla birlikte, cidar kalınlığı hiçbir şekilde 1,5 mm'den az olmayacaktır.
 
(c) (b)'de tarif edilen hesaplama amaçları bakımından, kullanılacak metalin garanti edilen asgari 
gerilme mukavemeti (Rm1) ulusal veya uluslararası malzeme standartlarına göre kabul edilmiş asgari 
değer olacaktır. Bununla birlikte, östenit çelikler için, malzeme standartlarına göre belirlenmiş 
olan Rm değeri, malzeme muayene sertifikasında daha yüksek bir değer beyan ediliyorsa % 15 
arttırılabilir. Söz konusu malzeme için hiçbir malzeme standardı yoksa Rm'nin
ayene sertifikasında beyan edilen asgari değer olacaktır.
 

 

Basınç tahliye zorunlulukları: Sıvılara yönelik I BC'ler, gövdede hiçbir hasarın olmamasını
sağlamak için, herhangi bir yangın durumunda uygun miktarda buharın dışarı çıkmasını sağlayacak
nitelikte olacaktır. Bu, klasik basınç tahliye cihazlarıyla veya başka yapısal vasıtalarla sağlanabilir.
Boşaltmaya başlama basıncı 65kPa’dan (0,65 bar) yüksek ve IBC’lerde 550C'de, 4.1.1.4'te
tanımlandığı şekilde azami doldurma derecesi bazında saptanmış toplam ayar basıncından düşük
(yani doldurulan maddenin buhar basıncı artı hava veya diğer atıl gazların kısmi basıncı eksi 100 kPa
(1 bar)) olmayacaktır. Gerekli tahliye cihazları buhar alanına takılmalıdır.

Esnek IBC’ler için özel zorunluluklar

Bu zorunluluklar aşağıda belirtilen tiplerdeki esnek IBC’ler için geçerlidir:
13H1 dokumalı plastik, kaplamasız veya astarsız
13H2 dokumalı plastik, kaplamalı
13H3 dokumalı plastik, astarlı
13H4 dokumalı plastik, kaplamalı ve astarlı
13H5 plastik tabaka
13L1 tekstil, kaplamasız veya astarsız
13L2 tekstil, kaplamalı
13L3 tekstil, astarlı
13L4 tekstil, kaplamalı ve astarlı
13M1 kağıt, çok katmanlı
13M2 kağıt, çok katlı, su geçirmez
Esnek IBC’ler sadece katıları taşımak için tasarlanmıştır.

Gövdeler uygun malzemelerden mamul olacaktır. Malzemenin dayanıklılığı ve esnek IBC'nin
yapısı kapasitesine ve kullanım amacına uygun olacaktır.

13M1 ve 13M2 tipi esnek IBC’lerin üretiminde kullanılan tüm malzemeler, en az 24 saat süreyle
tamamen suya batırma testinden sonra, %67 nispi neme veya daha azına göre koşullanmış olan
malzemenin başlangıçta ölçülen gerilim kuvvetinin en az %85'ini koruyacaktır.

Bağlantı yerleri dikiş, ısıl sızdırmazlık, yapıştırma veya eşdeğer başka bir yöntemle
oluşturulacaktır. Dikilmiş bütün bağlantı uçları güvenli hale getirilecektir.

Esnek IBC’ler, ultraviyole ışınlarının veya iklim koşullarının veya içinde taşıdığı maddenin yol
açtığı eskimeye ve bozunmaya yeterli ölçüde dirençli olacak; amaçlanan kullanıma uygun bir şekilde
hizmet edecektir.

Esnek plastik IBC’ler için ultraviyole radyasyona karşı koruma gerekliyse, karbon siyah tabaka
veya uygun diğer pigmentlerin veya inhibitörlerin ilavesi ile bu sağlanmalıdır. Bu katkı
maddeleri, taşınan maddeler ile uyumlu olmalı ve gövdenin kullanım ömrü boyunca etkin kalmalıdır.
Test edilmiş tasarım tipinin üretiminde kullanılanların dışındaki karbon siyahı, pigmentler veya
inhibitörlerin kullanılması durumunda; karbon siyah içeriğindeki, pigment içeriğindeki veya inhibitör
içeriğindeki değişikliklerin, üretim malzemesinin fiziksel özelliklerini olumsuz etkilememesi kaydıyla,
yeniden test işleminden vazgeçilebilir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018