Karayolunda Tehlikeli Madde

Esnek IBC’ler için özel zorunluluklar

Bu zorunluluklar aşağıda belirtilen tiplerdeki esnek IBC’ler için geçerlidir:
13H1 dokumalı plastik, kaplamasız veya astarsız
13H2 dokumalı plastik, kaplamalı
13H3 dokumalı plastik, astarlı
13H4 dokumalı plastik, kaplamalı ve astarlı
13H5 plastik tabaka
13L1 tekstil, kaplamasız veya astarsız
13L2 tekstil, kaplamalı
13L3 tekstil, astarlı
13L4 tekstil, kaplamalı ve astarlı
13M1 kağıt, çok katmanlı
13M2 kağıt, çok katlı, su geçirmez
Esnek IBC’ler sadece katıları taşımak için tasarlanmıştır.

Gövdeler uygun malzemelerden mamul olacaktır. Malzemenin dayanıklılığı ve esnek IBC'nin
yapısı kapasitesine ve kullanım amacına uygun olacaktır.

13M1 ve 13M2 tipi esnek IBC’lerin üretiminde kullanılan tüm malzemeler, en az 24 saat süreyle
tamamen suya batırma testinden sonra, %67 nispi neme veya daha azına göre koşullanmış olan
malzemenin başlangıçta ölçülen gerilim kuvvetinin en az %85'ini koruyacaktır.

Bağlantı yerleri dikiş, ısıl sızdırmazlık, yapıştırma veya eşdeğer başka bir yöntemle
oluşturulacaktır. Dikilmiş bütün bağlantı uçları güvenli hale getirilecektir.

Esnek IBC’ler, ultraviyole ışınlarının veya iklim koşullarının veya içinde taşıdığı maddenin yol
açtığı eskimeye ve bozunmaya yeterli ölçüde dirençli olacak; amaçlanan kullanıma uygun bir şekilde
hizmet edecektir.

Esnek plastik IBC’ler için ultraviyole radyasyona karşı koruma gerekliyse, karbon siyah tabaka
veya uygun diğer pigmentlerin veya inhibitörlerin ilavesi ile bu sağlanmalıdır. Bu katkı
maddeleri, taşınan maddeler ile uyumlu olmalı ve gövdenin kullanım ömrü boyunca etkin kalmalıdır.
Test edilmiş tasarım tipinin üretiminde kullanılanların dışındaki karbon siyahı, pigmentler veya
inhibitörlerin kullanılması durumunda; karbon siyah içeriğindeki, pigment içeriğindeki veya inhibitör
içeriğindeki değişikliklerin, üretim malzemesinin fiziksel özelliklerini olumsuz etkilememesi kaydıyla,
yeniden test işleminden vazgeçilebilir.

Malzemenin fiziksel veya kimyasal özelliklerini ters yönde etkilememek koşuluyla, eskimeye karşı
direnci geliştirmek veya başka amaçlarla, gövde malzemesinin içine katkı maddeleri eklenebilir.

IBC gövdelerinin üretiminde, kullanılmış haznelerin geri kazanımıyla elde edilen hiçbir
malzeme kullanılmayacaktır. Bununla birlikte, aynı üretim sürecinden geçen üretim artıkları veya
hurdalar kullanılabilir. Daha önceki kullanımları sırasında hasar görmemiş olmaları koşuluyla,
bağlantı parçaları veya palet tabanları gibi bileşenler de kullanılabilir.

Doldurulduklarında, yüksekliğin ene oranı 2:1'den fazla olmayacaktır.

Astar uygun bir malzemeden yapılmış olacaktır. Kullanılan malzemenin sağlamlığı ve astarın
yapım şekli, IBC’nin kapasitesine ve kullanım amacına uygun olmalıdır. Bağlantılar ve kapaklar
geçirmez olacak ve normal elleçleme ve taşıma koşulları altında meydana gelebilecek
basınçlara ve çarpmalara karşı dayanabilme yeteneğine sahip olacaktır.

Sert plastik IBC’ler için özel zorunluluklar

Bu zorunluluklar, katıların ve sıvıların taşınmasına yönelik sert plastik IBC’ler için geçerlidir.
Sert plastik IBC’ler aşağıdaki tiplerdedir:
11H1 IBC’ler istiflendiğinde toplam yüke dayanacak şekilde tasarlanmış olan yapısal
teçhizatla donatılmış, yoğunlukla doldurulan veya boşaltılan katılar için
11H2 desteksiz duran, yoğunlukla doldurulan veya boşaltılan katılar için
21H1 IBC’ler istiflendiğinde toplam yüke dayanacak şekilde tasarlanmış olan yapısal
teçhizatla donatılmış, basınç altında doldurulan veya boşaltılan katılar için
21H2 desteksiz duran, basınç altında doldurulan veya boşaltılan katılar için
31H1 IBC’ler istiflendiğinde toplam yüke dayanacak şekilde tasarlanmış olan yapısal
teçhizatla donatılmış, sıvılar için
31H2 desteksiz duran, sıvılar için.

Gövde, uygun plastik malzemeden üretilmeli; kapasitesi ve kullanım amacına göre yeterince
dayanıklı olmalıdır. Malzeme, taşınan madde veya ultraviyole radyasyon nedeniyle
bozulmaya ve yıpranmaya karşı yeterince dayanıklı olmalıdır. Düşük sıcaklıktaki performansı hesaba
katılacaktır. Taşınan maddenin herhangi bir şekilde nüfuzu, normal taşıma koşulları altında herhangi
bir tehlike teşkil etmeyecektir.

Ultraviyole radyasyona karşı koruma gerekliyse, karbon siyah tabaka veya uygun diğer renklerin
veya inhibitörlerin ilavesi ile bu sağlanmalıdır. Bu katkı maddeleri, taşınan maddeler ile
uyumlu olmalı ve gövdenin kullanım ömrü boyunca etkin kalmalıdır. Test edilmiş tasarım tipinin
üretiminde kullanılanların dışındaki karbon siyahı, pigmentler veya inhibitörlerin kullanılması
durumunda; karbon siyah içeriğindeki, pigment içeriğindeki veya inhibitör içeriğindeki değişikliklerin,
üretim malzemesinin fiziksel özelliklerini olumsuz etkilememesi kaydıyla, yeniden test işleminden
vazgeçilebilir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018