Karayolunda Tehlikeli Madde

Fiber levha IBC’ler için özel zorunluluklar

Bu zorunluluklar, yoğunlukla doldurulmuş veya boşaltılmış katıların taşınması amacıyla fiber
levhadan üretilmiş IBC için geçerli olacaktır. Fiber levhadan yapılmış IBC’ler aşağıdaki tiptedir: 11G.

Fiber levha IBC’ler, üst kaldırma mekanizmalarını bulundurmayacaktır.

Gövde, IBC’nin kapasitesine ve kullanım amacına uygun şekilde sağlam ve kaliteli sert veya çift yönlü
oluklu fiber levhadan (tek veya çok duvarlı) yapılmalıdır. Dış yüzey, kütle artışının su emilimini
saptamada kullanılan Cobb metoduyla 30 dakikayı aşkın bir süre boyunca yürütülen testte belirlenen
155 gr/m2’den (bkz. ISO 535:1991'e bakın) daha fazla olmayacağı bir suya dirence sahip olacaktır.
Uygun bükme özelliklerine sahip olmalıdır. Fiber levha çatlama, yüzey kırılması veya beklenmeyen
bükülmeler olmaksızın birleşmeye müsaade edecek şekilde kesilmeli, çizgisiz katlanmalı ve oluğa
oturtulmalıdır. Oluklu fiber levha yivleri yüzeylere sıkıca yapışmalıdır.

Duvarlar, tavan ve taban dâhil, ISO 3036:1975'e göre asgari 15 J'lik bir delinme direncine sahip
olacaktır.

IBC’lerin gövdesindeki üretim bağlantı yerleri, uygun bir katlamayla yapılacaktır ve
bantlanacak, yapıştırılacak, metal tutturucularla bir araya getirilecek veya en az bunlara eşdeğer bir
şekilde tutturulacaktır. Bağlantı işlemi yapıştırma veya bantlama ile gerçekleştiğinde suya dayanıklı
yapıştırıcı kullanılmalıdır. Metal zımbalar, sabitlenecek tüm parçalar içerisinden geçecek olup, hiçbir
iç astarın bu zımbalar nedeniyle aşınması veya parçalanması söz konusu olmayacak şekilde
yerleştirilecektir.

Astar uygun bir malzemeden yapılmış olacaktır. Kullanılan malzemenin sağlamlığı ve astarın yapım
şekli, IBC’nin kapasitesine ve kullanım amacına uygun olmalıdır. Bağlantılar ve kapaklar geçirmez
olacak ve normal elleçleme ve taşıma koşulları altında meydana gelebilecek basınçlara ve
çarpmalara karşı dayanabilme yeteneğine sahip olacaktır.

IBC'nin parçasını oluşturan herhangi bir entegre palet tabanı veya herhangi bir sökülebilir palet,
azami izin verilebilir brüt kütlesine kadar doldurulmuş olan IBC ile mekanik elleçlemeye
uygun olacaktır.

Palet veya entegre taban, IBC'nin tabanında elleçleme sırasında hasara neden olabilecek
herhangi bir çıkıntının bulunmayacağı şekilde tasarlanacaktır.

Gövde, elleçleme ve taşımada dengeyi sağlamak için herhangi bir ayrılabilir palete güvenlice
sabitlenecektir. Ayrılabilir bir palet kullanıldığında, üst yüzeyinde IBC'ye zarar verebilecek
herhangi bir sivri çıkıntı bulunmayacaktır.

İstifleme performansını arttırmak için, ahşap destekler gibi güçlendirme elemanları
kullanılabilir; ancak bunlar astara dıştan donatılacaktır.

IBC’lerin istifleme amacına yönelik olduğu durumlarda, taşıyıcı yüzey yükü güvenli bir biçimde
dayanacak şekilde dağıtacaktır.

Ahşap IBC’ler için özel zorunluluklar

Bu zorunluluklar, yoğunlukla doldurulmuş veya boşaltılmış katıların taşınması amacıyla
ahşaptan mamul IBC’ler için geçerlidir. Ahşap IBC’ler aşağıdaki tiplerdedir:
11C İç astarlı doğal ahşap
11D İç astara sahip kontrplak
11F İç astarlı yeniden yapılandırılmış ahşap.

Ahşap IBC’lerde, üst kaldırma mekanizmalarını bulunmayacaktır.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018