Karayolunda Tehlikeli Madde

Ahşap IBC’ler için özel zorunluluklar

Bu zorunluluklar, yoğunlukla doldurulmuş veya boşaltılmış katıların taşınması amacıyla
ahşaptan mamul IBC’ler için geçerlidir. Ahşap IBC’ler aşağıdaki tiplerdedir:
11C İç astarlı doğal ahşap
11D İç astara sahip kontrplak
11F İç astarlı yeniden yapılandırılmış ahşap.

Ahşap IBC’lerde, üst kaldırma mekanizmalarını bulunmayacaktır.

Kullanılan malzemenin sağlamlığı ve gövdenin yapım şekli IBC’nin kapasitesine ve kullanım amacına
uygun olmalıdır.

Doğal ahşap iyi kurutulmuş, ticari kurulukta olmalı ve IBC’nin herhangi bir kısmının
sağlamlığını malzeme açısından azaltabilecek bir kusur içermemelidir. IBC’nin her bir kısmı, bir adet
parça veya eşdeğerinden oluşmalıdır. Uygun bir yapıştırma montaj yöntemi (örneğin Lindermann
bağlantısı, dil ve oyuk bağlantısı, gemi bindirme payı veya kiniş bağlantısı) veya her bağlantıda en az
iki oluklu metal bağlantısı olan düz uçlu bağlantı kullanıldığında veya en az bunlara eşit etkinlikte
başka yöntemler kullanıldığında parçalar, tek parça kabul edilmektedirler.

Kontrplak gövdeler en az üç katlı olmalıdır. Soyma, kesme veya biçilmiş kaplamadan mamul ve kuru
olmalıdır; gövdenin dayanıklılığını azaltacak malzeme kusurlarını içermemelidir. Tüm katmanlar
birbirlerine suya dayanıklı yapıştırıcılar ile birleştirilmelidir. Kutunun üretiminde kontrplakla birlikte
uygun diğer malzemeler kullanılabilir.

Yeniden yapılandırılmış ahşaptan mamul gövdeler, sert odunlifi levha, yonga levha veya diğer
bir uygun bir tipte suya dayanıklı yeniden yapılandırılmış ahşaptan mamul olmalıdır.

IBC’ler, köşelerden veya uçlarından sağlam şekilde çivilenmeli ya da sabitlenmelidir veya uygun
cihazlarla birleştirilmelidir.

Astar uygun bir malzemeden yapılmış olacaktır. Kullanılan malzemenin sağlamlığı ve astarın yapım
şekli, IBC’nin kapasitesine ve kullanım amacına uygun olmalıdır. Bağlantılar ve kapaklar
geçirmez olacak ve normal elleçleme ve taşıma koşulları altında meydana gelebilecek
basınçlara ve çarpmalara karşı dayanabilme yeteneğine sahip olacaktır.

IBC'nin parçasını oluşturan herhangi bir entegre palet tabanı veya herhangi bir sökülebilir palet,
azami izin verilebilir brüt kütlesine kadar doldurulmuş olan IBC ile mekanik elleçlemeye
uygun olacaktır.

Palet veya entegre taban, IBC'nin tabanında elleçleme sırasında hasara neden olabilecek
herhangi bir çıkıntının bulunmayacağı şekilde tasarlanacaktır.

Gövde, elleçleme ve taşımada dengeyi sağlamak için herhangi bir ayrılabilir palete güvenlice
sabitlenecektir. Ayrılabilir bir palet kullanıldığında, üst yüzeyinde IBC'ye zarar verebilecek
herhangi bir sivri çıkıntı bulunmayacaktır.

İstifleme performansını arttırmak için, ahşap destekler gibi güçlendirme elemanları
kullanılabilir; ancak bunlar astara dıştan donatılacaktır.

IBC’lerin istifleme amacına yönelik olduğu durumlarda, taşıyıcı yüzey yükü güvenli bir biçimde
dayanacak şekilde dağıtacaktır.

IBC’ler için test zorunlulukları

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018