Karayolunda Tehlikeli Madde

Doğrultma testi

Uygulanabilirlik

Üstten veya yandan kaldırılmak üzere tasarlanmış bütün IBC tipleri için tasarım tipi testi olarak.

IBC’nin teste hazırlanması

IBC, kapasitesinin % 95'inden az olmamak üzere ve izin verilebilir brüt kütlesine kadar, içeriği düzgün
bir biçimde dağıtılarak doldurulacaktır.

Test yöntemi

Yan tarafı üzerine yatırılmış olan IBC, bir kaldırma cihazı veya dördü de sağlandığında iki kaldırma
cihazı tarafından, en az 0,1 m/sn hızla dik pozisyona kaldırılacaktır.

Testi geçme kriterleri

IBC'de veya onun kaldırma cihazlarında taşımayı veya elleçlemeyi güvensiz kılacak hiçbir hasarın
lmaması.

Titreşim testi

Uygulanabilirlik

Sıvılar için kullanılan tüm IBC’ler için tasarım tipi testi olarak.
NOT: Bu test, 31 Aralık 2010’dan sonra üretilen IBC tasarım tipleri için geçerlidir (ayrıca bkz.
1.6.1.14).

IBC’nin teste hazırlanması

Bir IBC numunesi rasgele seçilerek, taşıma işlemi için donatılacak ve kapatılacaktır. IBC, azami
kapasitesinin en az %98’i kadar suyla doldurulacaktır.

Test yöntemi ve süresi

IBC, 25 mm ± %5’lik dikey sinusoidal, tepeden tepeye genliğe sahip bir test makinesi platformunun
merkezine yerleştirilecektir. Gerekiyorsa, numunenin dikey hareketi kısıtlamaksızın yatay olarak
platformdan kaymasını önlemek üzere platforma tahdit cihazları monte edilecektir.

Test, her bir döngünün bir kısmı için IBC tabanının bir kısmının geçici bir süre titreşen platformdan
kalkmasına neden olan bir frekansta bir saat boyunca yürütülecek olup, burada metal bir takoz aralıklı
olarak tamamen en azından IBC’nin tabanıyla test platformunun arasına sokulabilecektir. Frekansın,
ambalajın rezonansa girmesini önlemek amacıyla ilk olarak ayarlanan noktadan sonra ayarlanması
gerekebilir. Bununla birlikte, test frekansı, bu paragrafta tarif edildiği üzere IBC’nin altına metal
takozun yerleştirilmesine imkan vermeye devam etmelidir. Metal takozun sokulabilmesinin devam
etmesi, testi geçmek için zaruridir. Bu test için kullanılan metal takoz, en az 1,6 mm kalınlıkta, 50 mm
genişlikte olmalı ve testin yürütülmesi için asgari 100 mm şeklinde IBC ile test platformunun
arasında sokulabilecek uzunlukta olmalıdır.

Testi geçme kriterleri

Sızıntı ya da kırılma gözlenmeyecektir. Ayrıca, kırık kaynaklar veya bozuk bağlantı parçaları gibi,
yapısal bileşenlerde bozukluk veya kırılmalar gözlenmeyecektir.

Test raporu

En az aşağıdaki bilgileri içeren bir test raporu hazırlanarak IBC kullanıcılarına sunulmalıdır:
1. Testin gerçekleştiği tesisin adı ve adresi;
2. Başvuru sahibinin (varsa) adı ve adresi;
3. Özel bir test raporu tanımlaması;
4. Test raporunun tarihi;
5. IBC üreticisi;
6. Üretim yöntemi (örneğin üfleme kalıplı) ile birlikte çizimler ve/veya fotoğraflar da
içerebilecek bir IBC tasarım tipi açıklaması (örneğin boyutlar, malzemeler, kapaklar, kalınlık,
vb.);
7. Azami kapasite;
8. Test içeriklerinin özellikleri, örneğin sıvılar için viskozite ve nispi yoğunluk, katılar için
partikül büyüklüğü;
9. Test açıklamaları ve sonuçlar;
10. Test raporu, imzalayanın adı ve unvanı ile birlikte imzalanmalıdır.

Test raporunda, taşımaya hazırlanan IBC’nin bu Bölümdeki ilgili zorunluluklara uyarınca test edildiğini
ve diğer bir ambalajlama metodu veya bileşenlerinin kullanımının, bu testi geçersiz kılabileceğini ifade
eden bir beyan yer alacaktır. Test raporunun bir nüshası yetkili makama ibraz edilecektir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018