Karayolunda Tehlikeli Madde

Test yöntemi ve süresi

IBC, 25 mm ± %5’lik dikey sinusoidal, tepeden tepeye genliğe sahip bir test makinesi platformunun
merkezine yerleştirilecektir. Gerekiyorsa, numunenin dikey hareketi kısıtlamaksızın yatay olarak
platformdan kaymasını önlemek üzere platforma tahdit cihazları monte edilecektir.

Test, her bir döngünün bir kısmı için IBC tabanının bir kısmının geçici bir süre titreşen platformdan
kalkmasına neden olan bir frekansta bir saat boyunca yürütülecek olup, burada metal bir takoz aralıklı
olarak tamamen en azından IBC’nin tabanıyla test platformunun arasına sokulabilecektir. Frekansın,
ambalajın rezonansa girmesini önlemek amacıyla ilk olarak ayarlanan noktadan sonra ayarlanması
gerekebilir. Bununla birlikte, test frekansı, bu paragrafta tarif edildiği üzere IBC’nin altına metal
takozun yerleştirilmesine imkan vermeye devam etmelidir. Metal takozun sokulabilmesinin devam
etmesi, testi geçmek için zaruridir. Bu test için kullanılan metal takoz, en az 1,6 mm kalınlıkta, 50 mm
genişlikte olmalı ve testin yürütülmesi için asgari 100 mm şeklinde IBC ile test platformunun
arasında sokulabilecek uzunlukta olmalıdır.

Testi geçme kriterleri

Sızıntı ya da kırılma gözlenmeyecektir. Ayrıca, kırık kaynaklar veya bozuk bağlantı parçaları gibi,
yapısal bileşenlerde bozukluk veya kırılmalar gözlenmeyecektir.

Test raporu

En az aşağıdaki bilgileri içeren bir test raporu hazırlanarak IBC kullanıcılarına sunulmalıdır:
1. Testin gerçekleştiği tesisin adı ve adresi;
2. Başvuru sahibinin (varsa) adı ve adresi;
3. Özel bir test raporu tanımlaması;
4. Test raporunun tarihi;
5. IBC üreticisi;
6. Üretim yöntemi (örneğin üfleme kalıplı) ile birlikte çizimler ve/veya fotoğraflar da
içerebilecek bir IBC tasarım tipi açıklaması (örneğin boyutlar, malzemeler, kapaklar, kalınlık,
vb.);
7. Azami kapasite;
8. Test içeriklerinin özellikleri, örneğin sıvılar için viskozite ve nispi yoğunluk, katılar için
partikül büyüklüğü;
9. Test açıklamaları ve sonuçlar;
10. Test raporu, imzalayanın adı ve unvanı ile birlikte imzalanmalıdır.

Test raporunda, taşımaya hazırlanan IBC’nin bu Bölümdeki ilgili zorunluluklara uyarınca test edildiğini
ve diğer bir ambalajlama metodu veya bileşenlerinin kullanımının, bu testi geçersiz kılabileceğini ifade
eden bir beyan yer alacaktır. Test raporunun bir nüshası yetkili makama ibraz edilecektir.

6.6

BÜYÜK AMBALAJLAR İÇİN ÜRETİM VE TEST ZORUNLULUKLARI

Genel

Bu Bölümdeki zorunluluklar aşağıdakiler için geçerli değildir:
- Aerosoller de dahil olmak üzere nesneler için kullanılan büyük ambalajlar hariç, Sınıf 2
ambalajları;
- UN No. 3291 türü klinik atıklar için kullanılan büyük ambalajlar hariç, Sınıf 6.2
ambalajları;
- Radyoaktif malzeme içeren Sınıf 7 ambalajları.

İmal edilen her bir büyük ambalajın bu Bölümdeki zorunlulukları karşılamasını temin etmek
amacıyla büyük ambalajlar yetkili makamu tatmin eden bir kalite güvence programına göre
üretilmeli, onarılmalı ve test edilmelidir.
NOT: İzlenebilecek prosedürler hakkında rehberlik için, ISO 16106:2006 "Ambalaj – Tehlikeli
maddeler için taşıma ambalajları – Tehlikeli madde ambalajları, orta boy hacimli konteynerler
(IBC’ler) ve büyük ambalajlar –ISO 9001’in uygulanmasına yönelik kılavuz ilkelere başvurulabilir.

6.6.4'teki büyük ambalajlar için özel hükümler, hali hazırda kullanılan büyük ambalajlara
dayanmaktadır. Bilim ve teknolojideki gelişmelerin gözetilebilmesi için, aynı derecede etkili olmaları,
yetkili makam tarafından kabul edilebilir olmaları ve 6.6.5'te açıklanan testleri başarılı şekilde
geçmeleri kaydıyla 6.6.4'te belirtilenlerden farklı özelliklere sahip büyük ambalajların kullanımında
sakınca yoktur. Bu Bölümde belirtilen yöntemlere eşdeğer olmaları ve yetkili makam tarafından
kabul edilmeleri kaydıyla bu Bölümde tanımlanan test yöntemlerinden farklı yöntemler kabul
edilebilir.

Ambalaj üreticileri ve dağıtıcıları, izlenecek prosedürlerin yanı sıra, taşımada kullanılacak
ambalajların bu Bölümdeki geçerli performans testlerini geçebilmesini sağlamak için ihtiyaç duyulan
kapakların ve diğer aksamların (ilgili contalar da dahil olmak üzere) tipleri ve boyutları hakkında bilgi
sunmalıdır.

Büyük ambalaj tiplerinin gösterimine yönelik kod

Büyük ambalajlar için kullanılan kod şunlardan oluşur:
(a) İki rakam:
Sert büyük ambalajlar için 50 veya
Esnek büyük ambalajlar için 51;
(b) Malzemenin yapısını (örneğin ahşap, çelik, vb.) gösteren bir büyük Latin harfi.
Kullanılan büyük harfler 6.1.2.6'da gösterilenlerdir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018