Karayolunda Tehlikeli Madde

Alttan kaldırma testi

Uygulanabilirlik

Tüm fiber levha ve ahşap IBC’ler ile alttan kaldırma mekanizmaları ile donatılmış tüm IBC
tipleri için, tasarım tipi testi olarak.

IBC’nin teste hazırlanması

IBC doldurulacaktır. Bir yük eklenecek ve eşit şekilde dağıtılacaktır. Doldurulmuş IBC ve
yük kütlesi, izin verilebilir azami brüt kütlenin 1,25 katı olacaktır.

Test yöntemi

IBC, çatalları merkeze ayarlanmış ve girişin yan tarafındaki (giriş noktaları sabit olmadıkça) boyutun
dörtte üçüne yerleştirilmiş bir forklift ile iki kere kaldırılacak ve indirilecektir. Çatallar giriş yönünde
dörtte üçüne kadar girmiş olacaktır. Test mümkün olan her giriş yönünde tekrarlanacaktır.

Testi geçme kriterleri

IBC'de, eğer varsa palet tabanı dahil olmak üzere, taşıma için güvensiz kılan hiçbir kalıcı deformasyon
ve içerik kaybı olmayacaktır.

Yukarıdan kaldırma testi

Uygulanabilirlik

Üstten kaldırılacak şekilde tasarlanmış tüm IBC tipleri ile yukarıdan veya yandan kaldırılacak şekilde
tasarlanmış esnek IBC’ler için, tasarım tipi testi olarak.

IBC’nin teste hazırlanması

Metal, sert plastik ve kompozit IBC’ler doldurulacaktır. Bir yük eklenecek ve eşit şekilde
dağıtılacaktır. Doldurulmuş IBC ve yük, izin verilebilir azami brüt kütlenin iki katı olacaktır. Esnek
IBC’ler temsili bir malzemeyle doldurulacak ve ardından izin verilebilir azami kütlenin, yük
düzgün bir biçimde dağıtılarak, altı katına kadar doldurulacaktır.

Test yöntemleri

Metal ve esnek IBC’ler tasarlandıkları tarzda yerden yukarıya kaldırılacak ve o pozisyonda beş
dakikalık bir süreyle tutulacaklardır.
Sert plastik ve kompozit IBC’ler aşağıdaki şekilde kaldırılacaklardır:
(a) Kaldırma kuvvetlerinin dikey uygulanması maksadıyla, diyagonal olarak karşılıklı kaldırma
cihazlarının her bir çiftinden beşer dakikalık bir süreyle kaldırılmasıyla ve
(b) Kaldırma kuvvetlerinin merkeze doğru dikeyle 45
0
açıda uygulanması maksadıyla,
diyagonal olarak karşılıklı kaldırma cihazlarının her bir çiftinden beşer dakikalık bir süreyle
kaldırılmasıyla.

Esnek IBC’ler için en az bunlara eşdeğer etkinlikteki diğer üstten kaldırma test yöntemlerinden ve hazırlıklarından yararlanılabilir.

Testi geçme kriterleri

(a) Metal, sert plastik ve kompozit IBC’ler: IBC, normal taşıma koşulları için güvenliğini korumalı;
IBC’de (taban palet de dahil olmak üzere) gözlenebilen kalıcı bir deformasyon olmamalı ve
içerik kaybı görülmemelidir.
(b) Esnek IBC’ler: IBC'de veya onun kaldırma cihazlarında taşımayı veya elleçlemeyi
güvensiz kılacak hiçbir hasarın olmaması.

İstifleme testi

Uygulanabilirlik

Birbiri üzerine istiflenecek şekilde tasarlanmış tüm IBC tipleri için, tasarım tipi testi
olarak.

IBC’nin teste hazırlanması

IBC izin verilebilir azami brüt kütlesine kadar doldurulacaktır. Eğer test için kullanılmakta olan ürünün
özgül ağırlığı buna izin vermiyorsa, IBC izin verilebilir azami

Test yöntemi

(a) IBC, sert yüzeyli zemine tabanı üzerinde oturtulacak ve üzerine homojen olarak
dağıtılarak bindirilmiş bir test yükü uygulanacaktır (bakınız 6.5.6.6.4). 31H2 tipinde sert
plastik IBC’ler ile 31HH1 ve 31HH2 tiplerindeki kompozit IBC’ler için, istifleme testi,
6.5.6.3.3 veya 6.5.6.3.5 kapsamındaki orijinal doldurma maddesiyle veya standart bir sıvıyla
(bkz. 6.1.6) doldurulacak; 6.5.6.2.2 kapsamındaki ikinci IBC, ön saklama işleminden sonra
kullanılacaktır. IBC’ler test yüküne en az aşağıdaki sürelerle tabi tutulacaklardır:
(i) Metal IBC’ler için 5 dakika;
(ii) Sert plastikten mamul 11H2, 21H2 ve 31H2 tiplerindeki IBC’ler ile istifleme yüküne
dayanabilecek plastik malzemeden dış muhafazaya sahip kompozit IBC’ler (örneğin
11HH1, 11HH2, 21HH1, 21HH2, 31HH1 ve 31HH2 tipleri) için 40
0
C'de 28 gün;
(iii) Diğer tüm IBC tipleri için 24 saat;
(b) Yük aşağıdaki yöntemlerden biri kullanılarak uygulanacaktır:
(i) Test edilen IBC'nin üzerine istiflenen, izin verilebilir azami brüt kütleye kadar
doldurulmuş, aynı tipteki bir veya birden fazla IBC;
(ii) Test edilen IBC'nin üzerine istiflenen, ya bir düz plaka ya da IBC'nin tabanına
benzetilmiş bir kopyası üzerine konulmuş uygun ağırlıklar.

 

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018