Karayolunda Tehlikeli Madde

İstifleme testi

Uygulanabilirlik

Birbiri üzerine istiflenecek şekilde tasarlanmış tüm IBC tipleri için, tasarım tipi testi
olarak.

IBC’nin teste hazırlanması

IBC izin verilebilir azami brüt kütlesine kadar doldurulacaktır. Eğer test için kullanılmakta olan ürünün
özgül ağırlığı buna izin vermiyorsa, IBC izin verilebilir azami

Test yöntemi

(a) IBC, sert yüzeyli zemine tabanı üzerinde oturtulacak ve üzerine homojen olarak
dağıtılarak bindirilmiş bir test yükü uygulanacaktır (bakınız 6.5.6.6.4). 31H2 tipinde sert
plastik IBC’ler ile 31HH1 ve 31HH2 tiplerindeki kompozit IBC’ler için, istifleme testi,
6.5.6.3.3 veya 6.5.6.3.5 kapsamındaki orijinal doldurma maddesiyle veya standart bir sıvıyla
(bkz. 6.1.6) doldurulacak; 6.5.6.2.2 kapsamındaki ikinci IBC, ön saklama işleminden sonra
kullanılacaktır. IBC’ler test yüküne en az aşağıdaki sürelerle tabi tutulacaklardır:
(i) Metal IBC’ler için 5 dakika;
(ii) Sert plastikten mamul 11H2, 21H2 ve 31H2 tiplerindeki IBC’ler ile istifleme yüküne
dayanabilecek plastik malzemeden dış muhafazaya sahip kompozit IBC’ler (örneğin
11HH1, 11HH2, 21HH1, 21HH2, 31HH1 ve 31HH2 tipleri) için 40
0
C'de 28 gün;
(iii) Diğer tüm IBC tipleri için 24 saat;
(b) Yük aşağıdaki yöntemlerden biri kullanılarak uygulanacaktır:
(i) Test edilen IBC'nin üzerine istiflenen, izin verilebilir azami brüt kütleye kadar
doldurulmuş, aynı tipteki bir veya birden fazla IBC;
(ii) Test edilen IBC'nin üzerine istiflenen, ya bir düz plaka ya da IBC'nin tabanına
benzetilmiş bir kopyası üzerine konulmuş uygun ağırlıklar.

 

Üste bindirilecek test yükünün hesaplanması

IBC üzerine yerleştirilecek yük, taşıma sırasında IBC'nin üzerine dizilecek benzer IBC’lerin sayısının
toplam izin verilebilir azami brüt kütlelerinin 1,8 katı kadar olacaktır.

Testi geçme kriterleri

(a) Esnek IBC’ler dışındaki tüm IBC’ler: IBC'de, eğer varsa palet tabanı dahil olmak üzere, taşıma
için güvensiz kılan hiçbir kalıcı deformasyon ve içerik kaybı olmayacaktır;
(b) Esnek IBC’ler: IBC'de taşımayı güvensiz kılacak hiçbir bozulma ve içerik kaybı
olmayacaktır.

Sızdırmazlık testi

Uygulanabilirlik

Basınç altında doldurulmuş veya boşaltılmış sıvılar veya katılar için kullanılan tüm IBC
tiplerinde tasarım tipi testi ve periyodik test olarak.

IBC’nin teste hazırlanması

Test, herhangi bir ısı yalıtımı donatılmadan yapılacaktır. Havalandırmalı kapaklar ya benzer
havalandırmasız kapaklarla değiştirilecek veya kapak mühürlenecektir.

Uygulanacak test metodu ve basıncı

Test, en fazla 20 kPa (0,2 bar) gösterge basıncı altında en az 10 dakikalık bir süreyle yürütülecektir.
IBC'nin hava geçirmezliği, hava basınçlı diferansiyel testle veya metal IBC’ler için dikişler ve bağlantı
yerleri bir sabun çözeltisi ile kaplanarak, IBC'yi suya daldırma yöntemiyle saptanacaktır. Daldırma
durumunda hidrostatik basınç için bir düzeltme faktörü uygulanacaktır.

Testi geçme kriteri

Hava sızıntısı olmayacaktır.

İç basınç (hidrolik) testi

Uygulanabilirlik

Basınç altında doldurulmuş veya boşaltılmış sıvılar veya katılar için kullanılan IBC tipleri
için tasarım tipi testi olarak.

IBC’nin teste hazırlanması

Test, herhangi bir ısı yalıtımı donatılmadan yapılacaktır. Basınç giderme cihazları
çıkartılacak ve çıkışları kapatılacak veya çalışmaları engellenecektir.

Test yöntemi

Test, en az 6.5.6.8.4'te belirtilenlere eşit bir hidrolik basınç uygulanarak en az 10 dakikalık bir
süreyle yürütülecektir. IBC’ler test sırasında mekanik açıdan gerilmeyecektir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018