Karayolunda Tehlikeli Madde

Testi geçme kriteri

Hava sızıntısı olmayacaktır.

İç basınç (hidrolik) testi

Uygulanabilirlik

Basınç altında doldurulmuş veya boşaltılmış sıvılar veya katılar için kullanılan IBC tipleri
için tasarım tipi testi olarak.

IBC’nin teste hazırlanması

Test, herhangi bir ısı yalıtımı donatılmadan yapılacaktır. Basınç giderme cihazları
çıkartılacak ve çıkışları kapatılacak veya çalışmaları engellenecektir.

Test yöntemi

Test, en az 6.5.6.8.4'te belirtilenlere eşit bir hidrolik basınç uygulanarak en az 10 dakikalık bir
süreyle yürütülecektir. IBC’ler test sırasında mekanik açıdan gerilmeyecektir.

Uygulanacak basınçlar

Metal IBC’ler:

(a) 21A, 21B ve 21N tiplerindeki IBC’lerde, paketleme grubu I katıları için, 250 kPa (2,5 bar)
gösterge basıncı;
(b) 21A, 21B, 21N, 31A, 31B ve 31N tiplerindeki IBC’lerde, ambalajlama grupları II veya
III maddeleri için, 200 kPa (2 bar) gösterge basıncı;
(c) Buna ek olarak, 31A, 31B ve 31N tiplerindeki IBC’ler için 65 kPa (0,65 bar) gösterge basıncı.
Bu test 200 kPa (2 bar) testinden önce yapılacaktır.

Sert plastik ve kompozit IBC’ler:

(a) 21H1, 21H2, 21HZ1 ve 21HZ2 tiplerindeki IBC’ler için: 75 kPa (0,75 bar) (gösterge);
(b) 31H1, 31H2, 31HZ1 ve 31HZ2 tiplerindeki IBC’ler için: iki değerden hangisi daha
yüksekse; ilki aşağıdaki yöntemlerden biriyle belirlenir:
(i) IBC'de 55 °C'de ölçülen toplam gösterge basıncının (yani doldurulan maddenin buhar
basıncı ve havanın veya diğer inert gazların kısmi basıncı eksi 100 kPa) 1,5 güvenlik
faktörüyle çarpımı; bu toplam gösterge basıncı, 4.1.1.4'e uygun azami doldurma
derecesi ve 15 °C'lik doldurma sıcaklığı bazında saptanacaktır;
(ii) Taşınacak sıvının 50°C'deki buhar basıncının 1,75 katı ve asgari 100 kPa test
basıncı ile eksi 100 kPa; veya
(iii) Taşınacak sıvının 55 °C'deki buhar basıncının 1,5 katı ve asgari 100 kPa test
basıncı ile eksi 100 kPa veya
İkinci değer ise aşağıdaki yöntemle saptanacaktır:
(iv) Taşınacak maddenin statik basıncının iki katı ile suyun statik basıncının asgari
iki katı;

Testi (testleri) geçme kriterleri:
(a) 21A, 21B, 21N, 31A, 31B ve 31N tiplerindeki IBC’ler için, 6.5.6.8.4.1 (a) ve (b)'de
belirtilen test basıncına tabi tutulduklarında: sızıntı olmayacaktır;
(b) 31A, 31B ve 31N tiplerindeki IBC’ler için, 6.5.6.8.4.1 (c)’de belirtilen test basıncına tabi
tutulduklarında: IBC’yi taşıma için güvensiz hale getirmeyecek kalıcı bir deformasyon ve
sızıntı görülmeyecektir;
(c) Sert plastik ve kompozit IBC’ler için: IBC’yi taşıma için güvensiz hale getirmeyecek kalıcı bir
deformasyon ve sızıntı görülmeyecektir;

Düşürme testi

Uygulanabilirlik

Tüm IBC’ler için tasarım tipi testi olarak.

IBC’nin teste hazırlanması

(a) Metal IBC’ler: IBC, katılar için azami kapasitesinin en az %95’i kadar, sıvılar için azami
kapasitesinin en az %98’ine kadar doldurulacaktır. Basınç tahliye cihazları çıkartılacak ve
çıkışları kapatılacak veya çalışmaları engellenecektir;
(b) Esnek IBC’ler: IBC, içerikler eşit olarak yayılacak şekilde, azami izin verilebilir brüt kütlesine
kadar doldurulacaktır;
(c) Sert plastik ve kompozit IBC’ler: IBC, katılar için azami kapasitesinin en az %95’i kadar, sıvılar
için azami kapasitesinin en az %98’ine kadar doldurulacaktır. Basınç giderme amacıyla temin
edilen düzenlemeler sökülebilir ve kapatılabilir veya çalışmaz hale getirilebilir. IBC’lerin test
işlemi, test numunesinin ve içeriğinin sıcaklığının eksi 18 oC veya daha altına düşürülmesinden
sonra yapılacaktır. Kompozit IBC’lerin test numuneleri bu şekilde hazırlandıysa, 6.5.6.3.1'de
belirtilen koşullardan vazgeçilebilir. Test sıvıları gerekirse antifriz ilavesi ile sıvı halde
tutulmalıdır. Bu iklimlendirme, söz konusu malzemeler düşük sıcaklıklarda yeterince
yumuşaklığa ve gerilim mukavemetine sahiplerse göz ardı edilebilir;
(d) Fiber levha ve ahşap IBC’ler: IBC, kapasitesinin en az %95’i kadar doldurulacaktır.

 

Test yöntemi

IBC, 6.1.5.3.4 zorunluluklarına uygun şekilde esnek olmayan, yatay, düz, büyük ve sert bir zemine
düşürülecektir. Burada, darbe noktasının IBC tabanının en hassas olduğu düşünülen kısmı olması
sağlanacaktır. 0,45 m3 veya daha düşük kapasitedeki IBC’ler aşağıdaki şekilde düşürülecektir:
(a) Metal IBC’ler: İlk düşürmede test edilen taban bölümünün dışındaki en hassas bölgesi üzerine;
(b) Esnek IBC’ler: en hassas kenar üzerine;
(c) Sert plastik, kompozit, fiber levha ve ahşap IBC’ler: bir yanı üzerine düz olarak, üst kısmı
üzerine düz olarak ve bir köşesi üzerine.
Her bir düşürme işleminde aynı veya farklı IBC’ler kullanılabilir.

Düşürme yüksekliği

Katılar ve sıvılar için, test taşınacak katı veya sıvılar ile veya temel olarak aynı fiziksel

özelliklere sahip diğer maddeler ile gerçekleştirilmişse:

 

Paketleme grubu I

Paketleme grubu II

Paketleme grubu III

1,8 m

1,2 m

0,8 m

 

Test su ile gerçekleştirildiyse sıvılar için:

 

(a) Taşınacak maddeler 1,2’yi aşmayan nispi yoğunluğa sahipse:

 

 

Paketleme grubu II

Paketleme grubu III

1,2 m

0,8 m

(b) Taşınacak maddelerin 1,2’yi aşan nispi yoğunluğa sahip olması durumunda, düşürme yüksekliği taşınacak maddenin nispi yoğunluğu (d) temel alınarak, tek basamağa yuvarlanmak suretiyle aşağıdaki gibi hesaplanır:

 

Paketleme grubu II

Paketleme grubu III

d × 1,0 m

d × 0,67 m

 

Testi (testleri) geçme kriterleri:
(a) Metal IBC’ler: içerik kaybı olmayacaktır;
(b) Esnek IBC’ler: içerik kaybı olmayacaktır. Darbe üzerine, kapaklardan veya bağlantı
deliklerinden hafif bir boşalma, IBC yerden yukarıya kaldırıldığında başka hiçbir sızıntı
olmuyorsa, testin başarısızlığı olarak kabul edilmeyecektir.
(c) Sert plastik, kompozit, fiber levha ve ahşap IBC’ler: içerik kaybı olmayacaktır. Darbe sonucu
kapaktan ufak bir boşalmanın gerçekleşmesi, sızıntının devam etmemesi koşuluyla başarısızlık
olarak değerlendirilmeyecektir;
(d) Tüm IBC’ler: Hurda veya imha için taşınan IBC'yi güvensiz kılacak herhangi bir hasar ve
içerik kaybı görülmeyecektir. Buna ek olarak, IBC beş dakika boyunca yerden tabanı
kesilene kadar uygun şekilde kaldırılabilecek özellikte olacaktır.
NOT: (d) maddesindeki kriterler, 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren üretilen IBC tasarım tipleri
için geçerlidir.

 

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018