Karayolunda Tehlikeli Madde

Düşürme testi

Uygulanabilirlik

Tüm IBC’ler için tasarım tipi testi olarak.

IBC’nin teste hazırlanması

(a) Metal IBC’ler: IBC, katılar için azami kapasitesinin en az %95’i kadar, sıvılar için azami
kapasitesinin en az %98’ine kadar doldurulacaktır. Basınç tahliye cihazları çıkartılacak ve
çıkışları kapatılacak veya çalışmaları engellenecektir;
(b) Esnek IBC’ler: IBC, içerikler eşit olarak yayılacak şekilde, azami izin verilebilir brüt kütlesine
kadar doldurulacaktır;
(c) Sert plastik ve kompozit IBC’ler: IBC, katılar için azami kapasitesinin en az %95’i kadar, sıvılar
için azami kapasitesinin en az %98’ine kadar doldurulacaktır. Basınç giderme amacıyla temin
edilen düzenlemeler sökülebilir ve kapatılabilir veya çalışmaz hale getirilebilir. IBC’lerin test
işlemi, test numunesinin ve içeriğinin sıcaklığının eksi 18 oC veya daha altına düşürülmesinden
sonra yapılacaktır. Kompozit IBC’lerin test numuneleri bu şekilde hazırlandıysa, 6.5.6.3.1'de
belirtilen koşullardan vazgeçilebilir. Test sıvıları gerekirse antifriz ilavesi ile sıvı halde
tutulmalıdır. Bu iklimlendirme, söz konusu malzemeler düşük sıcaklıklarda yeterince
yumuşaklığa ve gerilim mukavemetine sahiplerse göz ardı edilebilir;
(d) Fiber levha ve ahşap IBC’ler: IBC, kapasitesinin en az %95’i kadar doldurulacaktır.

 

Test yöntemi

IBC, 6.1.5.3.4 zorunluluklarına uygun şekilde esnek olmayan, yatay, düz, büyük ve sert bir zemine
düşürülecektir. Burada, darbe noktasının IBC tabanının en hassas olduğu düşünülen kısmı olması
sağlanacaktır. 0,45 m3 veya daha düşük kapasitedeki IBC’ler aşağıdaki şekilde düşürülecektir:
(a) Metal IBC’ler: İlk düşürmede test edilen taban bölümünün dışındaki en hassas bölgesi üzerine;
(b) Esnek IBC’ler: en hassas kenar üzerine;
(c) Sert plastik, kompozit, fiber levha ve ahşap IBC’ler: bir yanı üzerine düz olarak, üst kısmı
üzerine düz olarak ve bir köşesi üzerine.
Her bir düşürme işleminde aynı veya farklı IBC’ler kullanılabilir.

Düşürme yüksekliği

Katılar ve sıvılar için, test taşınacak katı veya sıvılar ile veya temel olarak aynı fiziksel

özelliklere sahip diğer maddeler ile gerçekleştirilmişse:

 

Paketleme grubu I

Paketleme grubu II

Paketleme grubu III

1,8 m

1,2 m

0,8 m

 

Test su ile gerçekleştirildiyse sıvılar için:

 

(a) Taşınacak maddeler 1,2’yi aşmayan nispi yoğunluğa sahipse:

 

 

Paketleme grubu II

Paketleme grubu III

1,2 m

0,8 m

(b) Taşınacak maddelerin 1,2’yi aşan nispi yoğunluğa sahip olması durumunda, düşürme yüksekliği taşınacak maddenin nispi yoğunluğu (d) temel alınarak, tek basamağa yuvarlanmak suretiyle aşağıdaki gibi hesaplanır:

 

Paketleme grubu II

Paketleme grubu III

d × 1,0 m

d × 0,67 m

 

Testi (testleri) geçme kriterleri:
(a) Metal IBC’ler: içerik kaybı olmayacaktır;
(b) Esnek IBC’ler: içerik kaybı olmayacaktır. Darbe üzerine, kapaklardan veya bağlantı
deliklerinden hafif bir boşalma, IBC yerden yukarıya kaldırıldığında başka hiçbir sızıntı
olmuyorsa, testin başarısızlığı olarak kabul edilmeyecektir.
(c) Sert plastik, kompozit, fiber levha ve ahşap IBC’ler: içerik kaybı olmayacaktır. Darbe sonucu
kapaktan ufak bir boşalmanın gerçekleşmesi, sızıntının devam etmemesi koşuluyla başarısızlık
olarak değerlendirilmeyecektir;
(d) Tüm IBC’ler: Hurda veya imha için taşınan IBC'yi güvensiz kılacak herhangi bir hasar ve
içerik kaybı görülmeyecektir. Buna ek olarak, IBC beş dakika boyunca yerden tabanı
kesilene kadar uygun şekilde kaldırılabilecek özellikte olacaktır.
NOT: (d) maddesindeki kriterler, 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren üretilen IBC tasarım tipleri
için geçerlidir.

 

Yırtma testi

Uygulanabilirlik

Tüm esnek IBC tipleri için tasarım tipi testi olarak.

IBC’nin teste hazırlanması

IBC, kapasitesinin % 95'inden az olmamak üzere ve izin verilebilir brüt kütlesine kadar, içeriği düzgün
bir biçimde dağıtılarak doldurulacaktır.

Test yöntemi

IBC zemine yerleştirildikten sonra, alt yüzey ile içeriğin üst yüzeyinin arasında bir yere, geniş
yüzün duvarına tamamen girecek şekilde, IBC'nin ana eksenine 450'lik bir açıyla, 100 mm'lik bir
bıçakla çentik atılacaktır. Ardından IBC, üzerine, izin verilebilir azami brüt kütlenin iki katına
eşdeğer ve düzgün dağıtılmış bir ilave yük yüklenecektir. Yük en az beş dakika süreyle
uygulanacaktır. Bundan sonra, üstten veya yandan kaldırılmak üzere tasarlanmış olan bir IBC, üzerine
binen yük kaldırıldıktan sonra, zeminden yukarıya kaldırılacak ve o pozisyonda beş dakikalık bir
süreyle tutulacaktır.

Testi geçme kriterleri

Kesik, orijinal uzunluğunun % 25'inden fazla büyümemiş olacaktır

Devrilme testi

Uygulanabilirlik

Tüm esnek IBC tipleri için tasarım tipi testi olarak.

IBC’nin teste hazırlanması

IBC, kapasitesinin % 95'inden az olmamak üzere ve izin verilebilir brüt kütlesine kadar, içeriği
düzgün bir biçimde dağıtılarak doldurulacaktır.

Test yöntemi

IBC, kapasitesinin ve izin verilebilir brüt kütlesinin % 95'inden az olmamak üzere, içeriği düzgün
bir biçimde dağıtılarak doldurulacaktır.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018