Karayolunda Tehlikeli Madde

Büyük ambalaj tiplerinin gösterimine yönelik kod

Büyük ambalajlar için kullanılan kod şunlardan oluşur:
(a) İki rakam:
Sert büyük ambalajlar için 50 veya
Esnek büyük ambalajlar için 51;
(b) Malzemenin yapısını (örneğin ahşap, çelik, vb.) gösteren bir büyük Latin harfi.
Kullanılan büyük harfler 6.1.2.6'da gösterilenlerdir.

Büyük Ambalaj kodunun arkasından "T" veye “W” harfi gelebilir. “T” harfi, 6.6.5.1.9 un
gereksinimlerini yerine getiren bir geniş kurtarma ambalajını işaret eder “W" harfi, kodun işaret ettiği
tiple aynı olmasına rağmen büyük ambalajın 6.6.4’tekilerden farklı bir özellikte üretildiğini ve 6.6.1.3
zorunlulukları uyarınca eşdeğer kabul edildiğini göstermektedir.

İşaretleme

İlk işaretleme

ADR koşulları kapsamında  kullanımı amaçlanan ve  üretilen her büyük ambalaj; kalıcı, okunaklı    
ve
kolayca görülebilir bir yere/noktaya yerleştirilmiş işaret taşımalıdır. Harfler, rakamlar ve 
semboller en az 12 mm yüksekliğinde olmalıdır ve görülebilmelidir
 
(a)      Birleşmiş Milletler ambalaj sembolü                                        ;
 
 
Bu sembol, bir ambalajın, portatif tankın veya MEGC’nin Bölüm 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6 veya 6.7 
(1)’nin ilgili zorunluluklarına uygunluk gösterdiğini belgeleme amaçları haricindeki bir amaç için 
kullanılmayacaktır. İşaretin damgalama veya kabartma ile konduğu metal büyük ambalajlar için, 
sembol yerine büyük harflerle "UN" yazılabilir;
 
(b)  Büyük  sert  ambalajı  ifade  eden  "50"  sayısı  veya  esnek   büyük   ambalajı   ifade   
eden gösteren "51" sayısı ile bunları izleyen 6.5.1.4.1 (b)'ye uygun malzeme tipi;
(c)       Tasarım tipinin onaylandığı paketleme grubunu (gruplarını) gösteren büyük harf:
paketleme grubu I, II ve III için X paketleme grubu II ve III için Y yalnızca paketleme grubu III 
için Z;
(d)       Üretimin yapıldığı ay ve yıl (son iki basamak);
 
(e) Uluslararası trafikte motorlu araçlara yönelik ayırt edici işaret tarafından gösterilen ve 
işaretin tahsisini yapan devlet (2);
(f)  Üreticinin  adı  veya  sembolü  ya  da  yetkili   makam   tarafından   belirtilen   diğer   
büyük ambalaj tanımları;
 
(g)  Kg  olarak  istifleme  testi  yükü.  İstiflemeye  uygun  olarak  tasarlanmış  olmayan  büyük 
ambalajlar için, "0" rakamı konulacaktır;
(h)       Kg cinsinden izin verilen azami brüt kütle.
 
Yukarıdaki istenen birinci işaretleme işlemi, aşağıdaki alt paragrafların belirttiği sırayla 
uygulanacaktır:
 
(a) ila (h) maddeleri kapsamında uygulanan işaretin her bir bileşeni, kolayca tanımlanabilecek 
şekilde örneğin boşluk veya kesme işaretleri ile açıkça ayrılmalıdır.
1 Bu sembol UN Model Düzenlemesi Bölüm 6.8’deki kurallara uygun diğer taşıma modları için 
yetkilendirilmiş dökme yük konteynerleri belgelendirmekte de kullanılır.
2 Karayolu  Trafiğine ilişkin Viyana  Konvansiyonu’nda (l968) öngörülen  uluslararası  trafikte 
motorlu  araçları
ayırt etme işareti.
 

İşaretleme örnekleri

Geniş ambalajlama kullanıldığı zaman uygulanabilir maksimum izin verilen istif yükü, Şekil 6.6.3.3.1
veya Şekil 6.6.3.3.2. üstünde gösterilen sembol ile ifade edilecektir. Sembol dayanaklı ve açıkca
görülebilir olacaktır.
 
 
Minimum boyutlar 100 mm x 100 mm. Olacaktır. Kütleyi belirten harf ve rakamlar en az 12mm
yükseklikte olacaktır. Boyutsal oklarla gösterilen işaretlerin içinde kalan alan ise kare şeklinde olacaktır.
Boyutların tanımlanmadığı yerlerde, tüm özellikler bu gösterilenler ile uygun orantıda olacaktır. Sembolün
üstünde işaretlenen kütle tasarım türü testinde yüklenen yükün 1.8 ile bölümünü aşmayacaktır.
(bakınız.6.5.3.3.4).

 

Büyük ambalajlar için özel zorunluluklar

Metal büyük ambalajlar için özel zorunluluklar

50A çelik
50B alüminyum
50N metal (çelik veya alüminyum hariç)

Büyük ambalaj, kaynak işleminin yapılabilirliğinin tamamen gösterildiği uygun bir yumuşak

malzemeden yapılmış olacaktır. Kaynaklar titizlikle yapılacak ve tam bir güvenlik sağlayacaktır. Düşük
sıcaklıktaki performansı hesaba katılacaktır.

Farklı metallerin yan yana oluşundan kaynaklanan galvanik hareketin yol açacağı hasarın önlenmesine
dikkat edilecektir.

Esnek malzemeden mamul büyük ambalajlar için özel zorunluluklar

51H esnek plastik
51M esnek kağıt

Büyük ambalaj, uygun malzemelerden yapılmış olacaktır Malzemenin dayanıklılığı ve esnek büyük
ambalajın yapısı kapasitesine ve kullanım amacına uygun olacaktır.

51M tipi büyük ambalajların üretiminde kullanılan tüm malzemeler, en az 24 saat süreyle
tamamen suya batırma testinden sonra, %67 nispi neme veya daha azına göre koşullanmış olan
malzemenin başlangıçta ölçülen gerilim kuvvetinin en az %85'ini koruyacaktır.

Bağlantı yerleri dikiş, ısıl sızdırmazlık, yapıştırma veya eşdeğer başka bir yöntemle
oluşturulacaktır. Dikilmiş bütün bağlantı uçları güvenli hale getirilecektir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018