Karayolunda Tehlikeli Madde

Fiber levha büyük ambalajlar için özel zorunluluklar

50 G sert fiber levha

Büyük ambalajın kapasitesine ve kullanım amacına uygun şekilde sağlam ve kaliteli sert veya çift
yönlü oluklu fiber levha (tek veya çok duvarlı) kullanılmalıdır. Dış yüzey, kütle artışının su emilimini
saptamada kullanılan Cobb metoduyla 30 dakikayı aşkın bir süre boyunca yürütülen testte belirlenen
155 g/m2’den (bkz. ISO 535:1991) daha fazla olmayacağı bir suya dirence sahip olacaktır. Düzgün
bükülme özellikleri barındıracaktır. Fiber levha çatlama, yüzey kırılması veya beklenmeyen
bükülmeler olmaksızın birleşmeye müsaade edecek şekilde kesilmeli, çizgisiz katlanmalı ve oluğa
oturtulmalıdır. Oluklu fiber levha yivleri yüzeylere sıkıca yapışmalıdır.

Duvarlar, tavan ve taban dâhil, ISO 3036:1975'e göre asgari 15 J'lik bir delinme direncine sahip
olacaktır.

Büyük ambalajların dış paketlerindeki üretim bağlantı yerleri, uygun bir katlamayla
yapılacaktır ve bantlanacak, yapıştırılacak, metal tutturucularla bir araya getirilecek veya en az
bunlara eşdeğer bir şekilde tutturulacaktır. Bağlantı işlemi yapıştırma veya bantlama ile
gerçekleştiğinde suya dayanıklı yapıştırıcı kullanılmalıdır. Metal zımbalar, sabitlenecek tüm parçalar
içerisinden geçecek olup, hiçbir iç astarın bu zımbalar nedeniyle aşınması veya parçalanması söz
konusu olmayacak şekilde yerleştirilecektir.

Büyük ambalajın parçasını oluşturan herhangi bir entegre palet tabanı veya herhangi bir
sökülebilir palet, azami izin verilebilir brüt kütlesine kadar doldurulmuş olan büyük ambalaj ile
mekanik elleçlemeye uygun olacaktır.

Palet veya entegre taban, büyük ambalaj tabanında elleçleme sırasında hasara neden
olabilecek herhangi bir çıkıntının bulunmayacağı şekilde tasarlanacaktır.

Gövde, elleçleme ve taşımada dengeyi sağlamak için herhangi bir ayrılabilir palete güvenlice
sabitlenecektir. Ayrılabilir bir palet kullanıldığında, üst yüzeyinde büyük ambalaja zarar verebilecek
herhangi bir sivri çıkıntı bulunmayacaktır.

İstifleme performansını arttırmak için, ahşap destekler gibi güçlendirme elemanları
kullanılabilir; ancak bunlar astara dıştan donatılacaktır.

Büyük ambalajların istifleme amacına yönelik olduğu durumlarda, taşıyıcı yüzey yükü güvenli
bir biçimde dayanacak şekilde dağıtacaktır.

Ahşap büyük ambalajlar için özel zorunluluklar

50C doğal ahşap
50D kontrplak
50F yeniden yapılandırılmış ahşap

Kullanılan malzemenin sağlamlığı ve yapım şekli büyük ambalajın kapasitesine ve kullanım amacına
uygun olmalıdır.

Doğal ahşap iyi kurutulmuş, ticari kurulukta olmalı ve büyük ambalajların herhangi bir
kısmının sağlamlığını malzeme açısından azaltabilecek bir kusur içermemelidir. Büyük ambalajların
her bir kısmı, bir adet parça veya eşdeğerinden oluşmalıdır. Uygun bir yapıştırma montaj
yöntemi (örneğin Lindermann bağlantısı, dil ve oyuk bağlantısı, gemi bindirme payı veya kiniş
bağlantısı) veya her bağlantıda en az iki oluklu metal bağlantısı olan düz uçlu bağlantı kullanıldığında
veya en az bunlara eşit etkinlikte başka yöntemler kullanıldığında parçalar, tek parça kabul
edilmektedirler.

Kontrplak büyük ambalajlar en az üç katlı olmalıdır. Soyma, kesme veya biçilmiş
kaplamadan mamul ve kuru olmalıdır; büyük ambalajların dayanıklılığını azaltacak malzeme
kusurlarını içermemelidir. Tüm katmanlar birbirlerine suya dayanıklı yapıştırıcılar ile
birleştirilmelidir. Büyük ambalaj üretiminde kontrplakla birlikte uygun diğer malzemeler kullanılabilir.

Yeniden yapılandırılmış ahşaptan mamul büyük ambalajlar, sert odunlifi levha, yonga levha veya
diğer bir uygun bir tipte suya dayanıklı yeniden yapılandırılmış ahşaptan mamul olmalıdır.

Büyük ambalajlar, köşelerden veya uçlarından sağlam şekilde çivilenmeli ya da
sabitlenmelidir veya uygun cihazlarla birleştirilmelidir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018